Elohim   zijn   scheppingsengelen,   engelen   van   de   hoogste   orde.   Hun   liefdevolle   trilling   is   dan   ook   enorm   hoog.   Elohim   werken   samen   in   groepen   en kleurstralen.   De   naam   Elohim   is   ook   een   meervoudsvorm,   zij   komen   nooit   alleen.   Andere   benamingen   voor   Elohim   zijn   ‘machtigen’,   ‘licht vervulden’ of ‘Rechterhand van God’. Elohim zijn de engelen van de waarheid en de zuiverheid. Verder uitleg op de volgende pagina's
Elohim - Scheppingsengelen
Wat zijn Elohim? Elohim   zijn   scheppingsengelen,   engelen   van   de   hoogste   orde.   Hun   liefdevolle   trilling   is   dan   ook   enorm   hoog.   Elohim   werken samen   in   groepen   en   kleurstralen.   De   naam   Elohim   is   ook   een   meervoudsvorm,   zij   komen   nooit   alleen.   Andere   benamingen   voor Elohim zijn ‘machtigen’, ‘licht vervulden’ of ‘Rechterhand van God’. Elohim zijn de engelen van de waarheid en de zuiverheid. Elohim   staan   in   directe   verbinding   met   de   scheppende   kracht.   Hierdoor   zijn   ze   ongelooflijk   krachtig.   Als   je   de   Elohim   aanroept,   je door hun kracht laat omringen en doordringen, dan werkt dit door op alle niveaus. Helemaal tot in je ziel. Hoe zien Elohim eruit? Elohim   zijn   zuiver   licht.   Ze   passen   hun   kracht   en   de   manier   waarop   ze   zich   aan   jou   laten   zien   volledig   aan   jou   (je   ziel)   en   de situatie   aan.   Hierdoor   kunnen   we   hun   kracht   optimaal   aannemen.   Sommigen   kunnen   de   Elohim   echt   waarnemen   als   engelen   met enorme vleugels. Anderen nemen juist kleuren waar. Wat doen Elohim? De   Elohim   ondersteunen,   begeleiden   en   versnellen   onze   ontwikkelingen   en   processen.   Zij   maken   het   ons   mogelijk   om   innerlijke vrede te vinden, ons ware wezen te ontdekken en van daaruit te leven. De   Elohim   verbinden   ons   met   wijsheid   en   kracht.   Ze   bieden   ons   de   kans   om   onze   scheppende   krachten   te   ontplooien   en   leren   ons verantwoordelijkheid    te    nemen    en    in    harmonie    te    leven.    De    Elohim    en    andere    scheppende    krachten    werken    samen    en ondersteunen ons. Als wij voldoende gerijpt zijn, openen zij zelfs de poort naar de wijsheid uit oude tijden. Je   kunt   de   Elohim   “gewoon”   om   ondersteuning   vragen,   zonder   dat   je   wat   van   ze   weet.   De   krachten   van   engelen   werken   namelijk ook als je er niets over weet. Als je het maar vraagt. Ingrijpen Onze   geestelijke   leraren   staan   ons   ook   toe   fouten   te   maken,   zodat   wij   daarvan   kunnen   leren.   De   Elohim   bewaken   wel   steeds   het grotere   geheel,   het   Goddelijke   plan,   zodat   de   ordening   in   stand   wordt   gehouden.   Zij   kunnen   dus   ook   ingrijpen   door   aan   te passen, in beweging te brengen, te bespoedigen of juist te vertragen. De Elohim werken in het hele universum. De Elohim in de praktijk en workshops Het   werken   met   lichtwezens   en   Aartsengelen   heb   ik   altijd   prettig   gevonden.   Sinds   2012   werk   ik   ook   intensief   met   de   diep   helende kracht   van   de   Elohim.   Natuurlijk   privé   -   voor   mezelf   en   in   mijn   gezin   -   en   in   mijn   praktijk   met   cliënten,   tijdens   workshops   en   in groepen. Diep helende Elohim meditatie avonden Regelmatig   geef   ik   avonden   met   Elohim   meditaties.   Gedurende   de   avond   bemiddel   ik   bij   de   uitwisseling   tussen   de   vele   zielen, lichtwezens   en   engelen   die   langs   komen   voor   de   fysiek   aanwezigen.   Het   zijn   avonden   waar   in   hoog   tempo   enorm   veel   belasting los   wordt   gelaten,   pijn   wordt   geheeld   en   kracht   wordt   opgehaald.   Afgestemd   op   mijn   begeleiders,   gidsen,   de   engelen   en   andere lichtwezens   neem   ik   voortdurend   met   al   mijn   zintuigen   waar   wat   zich   aandient.   Door   dit   voor   de   aanwezigen   te   verwoorden, worden   zij   zich   meer   bewust   en   kan   de   uitwisseling   (gemakkelijker)   plaatsvinden.   Zo   nodig   help   ik   een   handje   bij   de   heling.   Een aantal Elohim meditaties maken onderdeel uit van de avond. Welke dat zijn wordt mij ter plekke ingegeven. Meer informatie over de Elohim avonden vind je op mijn Elohim website. klik hier
Elohim - Scheppingsengelen
Elohim   zijn   scheppingsengelen,   engelen   van de   hoogste   orde.   Hun   liefdevolle   trilling   is dan   ook   enorm   hoog.   Elohim   werken   samen in   groepen   en   kleurstralen.   De   naam   Elohim is   ook   een   meervoudsvorm,   zij   komen   nooit alleen.   Andere   benamingen   voor   Elohim   zijn ‘machtigen’,   ‘licht   vervulden’   of   ‘Rechterhand van    God’.    Elohim    zijn    de    engelen    van    de waarheid en de zuiverheid. Verder uitleg op de volgende pagina's
Elohim - Scheppingsengelen
Wat zijn Elohim? Elohim    zijn    scheppingsengelen,    engelen van   de   hoogste   orde.   Hun   liefdevolle   trilling is    dan    ook    enorm    hoog.    Elohim    werken samen    in    groepen    en    kleurstralen.    De naam   Elohim   is   ook   een   meervoudsvorm, zij   komen   nooit   alleen.   Andere   benamingen voor      Elohim      zijn      ‘machtigen’,      ‘licht vervulden’     of     ‘Rechterhand     van     God’. Elohim   zijn   de   engelen   van   de   waarheid   en de zuiverheid. Elohim   staan   in   directe   verbinding   met   de scheppende     kracht.     Hierdoor     zijn     ze ongelooflijk    krachtig.    Als    je    de    Elohim aanroept,   je   door   hun   kracht   laat   omringen en   doordringen,   dan   werkt   dit   door   op   alle niveaus. Helemaal tot in je ziel. Hoe zien Elohim eruit? Elohim    zijn    zuiver    licht.    Ze    passen    hun kracht   en   de   manier   waarop   ze   zich   aan   jou laten   zien   volledig   aan   jou   (je   ziel)   en   de situatie    aan.    Hierdoor    kunnen    we    hun kracht     optimaal     aannemen.     Sommigen kunnen    de    Elohim    echt    waarnemen    als engelen    met    enorme    vleugels.    Anderen nemen juist kleuren waar. Wat doen Elohim? De    Elohim    ondersteunen,    begeleiden    en versnellen       onze       ontwikkelingen       en processen.   Zij   maken   het   ons   mogelijk   om innerlijke   vrede   te   vinden,   ons   ware   wezen te ontdekken en van daaruit te leven. De   Elohim   verbinden   ons   met   wijsheid   en kracht.   Ze   bieden   ons   de   kans   om   onze scheppende   krachten   te   ontplooien   en   leren ons   verantwoordelijkheid   te   nemen   en   in harmonie   te   leven.   De   Elohim   en   andere scheppende    krachten    werken    samen    en ondersteunen   ons.   Als   wij   voldoende   gerijpt zijn,    openen    zij    zelfs    de    poort    naar    de wijsheid uit oude tijden. Je      kunt      de      Elohim      “gewoon”      om ondersteuning   vragen,   zonder   dat   je   wat van    ze    weet.    De    krachten    van    engelen werken   namelijk   ook   als   je   er   niets   over weet. Als je het maar vraagt. Ingrijpen Onze   geestelijke   leraren   staan   ons   ook   toe fouten   te   maken,   zodat   wij   daarvan   kunnen leren.   De   Elohim   bewaken   wel   steeds   het grotere   geheel,   het   Goddelijke   plan,   zodat de   ordening   in   stand   wordt   gehouden.   Zij kunnen    dus    ook    ingrijpen    door    aan    te passen,     in     beweging     te     brengen,     te bespoedigen    of    juist    te    vertragen.    De Elohim werken in het hele universum. De Elohim in de praktijk en workshops Het       werken       met       lichtwezens       en Aartsengelen      heb      ik      altijd      prettig gevonden.   Sinds   2012   werk   ik   ook   intensief met   de   diep   helende   kracht   van   de   Elohim. Natuurlijk   privé   -   voor   mezelf   en   in   mijn gezin   -   en   in   mijn   praktijk   met   cliënten, tijdens workshops en in groepen. Diep       helende       Elohim       meditatie avonden Regelmatig    geef    ik    avonden    met    Elohim meditaties.   Gedurende   de   avond   bemiddel ik   bij   de   uitwisseling   tussen   de   vele   zielen, lichtwezens    en    engelen    die    langs    komen voor     de     fysiek     aanwezigen.     Het     zijn avonden   waar   in   hoog   tempo   enorm   veel belasting    los    wordt    gelaten,    pijn    wordt geheeld     en     kracht     wordt     opgehaald. Afgestemd   op   mijn   begeleiders,   gidsen,   de engelen    en    andere    lichtwezens    neem    ik voortdurend    met    al    mijn    zintuigen    waar wat     zich     aandient.     Door     dit     voor     de aanwezigen   te   verwoorden,   worden   zij   zich meer     bewust     en     kan     de     uitwisseling (gemakkelijker)     plaatsvinden.     Zo     nodig help   ik   een   handje   bij   de   heling.   Een   aantal Elohim   meditaties   maken   onderdeel   uit   van de    avond.    Welke    dat    zijn    wordt    mij    ter plekke ingegeven. Meer      informatie      over      de      Elohim avonden     vind     je     op     mijn     Elohim website. klik hier

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400