Intensief helende Elohim Meditaties - Huisduinen Woensdagavond 23 maart 2016  Huisduiner kerkje - Huisduinen (Den Helder)   Huisduinen Op   woensdagavond   23   maart   2016   geeft   Danielle   Forrer   een   meditatieve   avond   met intensief    helende    Elohim    meditaties    in    Huisduinen.    Elohim    zijn    scheppingsengelen, engelen   van   de   hoogste   orde.   Hun   kracht   is   enorm   sterk,   invloedrijk   en   helend.   Danielle begeleidt     de     aanwezigen     in     diverse     meditaties,     waarbij     de     Elohim     hun     kracht, ondersteuning en diepe heling aanbieden. Verschillende elohim Zo   zijn   er   Elohim   die   ons   als   een   douche   van   wit   licht   bevrijden   van   vreemde   energieën en     verstoringen,     blokkades     en     zwaarte.     En     Elohim     die     onze     ervaringen     met machtsmisbruik   helen   en   ons   ondersteunen   om   krachtig   te   zijn. Ander   Elohim   verbinden   ons   weer   met   de   inzichten   die   we   voor ons   leven   en   onze   taak   nodig   hebben.   Waar   andere   Elohim   ons   licht   brengen   in   duistere   tijden   en   pijn   verminderen.   Er   zijn   zelfs Elohim die ons karma (de wet van oorzaak en gevolg) kwijt kunnen schelden, voor je in kunnen lossen! Inspelen op de aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle   stemt   zich   af   op   de   aanwezigen,   zodat   zij   in   kan   spelen   op   wat   de   groep   en   aanwezigen   individueel   nodig   hebben. Deze   avond   is   dus   volledig   maatwerk.   Voor   en   na   iedere   meditatie   geeft   Danielle   uitgebreide   uitleg   en   beantwoordt   ze   vragen. Op   deze   avonden   wordt   doorgaans   veel   belasting   los   gelaten,   pijn   geheeld   en   kracht   opgehaald.   Danielle   bemiddelt   bij   de energetische   uitwisseling   tussen   de   vele   zielen,   lichtwezens   en   engelen   die   langs   komen   voor   de   fysiek   aanwezigen.   Danielle's kristallen en kristallen schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie: Huisduiner kerkje, Badhuisstraat 21, 1789 AH Huisduinen (Den Helder) Aanvang:  19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- incl. consumpties Opgave:   Wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail. Bijlage:   Download pdf  
Intensief Helende Elohim Meditaties - Huisduinen - woensdagavond 23 maart 2016 - Huisduinerkerkje - Huisduinen
Intensief helende Elohim Meditaties - Huisduinen Woensdagavond 23 maart 2016  Huisduiner kerkje - Huisduinen (Den Helder)   Huisduinen Op   woensdagavond   23   maart   2016   geeft Danielle   Forrer   een   meditatieve   avond   met intensief     helende     Elohim     meditaties     in Huisduinen.                   Elohim                   zijn scheppingsengelen,       engelen       van       de hoogste   orde.   Hun   kracht   is   enorm   sterk, invloedrijk   en   helend.   Danielle   begeleidt   de aanwezigen   in   diverse   meditaties,   waarbij de    Elohim    hun    kracht,    ondersteuning    en diepe heling aanbieden. Verschillende elohim Zo   zijn   er   Elohim   die   ons   als   een   douche van     wit     licht     bevrijden     van     vreemde energieën    en    verstoringen,    blokkades    en zwaarte.    En    Elohim    die    onze    ervaringen met       machtsmisbruik       helen       en       ons ondersteunen    om    krachtig    te    zijn.    Ander Elohim     verbinden     ons     weer     met     de inzichten   die   we   voor   ons   leven   en   onze taak    nodig    hebben.    Waar    andere    Elohim ons   licht   brengen   in   duistere   tijden   en   pijn verminderen.   Er   zijn   zelfs   Elohim   die   ons karma   (de   wet   van   oorzaak   en   gevolg)   kwijt kunnen schelden, voor je in kunnen lossen! Inspelen          op          de          aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle   stemt   zich   af   op   de   aanwezigen, zodat   zij   in   kan   spelen   op   wat   de   groep   en aanwezigen     individueel     nodig     hebben. Deze   avond   is   dus   volledig   maatwerk.   Voor en     na     iedere     meditatie     geeft     Danielle uitgebreide     uitleg     en     beantwoordt     ze vragen.   Op   deze   avonden   wordt   doorgaans veel   belasting   los   gelaten,   pijn   geheeld   en kracht   opgehaald.   Danielle   bemiddelt   bij   de energetische    uitwisseling    tussen    de    vele zielen,    lichtwezens    en    engelen    die    langs komen      voor      de      fysiek      aanwezigen. Danielle's   kristallen   en   kristallen   schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie:    Huisduiner    kerkje,    Badhuisstraat 21, 1789 AH Huisduinen (Den Helder) Aanvang:    19:30   uur,   zaal   open   om   19:00 uur Bijdrage       deelname:       €       15,-       incl. consumpties Opgave:        Wil    je    verzekerd    zijn    van    een plaats,   geef   je   dan   bij   Danielle   Forrer   op per mail. Bijlage:   Download pdf  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400