Workshops - Workshop Zelfheling mbv Pendel - Niveau 2 In deze workshop leer je 1 Werken met de Elohim (scheppingsengelen) 2 Emoties van je voorouders in je systeem opsporen en los laten 3 Emoties op zielsniveau ontrafelen en helen 4 Overledenen begeleiden naar het licht 5 Omgaan met energetische bezoekers 6 Beperkende verbindingen te verbreken en aanhakers los te maken 7 Vorige levens die in het hier en nu belastend doorwerken achterhalen en helen 8 Meer over de lichamelijke en buitenlichamelijke chakra’s De volgorde waarin bovenstaande onderwerpen behandeld worden stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze workshop is voor gevorderden en sluit aan op de Basisworkshop Zelfheling met behulp van de pendel. Voorwaarde voor deelname is dan ook dat je de Basisworkshop volledig hebt gevolgd. Het tempo en niveau ligt hoger dan dat van de basisworkshop. Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 6 personen. Prijs van deelname is 167,50 euro per persoon (inclusief thee en lekkers). De workshop beslaat 4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. 1 Werken met de Elohim (scheppingsengelen) * documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt. 2 Emoties van je voorouders in je systeem opsporen en los laten Het   kan   zijn   dat   je   emoties   van   je   ouders   bij   je   draagt.   Soms   zijn   deze   emoties   niet   eens   van   je   ouders   zelf.   Het   kan namelijk   zijn   dat   zij   ze   ook   maar   weer   geërfd   hebben   van   hun   voorouders.   Soms   zijn   deze   emoties   wel   al   meer   dan 60 generaties doorgegeven. En belemmeren zij jou in het hier en nu. 3 Emoties op zielsniveau ontrafelen en helen Deze   emoties   gaan   niet   (alleen)   over   dit   leven.   Ze   overstijgen   de   levens,   hebben   betrekking   op   meerdere   levens.   Het heeft   echt   betrekking   op   onze   ziel.   Daardoor   zijn   deze   emoties   veel   heftiger   dan   een   kindstuk.   Het   ontrafelen   en oplossen   /   helen   hiervan   is   dan   ook   een   stuk   complexer!   Soms   is   het   ontrafelen   al   voldoende   om   de   emotie(s)   los   te laten.   De   bewustwording   is   dan   voldoende.   In   andere   gevallen   is   een   uitgebreide   affirmatie   nodig.   Vaak   heeft   een zielenemotie   diverse   lagen   (liggen   er   meerdere   gebeurtenissen   vanuit   meerdere   levens   aan   ten   grondslag)   en   spelen er meer zielenemoties die met elkaar te maken hebben. 4 Overledenen begeleiden naar het licht Entiteiten   of   dolende   zielen   zijn   zielen   die   nog   aan   de   aarde   zijn   gebonden.   Hun   aardse   lichaam   is   gestorven.   Dat   kan recent   zijn   gebeurd,   maar   ook   wel   honderd   jaar   of   nog   langer   geleden.   Na   het   einde   van   ons   fysieke   leven   op   aarde behoren   we   weer   naar   ‘huis’   (de   hemel   /   lichtwereld,   het   thuis   van   onze   ziel)   terug   te   keren.   Eenmaal   weer verbonden   met   de   lichtwereld   zijn   we   van   daaruit   weer   krachtig.   We   zijn   vrij   om   onze   dierbaren   op   aarde   te bezoeken   en   eventueel   bij   te   staan.   In   de   lichtwereld   maken   we   ook   groei-   en   leerfases   door,   wat   maakt   dat   er perioden zijn dat we slecht bereikbaar zijn voor de mensen op aarde. Zo   lang   de   ziel   nog   op   aarde   rond   doolt   is   hij   zwak   (een   entiteit)   en   verkeert   in   een   zelf   gecreëerde   waanwereld.   Dit is   een   akelige   staat   van   zijn,   omdat   de   ziel   blijft   hangen   in   zijn   toestand   rond   het   overlijden.   De   ziel   ervaart   dan bijvoorbeeld   nog   pijn   (emotioneel   en/of   fysiek),   angst,   onmacht,   woede,   noem   maar   op.   Om   hier   te   kunnen   blijven “hecht”   hij   zich   energetisch   aan   een   levende   op   aarde   en   voedt   zich   –   onbewust   –   (als   een   parasiet)   met   diens levensenergie.   Hij   heeft   er   geen   idee   van   dat   de   ander   hier   last   van   heeft.   Degene   die   de   entiteit   bij   zich   heeft   kan namelijk   enorm   moe   worden   en   de   belastende   emoties   van   de   entiteit   ervaren.   Er   zijn   ook   entiteiten   die   zich   aan niemand   hechten.   Doordat   zij   geen   voeding   krijgen   (van   de   aarde,   van   de   kosmos   of   van   een   levende)   zakken   zij steeds   dieper   weg   in   hun   staat   van   zijn.   Omdat   een   dergelijk   geval   zelden   wordt   opgemerkt   en   hinder   veroorzaakt voor   derden   wordt   dit   niet   in   deze   workshop   behandeld.   Sommige   entiteiten   zijn   als   het   ware   honkvast,   zij   blijven   op dezelfde   locatie.   Er   zijn   ook   entiteiten   die   rondzwerven.   Zo   zijn   er   entiteiten   die   zich   aan   een   specifieke   persoon hechten,   terwijl   anderen   tijdelijk   dan   bij   de   ene   en   dan   weer   over   springen   naar   de   andere   persoon.   Als   we overlijden   worden   we   door   lichtwezens   begeleid   naar   ons   thuis.   Er   zijn   echter   zielen   die   deze   aanwezigheid   niet opmerken   of   er   nog   niet   klaar   voor   zijn   om   de   aarde   te   verlaten.   Zij   blijven   hier,   gericht   op   het   aardse   en   de levenden.   Dit   maakt   dat   wij,   de   levenden   op   aarde,   hun   aandacht   hebben.   Wij   kunnen   als   wegwijzer   fungeren   voor deze   entiteiten,   om   ervoor   te   zorgen   dat   zij   alsnog   de   weg   vinden.   Overigens   kan   dit   alleen   slagen   als   dit   in overeenstemming is met “het Goddelijke plan”. 5 Omgaan met energetische bezoekers Natuurlijk   zijn   we   nooit   alleen.   We   worden   altijd   omringd   door   onze   begeleiders,   gidsen   en   engelen.   Dat   willen   we vooral   zo   houden!   Blijf   je   vooral   voor   hen   open   stellen,   zodat   ze   je   kunnen   begeleiden,   ondersteunen,   adviseren   en voeden. Als   er   naast   bovengenoemd   gezelschap   iemand      ‘op   bezoek’   komt,   dan   is   er   dikwijls   een   actie   vereist.   Sommige mensen   worden   moe   van   dergelijk   bezoek,   anderen   krijgen   brandende   of   prikkende   ogen.   Het   is   ook   mogelijk   dat   je in   je   ooghoeken   wat   ziet   bewegen   of   tocht   voelt.   Dit   zijn   allemaal   signalen   die   je   krijgt   omdat   je   gidsen   en/of begeleiders   je   erop   attent   maken   of   omdat   het   bezoek   opgemerkt   wil   worden.   We   zijn   allemaal   met   elkaar verbonden   en   in   deze   tijd   worden   we   steeds   gevoeliger.   Wat   maakt   dat   als   we   aan   iemand   denken,   het   kan   gebeuren dat   diegene   dat   opmerkt.   Als   we   wegdromen   in   gedachten,   kunnen   we   onbewust   energetisch   zelfs   bij   iemand   op bezoek   gaan.   Natuurlijk   kunnen   we   dit   ook   bewust   doen.   Vooral   als   het   langdurig   of   frequent   gebeurt,   kan   het   voor beide   partijen   belastend   doorwerken.   Ik   moedig   daarom   iedereen   aan   om   bewust   in   het   hier   en   nu   te   zijn   en   te blijven. 6 Beperkende verbindingen te verbreken en aanhakers los te maken Vanuit   ons   elfde   chakra   zijn   we   allemaal   met   elkaar   verbonden.   Dat   “hoort   zo”.   Soms   ben   je   nog   op   een   andere manier   met   iemand   verbonden.   Doordat   je   in   gezelschap   van   iemand   bent   of   aan   iemand   denkt.   Je   verbindt   je   dan vanuit   je   chakra’s   met   die   persoon   om   informatie   tot   je   te   krijgen.   Het   is   echter   wel   de   bedoeling,   dat   daarna   de verbindingen   worden   verbroken,   zodat   je   slechts   nog   vanuit   je   elfde   chakra   verbonden   bent   met   elkaar.   Blijven   die verbindingen   van   beide   kanten    (als   een   telefoonlijn)   wel   in   stand,   dan   komen   over   deze   verbindingen   allerlei impulsen.   Zowel   prettige   als   belastende.   Daarom   is   het   van   belang   om   je   altijd   weer   los   te   maken   van   dergelijke beperkende   verbindingen’ .   Soms   haakt   iemand   aan   op   jou,   zit   als   het   ware   op   je   rug   of   is   in   je   aura.   Je   staat   dan niet   in   verbinding   met   elkaar   zoals   hierboven,   maar   wordt   eenzijdig    ( door   de   ander )   belast.   Dit   maakt   dat   een aanhaker’  enorme vermoeidheid en verwarrende gevoelens kan geven! 7 Vorige levens die in het hier en nu belastend doorwerken achterhalen en helen  documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt./ 8 Meer over de lichamelijke en buitenlichamelijke chakra’s  documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt.
Workshop zelfheling niveau 1 |  Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon |
Workshops - Workshop Zelfheling mbv Pendel - Niveau 2 In deze workshop leer je 1 Werken met de Elohim (scheppingsengelen) 2 Emoties van je voorouders in je systeem opsporen en los laten 3 Emoties op zielsniveau ontrafelen en helen 4 Overledenen begeleiden naar het licht 5 Omgaan met energetische bezoekers 6 Beperkende verbindingen te verbreken en aanhakers los te maken 7 Vorige levens die in het hier en nu belastend doorwerken achterhalen en helen 8 Meer over de lichamelijke en buitenlichamelijke chakra’s De volgorde waarin bovenstaande onderwerpen behandeld worden stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze workshop is voor gevorderden en sluit aan op de Basisworkshop Zelfheling met behulp van de pendel. Voorwaarde voor deelname is dan ook dat je de Basisworkshop volledig hebt gevolgd. Het tempo en niveau ligt hoger dan dat van de basisworkshop. Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 6 personen. Prijs van deelname is 167,50 euro per persoon (inclusief thee en lekkers). De workshop beslaat 4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. 1 Werken met de Elohim (scheppingsengelen) * documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt. 2 Emoties van je voorouders in je systeem opsporen en los laten Het   kan   zijn   dat   je   emoties   van   je   ouders   bij   je draagt.   Soms   zijn   deze   emoties   niet   eens   van je   ouders   zelf.   Het   kan   namelijk   zijn   dat   zij   ze ook     maar     weer     geërfd     hebben     van     hun voorouders.    Soms    zijn    deze    emoties    wel    al meer    dan    60    generaties    doorgegeven.    En belemmeren zij jou in het hier en nu. 3 Emoties op zielsniveau ontrafelen en helen Deze   emoties   gaan   niet   (alleen)   over   dit   leven. Ze   overstijgen   de   levens,   hebben   betrekking op   meerdere   levens.   Het   heeft   echt   betrekking op   onze   ziel.   Daardoor   zijn   deze   emoties   veel heftiger   dan   een   kindstuk.   Het   ontrafelen   en oplossen   /   helen   hiervan   is   dan   ook   een   stuk complexer!      Soms      is      het      ontrafelen      al voldoende   om   de   emotie(s)   los   te   laten.   De bewustwording    is    dan    voldoende.    In    andere gevallen   is   een   uitgebreide   affirmatie   nodig. Vaak    heeft    een    zielenemotie    diverse    lagen (liggen    er    meerdere    gebeurtenissen    vanuit meerdere   levens   aan   ten   grondslag)   en   spelen er   meer   zielenemoties   die   met   elkaar   te   maken hebben. 4 Overledenen begeleiden naar het licht Entiteiten   of   dolende   zielen   zijn   zielen   die   nog aan    de    aarde    zijn    gebonden.    Hun    aardse lichaam    is    gestorven.    Dat    kan    recent    zijn gebeurd,   maar   ook   wel   honderd   jaar   of   nog langer   geleden.   Na   het   einde   van   ons   fysieke leven   op   aarde   behoren   we   weer   naar   ‘huis’ (de   hemel   /   lichtwereld,   het   thuis   van   onze ziel)   terug   te   keren.   Eenmaal   weer   verbonden met   de   lichtwereld   zijn   we   van   daaruit   weer krachtig.   We   zijn   vrij   om   onze   dierbaren   op aarde   te   bezoeken   en   eventueel   bij   te   staan. In    de    lichtwereld    maken    we    ook    groei-    en leerfases   door,   wat   maakt   dat   er   perioden   zijn dat   we   slecht   bereikbaar   zijn   voor   de   mensen op aarde. Zo   lang   de   ziel   nog   op   aarde   rond   doolt   is   hij zwak    (een    entiteit)    en    verkeert    in    een    zelf gecreëerde    waanwereld.    Dit    is    een    akelige staat   van   zijn,   omdat   de   ziel   blijft   hangen   in zijn    toestand    rond    het    overlijden.    De    ziel ervaart   dan   bijvoorbeeld   nog   pijn   (emotioneel en/of   fysiek),   angst,   onmacht,   woede,   noem maar   op.   Om   hier   te   kunnen   blijven   “hecht”   hij zich   energetisch   aan   een   levende   op   aarde   en voedt   zich   –   onbewust   –   (als   een   parasiet)   met diens   levensenergie.   Hij   heeft   er   geen   idee   van dat de ander hier last van heeft. Degene die de entiteit   bij   zich   heeft   kan   namelijk   enorm   moe worden    en    de    belastende    emoties    van    de entiteit   ervaren.   Er   zijn   ook   entiteiten   die   zich aan     niemand     hechten.     Doordat     zij     geen voeding   krijgen   (van   de   aarde,   van   de   kosmos of   van   een   levende)   zakken   zij   steeds   dieper weg   in   hun   staat   van   zijn.   Omdat   een   dergelijk geval    zelden    wordt    opgemerkt    en    hinder veroorzaakt   voor   derden   wordt   dit   niet   in   deze workshop   behandeld.   Sommige   entiteiten   zijn als   het   ware   honkvast,   zij   blijven   op   dezelfde locatie.   Er   zijn   ook   entiteiten   die   rondzwerven. Zo   zijn   er   entiteiten   die   zich   aan   een   specifieke persoon   hechten,   terwijl   anderen   tijdelijk   dan bij   de   ene   en   dan   weer   over   springen   naar   de andere   persoon.   Als   we   overlijden   worden   we door   lichtwezens   begeleid   naar   ons   thuis.   Er zijn   echter   zielen   die   deze   aanwezigheid   niet opmerken   of   er   nog   niet   klaar   voor   zijn   om   de aarde   te   verlaten.   Zij   blijven   hier,   gericht   op het   aardse   en   de   levenden.   Dit   maakt   dat   wij, de   levenden   op   aarde,   hun   aandacht   hebben. Wij   kunnen   als   wegwijzer   fungeren   voor   deze entiteiten,   om   ervoor   te   zorgen   dat   zij   alsnog de   weg   vinden.   Overigens   kan   dit   alleen   slagen als     dit     in     overeenstemming     is     met     “het Goddelijke plan”. 5 Omgaan met energetische bezoekers Natuurlijk    zijn    we    nooit    alleen.    We    worden altijd   omringd   door   onze   begeleiders,   gidsen en   engelen.   Dat   willen   we   vooral   zo   houden! Blijf   je   vooral   voor   hen   open   stellen,   zodat   ze je       kunnen       begeleiden,       ondersteunen, adviseren en voeden. Als     er     naast     bovengenoemd     gezelschap iemand      ‘op   bezoek’   komt,   dan   is   er   dikwijls een    actie    vereist.    Sommige    mensen    worden moe    van    dergelijk    bezoek,    anderen    krijgen brandende    of    prikkende    ogen.    Het    is    ook mogelijk    dat    je    in    je    ooghoeken    wat    ziet bewegen    of    tocht    voelt.    Dit    zijn    allemaal signalen   die   je   krijgt   omdat   je   gidsen   en/of begeleiders   je   erop   attent   maken   of   omdat   het bezoek     opgemerkt     wil     worden.     We     zijn allemaal   met   elkaar   verbonden   en   in   deze   tijd worden   we   steeds   gevoeliger.   Wat   maakt   dat als   we   aan   iemand   denken,   het   kan   gebeuren dat   diegene   dat   opmerkt.   Als   we   wegdromen in       gedachten,       kunnen       we       onbewust energetisch   zelfs   bij   iemand   op   bezoek   gaan. Natuurlijk    kunnen    we    dit    ook    bewust    doen. Vooral   als   het   langdurig   of   frequent   gebeurt, kan     het     voor     beide     partijen     belastend doorwerken.   Ik   moedig   daarom   iedereen   aan om   bewust   in   het   hier   en   nu   te   zijn   en   te blijven. 6 Beperkende verbindingen te verbreken en aanhakers los te maken Vanuit   ons   elfde   chakra   zijn   we   allemaal   met elkaar   verbonden.   Dat   “hoort   zo”.   Soms   ben   je nog    op    een    andere    manier    met    iemand verbonden.    Doordat    je    in    gezelschap    van iemand   bent   of   aan   iemand   denkt.   Je   verbindt je   dan   vanuit   je   chakra’s   met   die   persoon   om informatie   tot   je   te   krijgen.   Het   is   echter   wel de    bedoeling,    dat    daarna    de    verbindingen worden   verbroken,   zodat   je   slechts   nog   vanuit je    elfde    chakra    verbonden    bent    met    elkaar. Blijven   die   verbindingen   van    beide    kanten   (als   een   telefoonlijn)   wel   in   stand,   dan   komen over     deze     verbindingen     allerlei     impulsen. Zowel   prettige   als   belastende.   Daarom   is   het van   belang   om   je   altijd   weer   los   te   maken   van dergelijke   beperkende   verbindingen’ .   Soms haakt   iemand   aan   op   jou,   zit   als   het   ware   op   je rug    of    is    in    je    aura.    Je    staat    dan    niet    in verbinding   met   elkaar   zoals   hierboven,   maar wordt   eenzijdig    ( door   de   ander )   belast.   Dit maakt       dat       een       aanhaker’        enorme vermoeidheid   en   verwarrende   gevoelens   kan geven! 7 Vorige levens die in het hier en nu belastend doorwerken achterhalen en helen  documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt./ 8 Meer over de lichamelijke en buitenlichamelijke chakra’s  documentatie wordt tijdens de workshop uitgereikt.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400