Quantum-touch   is   een   belangrijke   doorbraak   in   de   kunst   van   genezen   met   de   handen.   Of   je   nu chiropractor,    fysiotherapeut,    energetisch    genezer    bent,    aan    lichaamswerk    doet    of    in    een    ander medisch   beroep   werkzaam   bent,   met   quantum-touch   kun   je   een   dimensie   aan   je   werk   toevoegen   die tot    nu    toe    onmogelijk    leek.    In    dit    boek    maak    je    kennis    met    een    speciale    adem-    en lichaamsconcentratietechniek,   waarmee   je   je   energie   op   een   zodanig   niveau   kunt   brengen   dat   een lichte   aanraking   al   voldoende   is   om   houdingscorrecties   te   bewerkstelligen.   Botten   vallen   na   aanraking spontaan    in    hun    juiste    positie    terug.    Pijn    en    ontstekingen    verminderen    en    genezingsprocessen verlopen   sneller.   Kinderen   kunnen   het   zich   spelenderwijs   eigen   maken,   zo   simpel   is   de   techniek,   maar toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Quantum Touch - Richard Gordon een doorbraak in het genezen met je handen
Quantum-touch           is           een belangrijke   doorbraak   in   de   kunst van   genezen   met   de   handen.   Of je   nu   chiropractor,   fysiotherapeut, energetisch    genezer    bent,    aan lichaamswerk     doet     of     in     een ander   medisch   beroep   werkzaam bent,   met   quantum-touch   kun   je een     dimensie     aan     je     werk toevoegen      die      tot      nu      toe onmogelijk     leek.     In     dit     boek maak   je   kennis   met   een   speciale adem-                                      en   waarmee    je    je    energie    op    een zodanig   niveau   kunt   brengen   dat een   lichte   aanraking   al   voldoende is      om      houdingscorrecties      te bewerkstelligen.   Botten   vallen   na aanraking   spontaan   in   hun   juiste positie         terug.         Pijn         en ontstekingen      verminderen      en genezingsprocessen         verlopen sneller.   Kinderen   kunnen   het   zich spelenderwijs    eigen    maken,    zo simpel     is     de     techniek,     maar toegepast           door           artsen, acupuncturisten       en       in       de chiropraxie   heeft   het   een   enorm effect.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Quantum Touch - Richard Gordon een doorbraak in het genezen met je handen

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400