Behoren tot de blauwe, rode en roze straal.   De Elohim van de Vrede verbinden ons met onze Goddelijke vonk en ons ware wezen. Hierdoor komen we steeds dieper in harmonie met de orde en het Goddelijke zijn en ontstaat er liefde en vrede. De   Elohim   van   de   Vrede   schenken   ons   de   kracht   en   –   vanuit   een   weids   perspectief   -   de   inzichten   om   vrede   in   ons   zelf   en   onze   omgeving   te bewerkstelligen. Ze bevrijden ons van oordelen en beperkende meningen, waardoor we op een diep niveau acceptatie ervaren. Vrede kan pas ontstaan, als de situatie binnen het scheppingsplan past. De Elohim van de Ordening treden op als hier verandering in nodig is.
De Elohim van de Vrede
De Elohim van de Vrede
Behoren tot de blauwe, rode en roze straal.  De   Elohim   van   de   Vrede   verbinden   ons   met onze Goddelijke vonk en ons ware wezen. Hierdoor     komen     we     steeds     dieper     in harmonie   met   de   orde   en   het   Goddelijke zijn en ontstaat er liefde en vrede. De   Elohim   van   de   Vrede   schenken   ons   de kracht   en   –   vanuit   een   weids   perspectief   - de   inzichten   om   vrede   in   ons   zelf   en   onze omgeving   te   bewerkstelligen.   Ze   bevrijden ons   van   oordelen   en   beperkende   meningen, waardoor   we   op   een   diep   niveau   acceptatie ervaren. Vrede    kan    pas    ontstaan,    als    de    situatie binnen   het   scheppingsplan   past.   De   Elohim van     de     Ordening     treden     op     als     hier verandering in nodig is.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400