Kristallen schedel workshop zaterdag 9 november 2019 - Wieringerwerf Een   kristallen   schedel   is   een   steen,   kristal   of   mineraal,   geslepen   en   gepolijst   in   de   vorm van   een   schedel,   waarin   een   schedelbewustzijn   is   uitgenodigd.   Het   is   dus   een   fysieke vorm   met   daarin   een   bewustzijn,   net   zoals   wij   als   mens   een   fysieke   lichaam   hebben.   Dit schedelbewustzijn   heeft   ons   bijzonder   veel   te   bieden!   In   deze   workshop   gaan   de deelnemers   volop   met   Danielle   aan   de   slag   met   de   schedels   om   dat   te   ontdekken.   De nadruk   ligt   echt   op   het   beleven,   doen   en   ervaren.   Natuurlijk   onder   de   deskundige begeleiding   van   Danielle.   Zij   zal   als   tolk   fungeren   en   bewust   maken,   bevestigen   en verduidelijken wat er allemaal gebeurt bij en met de deelnemers. Openstellen voor het schedelbewustzijn Het   contact   met   het   schedelbewustzijn   helpt   je   als   een   brug   om   ontvankelijker   te   zijn voor   boodschappen   en   begeleiding   van   onstoffelijke   wezens   van   licht   en   liefde   (zoals engelen,   opgestegen   meesters   en   lichtwezens   vanuit   het   universum).   Daar   is   het   nu   tijd voor!    De    schedels    helpen    je    goed    te    luisteren    en    ontvankelijk    te    zijn.    Het    maakt bovendien   dat   je   leert   onderscheiden   wat   zuiver   en   ondersteunend   bedoeld   is   en   wat vanuit een andere bron afkomstig is. Ondersteuning bij spirituele ontwikkeling & groei De   schedels   bieden   een   bedding   van   veiligheid   en   vertrouwen   waarbinnen   je   onder   hun   begeleiding   gemakkelijker   kunt   groeien en   helen.   Ze   ondersteunen   je   om   je   energieveld   te   verruimen   en   te   versterken   en   een   veel   ruimer   begrip   van   ZIJN   te   ervaren. De schedels bieden heling, verschaffen kennis, ondersteunen, wijzen de weg, moedigen aan, bevestigen, etc. Voor   deze   workshop   neemt   Danielle   haar   ‘team’   van   ruim   35   schedels   mee.   Dit   team   werkt   al   jarenlang   met   Danielle   samen. De   deelnemers   mogen   tijdens   de   workshop   ook   leren   werken   met   deze   schedels.   Ze   zijn   echter   niet   te   koop.   Danielle   neemt ook een aantal nieuwe schedels mee die wel te koop zijn. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die: Nieuwsgierig is naar kristallen schedels en er meer bij wil ervaren Met kristallen schedels wil leren werken Eigenlijk bang is voor de schedelvorm Meer over zichzelf wil ontdekken Zijn intuïtie wil versterken Zichzelf een intensief helende workshop voor en met zichzelf gunt Op zoek is naar een eigen kristallen schedel Zelf al een of meerdere schedels heeft en (intensiever) contact wil maken Zich meer wil verbinden met wezens van licht en liefde Datum: zaterdag   9 november 2019 Locatie:  OBS Jenaplanschool De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 09:30 tot ca.14:00 uur. Bijdrage: € 69,00 per persoon  (inclusief fruit, noten, vruchtensap, thee en water) Opgave:   Opgave kristallen schedel workshop - 9 november 2019 te Wieringerwerf  
Kristallen schedel workshop zaterdag 9 november 2019  - Wieringerwerf Een   kristallen   schedel   is   een   steen,   kristal of    mineraal,    geslepen    en    gepolijst    in    de vorm      van      een      schedel,      waarin      een schedelbewustzijn    is    uitgenodigd.    Het    is dus    een    fysieke    vorm    met    daarin    een bewustzijn,    net    zoals    wij    als    mens    een fysieke           lichaam           hebben.           Dit schedelbewustzijn   heeft   ons   bijzonder   veel te    bieden!    In    deze    workshop    gaan    de deelnemers   volop   met   Danielle   aan   de   slag met   de   schedels   om   dat   te   ontdekken.   De nadruk   ligt   echt   op   het   beleven,   doen   en ervaren.    Natuurlijk    onder    de    deskundige begeleiding    van    Danielle.    Zij    zal    als    tolk fungeren   en   bewust   maken,   bevestigen   en verduidelijken   wat   er   allemaal   gebeurt   bij en met de deelnemers. Openstellen voor het schedelbewustzijn Het     contact     met     het     schedelbewustzijn helpt   je   als   een   brug   om   ontvankelijker   te zijn   voor   boodschappen   en   begeleiding   van onstoffelijke    wezens    van    licht    en    liefde (zoals    engelen,    opgestegen    meesters    en lichtwezens   vanuit   het   universum).   Daar   is het    nu    tijd    voor!    De    schedels    helpen    je goed   te   luisteren   en   ontvankelijk   te   zijn.   Het maakt   bovendien   dat   je   leert   onderscheiden wat   zuiver   en   ondersteunend   bedoeld   is   en wat vanuit een andere bron afkomstig is. Ondersteuning              bij              spirituele ontwikkeling & groei De     schedels     bieden     een     bedding     van veiligheid    en    vertrouwen    waarbinnen    je onder   hun   begeleiding   gemakkelijker   kunt groeien   en   helen.   Ze   ondersteunen   je   om   je energieveld   te   verruimen   en   te   versterken en    een    veel    ruimer    begrip    van    ZIJN    te ervaren.      De      schedels      bieden      heling, verschaffen    kennis,    ondersteunen,    wijzen de weg, moedigen aan, bevestigen, etc. Voor   deze   workshop   neemt   Danielle   haar ‘team’   van   ruim   35   schedels   mee.   Dit   team werkt   al   jarenlang   met   Danielle   samen.   De deelnemers    mogen    tijdens    de    workshop ook   leren   werken   met   deze   schedels.   Ze zijn   echter   niet   te   koop.   Danielle   neemt   ook een   aantal   nieuwe   schedels   mee   die   wel   te koop zijn. Deze   workshop   is   bedoeld   voor   iedereen die: Nieuwsgierig       is       naar       kristallen schedels en er meer bij wil ervaren Met     kristallen     schedels     wil     leren werken Eigenlijk bang is voor de schedelvorm Meer over zichzelf wil ontdekken Zijn intuïtie wil versterken Zichzelf       een       intensief       helende workshop voor en met zichzelf gunt Op   zoek   is   naar   een   eigen   kristallen schedel Zelf   al   een   of   meerdere   schedels   heeft en (intensiever) contact wil maken Zich   meer   wil   verbinden   met   wezens van licht en liefde Datum: zaterdag    9 november 2019 Locatie:         OBS        Jenaplanschool        De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 09:30 tot ca.14:00 uur. Bijdrage:   €   69,00   per   persoon      (inclusief fruit, noten, vruchtensap, thee en water) Opgave:   Opgave kristallen schedel workshop - 9 november 2019 te Wieringerwerf

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400