Workshops - Zelfheling met behulp van de pendel - Niveau 3 In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Optimalisator 2. Overstort 3. Op schoot 4. De deur open 5. Aura helen 6. Aura lopen 7. Blokkades De volgorde waarin bovenstaande onderwerpen behandeld worden stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze workshop is voor ver gevorderden en sluit aan op de workshop voor gevorderden: Workshop Zelfheling met behulp van de pendel niveau 2 .   Voorwaarde voor deelname is dan ook dat je de Basisworkshop en niveau 2  volledig hebt gevolgd. Het tempo en niveau ligt weer hoger dan dat van het voorgaande niveau. Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 6 personen. Prijs van deelname is 167,50 euro per persoon (inclusief thee en lekkers). De workshop beslaat 4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. 1 Optimalisator Een   energie   optimalisator   is   iemand   die   disbalans,   negativiteit,   ballast,   vermoeidheid,   etc.   van   anderen   als   het   ware opzuigt.   Ooit   is   de   Optimalisator   hier   bewust   mee   begonnen,   in   het   huidige   of   in   het   vorige   leven.   Helaas   herinnert   de Optimalisator   zich   dit   niet   meer,   is   het   zich   totaal   niet   bewust   en   voelt   zich   wellicht   juist   leeggezogen   door   anderen. Degenen   voor   wie   de   Optimalisator   optimaliseert   zijn   hieraan   gewend   geraakt.   Ook   als   de   Optimalisator   zich   ergens anders   bevindt,   kunnen   deze   hun   ‘shit’   energetisch   dumpen   bij   de   Optimalisator   (door   deze   energetisch   te   bezoeken). De   Optimalisator   staat   immers   altijd   open   en   heeft   zich   bereid   verklaard   dit   altijd   aan   te   nemen.   Ook   al   is   de   persoon in   kwestie   al   overleden   –   of   zelfs   al   opnieuw   geïncarneerd   -   ,   deze   kan   de   Optimalisator   nog   steeds   bezoeken   en   zich ontlasten.   De   Optimalisator   wordt   steeds   meer   belast,   zit   steeds   voller   met   andermans   shit.   Een   Optimali   sator   houdt het   namelijk   allemaal   vast.   Degenen   die   een   optimalisator   hebben   zijn   hier   zo   aan   gewend,   dat   zij   hun   processen   uit de   weg   gaan.   Zodra   ze   overlopen,   bezoeken   ze   hun   Optimalisator   energetisch   en   dumpen.   Zo   stellen   zij   onbewust   hun (levens)lessen   uit   of   ontlopen   ze   zelfs.   Zeker   in   deze   tijd,   waarin   er   zoveel   los   komt   in   ons,   is   het   zaak   dat   een optimalisator   zich   bewust   wordt   en   hiermee   stopt!   Om   dat   te   kunnen   is   er   inzicht   nodig,   wanneer   en   waarom   is   de Optimalisator hiermee begonnen? 2 Overstort De   wet   van   de   communicerende   vaten:   als   je   twee   vaten   verbindt   met   een   (tuin)slang,   dan   is   het   niveau   in   beide vaten   altijd   gelijk.   Loopt   er   een   vloeistof   in   (of   uit)   een   van   de   vaten,   dan   loopt   het   middels   het   slangetje   ook   in   (of uit)   de   andere.   Het   niveau   blijft   dus   gelijk.   Zet   je   een   van   de   vaten   hoger   dan   de   ander,   dan   is   het   niveau   van   de hoogst   geplaatste   in   het   vat   lager.   Precies   het   verschil   in   hoogte.   Het   niveau   blijft   horizontaal   gezien   gelijk.   In   het bijzonder   familieleden   en   gezinsleden   kunnen   ongemerkt   complex   met   elkaar   verbonden   zijn.   Zo   kan   de   een   voor   de ander   als   een   ‘overstort’   functioneren.   Heeft   de   een   veel   last   te   dragen,   dan   kan   het   als   vanzelf   overlopen   naar   degene die   als   ‘overstort’   fungeert   en   als   dusdanig   verbonden   is.   Net   als   in   het   geval   van   de   wet   van   de   communicerende vaten   dus.   In   het   geval   van   een   dergelijke   verbinding   loopt   het   helaas   nooit   als   vanzelf   terug.   Omdat   iedereen   zijn eigen   processen   mag   dragen,   is   het   van   belang   om   het   overstort   zijn   te   verbreken.   Hiervoor   is   inzicht   nodig. Vervolgens kan de oorzaak worden geheeld, de overstort terug worden geheveld en de verbinding verbroken worden. 3 Op schoot Soms   kun   je   het   gevoel   of   idee   hebben   dat   iemand   wel   heel   veel   op   zijn   bordje   krijgt.   Als   je   die   persoon   graag   wil helpen, kan het zijn dat je deze persoon zelfs ‘op schoot’ neemt, zoals je bij een kindje zou doen. Voorbeeld:   een   peuter   valt.   Moeder   pakt   het   kind   op,   neemt   het   op   schoot   om   het   te   troosten.   Dat   vindt   de   peuter aangenaam.   Als   het   voldoende   is,   zal   het   aangeven   dat   het   weer   wil   spelen.   Vaak   door   met   de   benen   te   spartelen.   Dan zet de moeder het kind weer van haar schoot en het kind gaat verder. Als   je   een   volwassene   (onbewust)   energetisch   –   als   een   peuter   dus   eigenlijk   –   ‘op   schoot’   neemt,   omdat   je   met   deze persoon   te   doen   hebt,   kan   het   juist   heel   belemmerend   werken.   Je   haalt   die   persoon   namelijk   energetisch   met   zijn voeten   van   de   grond,   van   zijn   levenspad.   Hoe   goed   je   bedoelingen   ook   zijn.   Soms   zijn   er   andere   redenen   waarom iemand   op   je   schoot   klimt,   een   derde   iemand   op   jouw   schoot   zet   of   jij   iemand   op   je   schoot   neemt.   Ik   vermoed   dat   de reden   altijd   ‘positief’   bedoeld   is,   ontstaan   vanuit   betrokkenheid,   met   een   goede   bedoeling.   Je   kunt   dit   dus   heel   ‘zacht’ benaderen.   Over   het   algemeen   valt   het   wel   op   zijn   plaats   waarom   dat   zo   is   ontstaan.   Soms   ligt   de   oorsprong   in   een vorig leven of lang geleden in dit leven. Het kan ook om iemand gaan die overleden is. 4 De deur open Als   je   heel   gastvrij   bent,   zou   je   spreekwoordelijk   kunnen   zeggen:   “de   deur   is   altijd   open”.   Dit   kun   jij   uitspreken, denken   of   visualiseren.   Eventuele   vorige   bewoners   kunnen   dit   ook   gedaan   hebben.   Mogelijk   heeft   dit   ongewenste gevolgen.   Want   als   jouw   deur   of   huis   altijd   open   is,   kan   dat   betekenen   dat   iedereen   er   ongevraagd   energetisch   in   en uit   kan.   Dit   geldt   zowel   voor   levenden   als   voor   inmiddels   overleden   personen.   Natuurlijk   kun   je   dit   weer   rechtzetten. Als   bewoner   van   jouw   woning   bepaal   jij   wie   je   binnen   laat   en   wie   je   liever   buiten   houdt.   Dus   ook   als   de   vorige   bewoner neer   heeft   gezet   dat   de   woning   altijd   open   is,   kun   jij   dat   herroepen.   Het   komt   ook   voor   dat   jij   de   eerste   bewoner   bent van   je   (nieuw   gebouwde)   woning,   maar   dat   er   op   het   perceel   eerder   een   ‘woning’   gestaan   heeft.   Begeleiders,   gidsen en   dierbaren   vanuit   de   andere   dimensie   blijven   natuurlijk   gewoon   om   je   heen.   Dus   uitsluitend   wezens   /   zielen   / personen / engelen met zuivere bedoelingen mogen blijven. 5 Aura helen Een   lek,   gat,   opening   of   beschadiging   in   je   aura   verzwakt   je,   zonder   dat   je   het   in   de   gaten   hebt.   Het   maakt   dat   je energie   kunt   lekken,   minder   krachtig   bent,   dat   je   aura   gemakkelijker   toegankelijk   is   voor   anderen   en   zo   nog   meer.   De oorzaak kan in het huidige leven en zelfs in een vorig leven zijn ontstaan. 6 Aura lopen In   je   aura   kun   je   veel   ballast,   emoties   en   lading   dragen.   Vaak   zonder   dat   je   je   hier   bewust   van   bent.   Het   is   nog onopgemerkt, het sluimert, is latent aanwezig. Op   het   moment   dat   iemand   in   je   aura   aanwezig   is   (dus   zit/staat/ligt)   op   die   plek,   reageer   je   -   onbewust   -   anders.   Je kunt   bijvoorbeeld   heel   moe   worden   (doordat   de   energie   uit   je   weg   stroomt),   emotioneel   reageren   (door   de   lading   van de   betreffende   emotie   die   je   daar   hebt),   fysieke   ongemakken   ervaren   (pijn   of   hitte/koude),   etc.      Als   je   dit   oplost,   kan het    behoorlijk    opfrissen!    Het    maakt    dat    je    stabieler    op    anderen    kunt    reageren    en    beter    kunt    functioneren    in aanwezigheid   van   anderen.   Om   de   lading   bewust   te   triggeren,   wakker   te   maken,   helpt   het   als   iemand   BEWUST   op   die plaats   gaat   staan   in   je   aura.   Door   de   aanwezigheid   van   de   ander   op   die   plaats,   kan   het   wakker   worden,   merk   je   het op.   Je   kunt   immers   energetisch,   emotioneel   of   fysiek   iets   ervaren.   Degene   die   op   die   plaats   in   je   aura   staat   merkt   ook iets   op.   De   energetische   lading   van   de   persoon   zelf   die   in   je   aura   komt   staan   maakt   dat   hij   iets   triggeren   kan   in   jouw aura.   Dus   bij   de   ene   persoon   in   je   aura   triggert   er   iets   op   een   specifieke   plaats,   terwijl   iemand   anders   op   dezelfde plaats   iets   heel   anders   triggert   (een   andere   laag).   Of   misschien   zelfs   neutraal   is!   Partners   triggeren   elkaar   over   het algemeen enorm. 7 Blokkades We   zijn   allemaal   wel   eens   moe.   Soms   is   dat   verklaarbaar   en   hebben   we   gewoon   rust   nodig.   Het   kan   zijn   dat   je   een aanhaker   of   beperkende   verbinding   hebt,   een   optimalisator   bent,   iemands   overstort   bent,   emotioneel   belast   bent,   een last   draagt,   noem   maar   op.   Als   je   dat   allemaal   uit   hebt   gesloten   en   toch   over   het   algemeen   moe   bent,   dan   kan   er meer   aan   de   hand   zijn.   Het   kan   ook   zijn   dat   fit   zijn   geen   issue   is,   maar   dat   er   juist   sprake   is   van   een   blokkade   op spirituele vermogens of een blokkade op een verbinding met een krachtbron, etc.
Workshop zelfheling niveau 3 |  Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon |
Workshops - Zelfheling met behulp van de pendel - Niveau 3 In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Optimalisator 2. Overstort 3. Op schoot 4. De deur open 5. Aura helen 6. Aura lopen 7. Blokkades De        volgorde        waarin        bovenstaande onderwerpen      behandeld      worden      stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze   workshop   is   voor   ver   gevorderden   en sluit aan op de workshop voor gevorderden: Workshop    Zelfheling    met    behulp    van    de pendel niveau 2 .   Voorwaarde   voor   deelname   is   dan   ook   dat   je de   Basisworkshop   en   niveau   2    volledig   hebt gevolgd. Het   tempo   en   niveau   ligt   weer   hoger   dan   dat van het voorgaande niveau. Het    aantal    deelnemers    is    minimaal    4    en maximaal 6 personen. Prijs    van    deelname    is    167,50    euro    per persoon (inclusief thee en lekkers). De   workshop   beslaat   4   avonden   van   19:30 tot 22:00 uur. 1 Optimalisator Een    energie    optimalisator    is    iemand    die disbalans,   negativiteit,   ballast,   vermoeidheid, etc.   van   anderen   als   het   ware   opzuigt.   Ooit   is de   Optimalisator   hier   bewust   mee   begonnen, in   het   huidige   of   in   het   vorige   leven.   Helaas herinnert   de   Optimalisator   zich   dit   niet   meer, is   het   zich   totaal   niet   bewust   en   voelt   zich wellicht    juist    leeggezogen    door    anderen. Degenen      voor      wie      de      Optimalisator optimaliseert    zijn    hieraan    gewend    geraakt. Ook   als   de   Optimalisator   zich   ergens   anders bevindt,   kunnen   deze   hun   ‘shit’   energetisch dumpen    bij    de    Optimalisator    (door    deze energetisch   te   bezoeken).   De   Optimalisator staat   immers   altijd   open   en   heeft   zich   bereid verklaard   dit   altijd   aan   te   nemen.   Ook   al   is   de persoon   in   kwestie   al   overleden   –   of   zelfs   al opnieuw    geïncarneerd    -    ,    deze    kan    de Optimalisator   nog   steeds   bezoeken   en   zich ontlasten.    De    Optimalisator    wordt    steeds meer   belast,   zit   steeds   voller   met   andermans shit.   Een   Optimali   sator   houdt   het   namelijk allemaal   vast.   Degenen   die   een   optimalisator hebben   zijn   hier   zo   aan   gewend,   dat   zij   hun processen     uit     de     weg     gaan.     Zodra     ze overlopen,    bezoeken    ze    hun    Optimalisator energetisch     en     dumpen.     Zo     stellen     zij onbewust   hun   (levens)lessen   uit   of   ontlopen ze   zelfs.   Zeker   in   deze   tijd,   waarin   er   zoveel los    komt    in    ons,    is    het    zaak    dat    een optimalisator   zich   bewust   wordt   en   hiermee stopt!   Om   dat   te   kunnen   is   er   inzicht   nodig, wanneer    en    waarom    is    de    Optimalisator hiermee begonnen? 2 Overstort De   wet   van   de   communicerende   vaten:   als   je twee   vaten   verbindt   met   een   (tuin)slang,   dan is    het    niveau    in    beide    vaten    altijd    gelijk. Loopt   er   een   vloeistof   in   (of   uit)   een   van   de vaten,   dan   loopt   het   middels   het   slangetje ook   in   (of   uit)   de   andere.   Het   niveau   blijft dus   gelijk.   Zet   je   een   van   de   vaten   hoger   dan de   ander,   dan   is   het   niveau   van   de   hoogst geplaatste    in    het    vat    lager.    Precies    het verschil      in      hoogte.      Het      niveau      blijft horizontaal    gezien    gelijk.    In    het    bijzonder familieleden       en       gezinsleden       kunnen ongemerkt    complex    met    elkaar    verbonden zijn.   Zo   kan   de   een   voor   de   ander   als   een ‘overstort’    functioneren.    Heeft    de    een    veel last    te    dragen,    dan    kan    het    als    vanzelf overlopen    naar    degene    die    als    ‘overstort’ fungeert   en   als   dusdanig   verbonden   is.   Net als     in     het     geval     van     de     wet     van     de communicerende   vaten   dus.   In   het   geval   van een    dergelijke    verbinding    loopt    het    helaas nooit   als   vanzelf   terug.   Omdat   iedereen   zijn eigen    processen    mag    dragen,    is    het    van belang   om   het   overstort   zijn   te   verbreken. Hiervoor   is   inzicht   nodig.   Vervolgens   kan   de oorzaak   worden   geheeld,   de   overstort   terug worden   geheveld   en   de   verbinding   verbroken worden. 3 Op schoot Soms   kun   je   het   gevoel   of   idee   hebben   dat iemand   wel   heel   veel   op   zijn   bordje   krijgt.   Als je   die   persoon   graag   wil   helpen,   kan   het   zijn dat   je   deze   persoon   zelfs   ‘op   schoot’   neemt, zoals je bij een kindje zou doen. Voorbeeld:   een   peuter   valt.   Moeder   pakt   het kind    op,    neemt    het    op    schoot    om    het    te troosten.   Dat   vindt   de   peuter   aangenaam.   Als het   voldoende   is,   zal   het   aangeven   dat   het weer   wil   spelen.   Vaak   door   met   de   benen   te spartelen.   Dan   zet   de   moeder   het   kind   weer van haar schoot en het kind gaat verder. Als       je       een       volwassene       (onbewust) energetisch   –   als   een   peuter   dus   eigenlijk   ‘op    schoot’    neemt,    omdat    je    met    deze persoon    te    doen    hebt,    kan    het    juist    heel belemmerend   werken.   Je   haalt   die   persoon namelijk   energetisch   met   zijn   voeten   van   de grond,    van    zijn    levenspad.    Hoe    goed    je bedoelingen   ook   zijn.   Soms   zijn   er   andere redenen   waarom   iemand   op   je   schoot   klimt, een   derde   iemand   op   jouw   schoot   zet   of   jij iemand   op   je   schoot   neemt.   Ik   vermoed   dat de   reden   altijd   ‘positief’   bedoeld   is,   ontstaan vanuit      betrokkenheid,      met      een      goede bedoeling.    Je    kunt    dit    dus    heel    ‘zacht’ benaderen.   Over   het   algemeen   valt   het   wel op   zijn   plaats   waarom   dat   zo   is   ontstaan. Soms   ligt   de   oorsprong   in   een   vorig   leven   of lang   geleden   in   dit   leven.   Het   kan   ook   om iemand gaan die overleden is. 4 De deur open Als      je      heel      gastvrij      bent,      zou      je spreekwoordelijk   kunnen   zeggen:   “de   deur   is altijd   open”.   Dit   kun   jij   uitspreken,   denken   of visualiseren.     Eventuele     vorige     bewoners kunnen    dit    ook    gedaan    hebben.    Mogelijk heeft    dit    ongewenste    gevolgen.    Want    als jouw    deur    of    huis    altijd    open    is,    kan    dat betekenen     dat     iedereen     er     ongevraagd energetisch    in    en    uit    kan.    Dit    geldt    zowel voor   levenden   als   voor   inmiddels   overleden personen.     Natuurlijk     kun     je     dit     weer rechtzetten.    Als    bewoner    van    jouw    woning bepaal   jij   wie   je   binnen   laat   en   wie   je   liever buiten   houdt.   Dus   ook   als   de   vorige   bewoner neer   heeft   gezet   dat   de   woning   altijd   open   is, kun   jij   dat   herroepen.   Het   komt   ook   voor   dat jij    de    eerste    bewoner    bent    van    je    (nieuw gebouwde)    woning,    maar    dat    er    op    het perceel   eerder   een   ‘woning’   gestaan   heeft. Begeleiders,   gidsen   en   dierbaren   vanuit   de andere    dimensie    blijven    natuurlijk    gewoon om   je   heen.   Dus   uitsluitend   wezens   /   zielen   / personen   /   engelen   met   zuivere   bedoelingen mogen blijven. 5 Aura helen Een   lek,   gat,   opening   of   beschadiging   in   je aura   verzwakt   je,   zonder   dat   je   het   in   de gaten   hebt.   Het   maakt   dat   je   energie   kunt lekken,    minder    krachtig    bent,    dat    je    aura gemakkelijker    toegankelijk    is    voor    anderen en    zo    nog    meer.    De    oorzaak    kan    in    het huidige   leven   en   zelfs   in   een   vorig   leven   zijn ontstaan. 6 Aura lopen In   je   aura   kun   je   veel   ballast,   emoties   en lading    dragen.    Vaak    zonder    dat    je    je    hier bewust   van   bent.   Het   is   nog   onopgemerkt, het sluimert, is latent aanwezig. Op    het    moment    dat    iemand    in    je    aura aanwezig   is   (dus   zit/staat/ligt)   op   die   plek, reageer    je    -    onbewust    -    anders.    Je    kunt bijvoorbeeld   heel   moe   worden   (doordat   de energie    uit    je    weg    stroomt),    emotioneel reageren   (door   de   lading   van   de   betreffende emotie      die      je      daar      hebt),      fysieke ongemakken    ervaren    (pijn    of    hitte/koude), etc.        Als    je    dit    oplost,    kan    het    behoorlijk opfrissen!    Het    maakt    dat    je    stabieler    op anderen     kunt     reageren     en     beter     kunt functioneren    in    aanwezigheid    van    anderen. Om   de   lading   bewust   te   triggeren,   wakker   te maken,   helpt   het   als   iemand   BEWUST   op   die plaats    gaat    staan    in    je    aura.    Door    de aanwezigheid   van   de   ander   op   die   plaats,   kan het   wakker   worden,   merk   je   het   op.   Je   kunt immers   energetisch,   emotioneel   of   fysiek   iets ervaren.   Degene   die   op   die   plaats   in   je   aura staat    merkt    ook    iets    op.    De    energetische lading   van   de   persoon   zelf   die   in   je   aura   komt staan   maakt   dat   hij   iets   triggeren   kan   in   jouw aura.    Dus    bij    de    ene    persoon    in    je    aura triggert    er    iets    op    een    specifieke    plaats, terwijl   iemand   anders   op   dezelfde   plaats   iets heel   anders   triggert   (een   andere   laag).   Of misschien   zelfs   neutraal   is!   Partners   triggeren elkaar over het algemeen enorm. 7 Blokkades We   zijn   allemaal   wel   eens   moe.   Soms   is   dat verklaarbaar    en    hebben    we    gewoon    rust nodig.   Het   kan   zijn   dat   je   een   aanhaker   of beperkende         verbinding         hebt,         een optimalisator   bent,   iemands   overstort   bent, emotioneel    belast    bent,    een    last    draagt, noem   maar   op.   Als   je   dat   allemaal   uit   hebt gesloten    en    toch    over    het    algemeen    moe bent,   dan   kan   er   meer   aan   de   hand   zijn.   Het kan   ook   zijn   dat   fit   zijn   geen   issue   is,   maar dat   er   juist   sprake   is   van   een   blokkade   op spirituele   vermogens   of   een   blokkade   op   een verbinding met een krachtbron, etc.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400