Bij   het   overlijden   verlaat   de   ziel   het   stoffelijke   lichaam.   Om   vervolgens   naar   het   licht   of   de   hemel   te   gaan.   Van   daaruit   zet   de   ziel het   bestaan   voort   en   houdt   contact   met   zijn   dierbaren.   Totdat   hij   weer   toe   is   aan   een   nieuwe   incarnatie   op   aarde.   Bij   het   sterven kan er echter heel wat “mis” gaan met de ziel. Onbewust sterven Het   komt   voor   dat   een   overledene   de   weg   naar   het   licht   niet   kan   vinden   en   als   “entiteit”   rond   blijft   dolen   op   aarde.   Dit   kan   bijvoorbeeld   gebeuren doordat   het   overlijden   onverwachts   of   bij   verminderd   bewustzijn   gebeurde   (door   een   ongeval,   operatie,   toediening   van   medicatie,   etc.).   Ook   bij zelfmoord   is   dit   helaas   het   geval.   De   overledene   is   zich   soms   niet   eens   bewust   van   het   feit   dat   hij/zij   niet   meer   leeft   en   begeeft   zich   in   een onaangename   waanwereld.   In   mijn   praktijk   draag   ik   zorg   voor   de   ziel   van   de   overledene   door   hem   op   te   sporen,   eventuele   belemmeringen   op   te lossen   en   te   begeleiden   naar   het   licht.   Voor   de   overledene   kan   het   een   hele   opluchting   zijn   om   -   soms   na   vele   jaren   -   eindelijk   gehoord   te   worden en rust te vinden! Zielsverlies en aangehechte energie Er   zijn   ook   zielen   die   bij   het   overlijden   versplinteren.   Bepaalde   stukjes   van   de   ziel   blijven   dan   achter   op   aarde   op   de   plaats   van   overlijden.   Deze ‘fragmenten’   kunnen   zich   eventueel   hechten   aan   omstanders   of   nabestaanden.   Deze   aangehechte   energie   kan   de   belaste   nabestaande   behoorlijk verzwakken.   Zelfs   zo   sterk,   dat   deze   dezelfde   symptomen   krijgt   als   de   overledene   had   voor   diens   overlijden.   Geen   van   beide   partijen   –   de gestorvene   en   de   nabestaande   –   zijn   hiermee   gebaat.   De   gestorvene   is   incompleet   en   de   nabestaande   is   belast   met   iets   wat   niet   van   hem   is.   In mijn   praktijk   draag   ik   zowel   zorg   voor   de   ziel   van   overledenen   als   voor   de   nog   op   aarde   levende   en   belaste   personen.   Door   de   fragmenten   weer terug te leiden naar waar ze horen. Beide worden hier weer krachtiger door. Boodschappen van overledenen Gelukkig   vinden   de   meeste   overledenen   wel   de   weg   naar   het   licht.   En   van   daaruit   houden   zij   contact   met   hun   dierbaren.   Niet   iedereen   is   in   staat om   zelf   te   communiceren   met   de   overledene.   Ook   dan   kan   het   zijn   dat   de   overledene   nog   een   boodschap   over   wil   brengen   aan   een   dierbare achterblijver.    Of    dat    de    achterblijver    nog    vragen    heeft    aan    de    overledene.    In    dergelijke    gevallen    kan    ik    een    oplossing    bieden    door    als tussenpersoon te fungeren. Eigenlijk   vind   ik   dit   het   meest   dankbare   en   intense   werk   van   alles.   Dit   komt   omdat   ik   alle   emoties   van   de   overledene   voel   en   dat   kan   heel   heftig zijn. Hier kan ik eindeloos over schrijven en vertellen, misschien schrijf ik er nog wel eens een boek over......  
Begeleiding Overledenen
Begeleiding overledenen
    Bij    het    overlijden    verlaat    de    ziel    het stoffelijke   lichaam.   Om   vervolgens   naar   het licht   of   de   hemel   te   gaan.   Van   daaruit   zet de   ziel   het   bestaan   voort   en   houdt   contact met   zijn   dierbaren.   Totdat   hij   weer   toe   is aan   een   nieuwe   incarnatie   op   aarde.   Bij   het sterven   kan   er   echter   heel   wat   “mis”   gaan met de ziel. Onbewust sterven Het   komt   voor   dat   een   overledene   de   weg naar    het    licht    niet    kan    vinden    en    als “entiteit”   rond   blijft   dolen   op   aarde.   Dit   kan bijvoorbeeld       gebeuren       doordat       het overlijden   onverwachts   of   bij   verminderd bewustzijn    gebeurde    (door    een    ongeval, operatie,   toediening   van   medicatie,   etc.). Ook   bij   zelfmoord   is   dit   helaas   het   geval. De    overledene    is    zich    soms    niet    eens bewust   van   het   feit   dat   hij/zij   niet   meer leeft   en   begeeft   zich   in   een   onaangename waanwereld.   In   mijn   praktijk   draag   ik   zorg voor   de   ziel   van   de   overledene   door   hem op   te   sporen,   eventuele   belemmeringen   op te   lossen   en   te   begeleiden   naar   het   licht. Voor    de    overledene    kan    het    een    hele opluchting   zijn   om   -   soms   na   vele   jaren   - eindelijk    gehoord    te    worden    en    rust    te vinden! Zielsverlies en aangehechte energie Er    zijn    ook    zielen    die    bij    het    overlijden versplinteren.   Bepaalde   stukjes   van   de   ziel blijven   dan   achter   op   aarde   op   de   plaats van   overlijden.   Deze   ‘fragmenten’   kunnen zich   eventueel   hechten   aan   omstanders   of nabestaanden.   Deze   aangehechte   energie kan    de    belaste    nabestaande    behoorlijk verzwakken.     Zelfs     zo     sterk,     dat     deze dezelfde      symptomen      krijgt      als      de overledene   had   voor   diens   overlijden.   Geen van   beide   partijen   –   de   gestorvene   en   de nabestaande    –    zijn    hiermee    gebaat.    De gestorvene       is       incompleet       en       de nabestaande   is   belast   met   iets   wat   niet   van hem   is.   In   mijn   praktijk   draag   ik   zowel   zorg voor   de   ziel   van   overledenen   als   voor   de nog   op   aarde   levende   en   belaste   personen. Door   de   fragmenten   weer   terug   te   leiden naar    waar    ze    horen.    Beide    worden    hier weer krachtiger door. Boodschappen van overledenen Gelukkig    vinden    de    meeste    overledenen wel   de   weg   naar   het   licht.   En   van   daaruit houden   zij   contact   met   hun   dierbaren.   Niet iedereen      is      in      staat      om      zelf      te communiceren    met    de    overledene.    Ook dan   kan   het   zijn   dat   de   overledene   nog   een boodschap     over     wil     brengen     aan     een dierbare       achterblijver.       Of       dat       de achterblijver    nog    vragen    heeft    aan    de overledene.   In   dergelijke   gevallen   kan   ik een        oplossing        bieden        door        als tussenpersoon te fungeren. Eigenlijk   vind   ik   dit   het   meest   dankbare   en intense   werk   van   alles.   Dit   komt   omdat   ik alle   emoties   van   de   overledene   voel   en   dat kan heel heftig zijn. Hier    kan    ik    eindeloos    over    schrijven    en vertellen,   misschien   schrijf   ik   er   nog   wel eens een boek over......  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400