Intensief helende Elohim Meditaties Donderdagavond 25 oktober 2018 N.H. Kerkje - Eenigenburg Op   donderdagavond   25   oktober   2018   geeft   Danielle   Forrer   een   meditatieve   avond met      intensief      helende      Elohim      meditaties      in      Eenigenburg.      Elohim      zijn scheppingsengelen,    engelen    van    de    hoogste    orde.    Hun    kracht    is    enorm    sterk, invloedrijk    en    helend.    Danielle    begeleidt    de    aanwezigen    in    diverse    meditaties, waarbij de Elohim hun kracht, ondersteuning en diepe heling aanbieden. Verschillende Elohim Zo   zijn   er   Elohim   die   ons   als   een   douche   van   wit   licht   bevrijden   van   vreemde energieën   en   verstoringen,   blokkades   en   zwaarte.   En   Elohim   die   onze   ervaringen met   machtsmisbruik   helen   en   ons   ondersteunen   om   krachtig   te   zijn. Andere   Elohim   verbinden   ons   weer   met   de   inzichten die   we   voor   ons   leven   en   onze   taak   nodig   hebben.   Waar   andere   Elohim   ons   licht   brengen   in   duistere   tijden   en   pijn verminderen.   Er   zijn   zelfs   Elohim   die   ons   karma   (de   wet   van   oorzaak   en   gevolg)   kwijt   kunnen   schelden,   voor   je   in kunnen lossen! Inspelen op de aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle   stemt   zich   af   op   de   aanwezigen,   zodat   zij   in   kan   spelen   op   wat   de   groep   en   aanwezigen   individueel   nodig hebben.    Deze    avond    is    dus    volledig    maatwerk.    Voor    en    na    iedere    meditatie    geeft    Danielle    uitgebreide    uitleg    en beantwoordt   ze   vragen.   Op   deze   avonden   wordt   doorgaans   veel   belasting   los   gelaten,   pijn   geheeld   en   kracht   opgehaald. Danielle   bemiddelt   bij   de   energetische   uitwisseling   tussen   de   vele   zielen,   lichtwezens   en   engelen   die   langs   komen   voor de fysiek aanwezigen. Danielle’s kristallen en kristallen schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie: N.H. Kerkje, Surmerhuizerweg 29, 1744 JB Eenigenburg Aanvang: 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- Incl. Consumpties Opgave: wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail Bijlage: Flyer PDF  
Intensief helende Elohim Meditaties Donderdagavond 25 oktober 2018 N.H. Kerkje - Eenigenburg Op    donderdagavond    25    oktober    2018 geeft    Danielle    Forrer    een    meditatieve avond     met     intensief     helende     Elohim meditaties    in    Eenigenburg.    Elohim    zijn scheppingsengelen,     engelen     van     de hoogste   orde.   Hun   kracht   is   enorm   sterk, invloedrijk   en   helend.   Danielle   begeleidt de    aanwezigen    in    diverse    meditaties, waarbij       de       Elohim       hun       kracht, ondersteuning        en        diepe        heling aanbieden. Verschillende Elohim Zo   zijn   er   Elohim   die   ons   als   een   douche van    wit    licht    bevrijden    van    vreemde energieën   en   verstoringen,   blokkades   en zwaarte.   En   Elohim   die   onze   ervaringen met      machtsmisbruik      helen      en      ons ondersteunen   om   krachtig   te   zijn. Andere Elohim     verbinden     ons     weer     met     de inzichten   die   we   voor   ons   leven   en   onze taak   nodig   hebben.   Waar   andere   Elohim ons    licht    brengen    in    duistere    tijden    en pijn   verminderen.   Er   zijn   zelfs   Elohim   die ons    karma    (de    wet    van    oorzaak    en gevolg)   kwijt   kunnen   schelden,   voor   je   in kunnen lossen! Inspelen         op         de         aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle   stemt   zich   af   op   de   aanwezigen, zodat   zij   in   kan   spelen   op   wat   de   groep en       aanwezigen       individueel       nodig hebben.    Deze    avond    is    dus    volledig maatwerk.   Voor   en   na   iedere   meditatie geeft     Danielle     uitgebreide     uitleg     en beantwoordt      ze      vragen.      Op      deze avonden   wordt   doorgaans   veel   belasting los     gelaten,     pijn     geheeld     en     kracht opgehaald.    Danielle    bemiddelt    bij    de energetische   uitwisseling   tussen   de   vele zielen,   lichtwezens   en   engelen   die   langs komen     voor     de     fysiek     aanwezigen. Danielle’s        kristallen        en        kristallen schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie: N.H. Kerkje, Surmerhuizerweg 29, 1744 JB Eenigenburg Aanvang: 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- Incl. Consumpties Opgave: wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail Bijlage: Flyer PDF  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400