Ruimtes energetisch zuiveren Soms   is   er   iets   voelbaar   mis   in   een   woning   en   is   de   sfeer   er   ver   te   zoeken.   Het   maakt   de   bewoners   onrustig,   angstig,   depressief   of   prikkelbaar.   In plaats   van   zich   thuis   op   te   laden   worden   ze   thuis   eerder   moe.   Gebroken   nachten,   ruzies   en   tegenspoed   kunnen   het   gevolg   zijn.   Tekenen   aan   de wand   om   dit   eens   te   laten   onderzoeken.   Misschien   bent   u   momenteel   niet   de   enige   bewoner(s)   van   uw   huis.   Wat   ik   daarmee   bedoel   is   dat   het mogelijk   is   dat   die   negatieve   sferen   afkomstig   zijn   van   iemand   die   overleden   is   en   de   weg   naar   het   licht   nog   niet   heeft   gevonden.   Dat   u   daarom die ene kamer liever niet betreedt.   Entiteiten Een   dergelijke   entiteit   (overledene)   “leeft”   nog   voort   in   de   emoties   waarin   hij   verkeerde   op   het   moment   van   overlijden.   Idealiter   verlaat   de   ziel   het lichaam   bij   het   overlijden   en   reist   het   naar   het   licht   of   de   hemel,   het   thuis   van   de   zielen.   Helaas   vinden   sommige   zielen   door   omstandigheden   de weg   niet   en   dolen   zij   nog   voort   hier   op   aarde.   Als   een   dergelijke   entiteit   angstig   sterft,   doolt   hij   angstig   voort.   Met   boosheid,   verdriet   en   alle andere   emoties   is   dat   net   zo.   In   die   toestand   kan   een   entiteit   jaren   –   zelfs   eeuwen   –   blijven   dolen.   Totdat   iemand   die   zich   op   hem   af   kan   stemmen hem de weg naar het licht wijst. En dan keert de rust voelbaar terug. Is die vreemde koude wind verdwenen of is de hoofdpijn over.   Entiteiten aantrekken Sommige   mensen   trekken   entiteiten   als   het   ware   aan.   Zij   hebben   dikwijls   een   of   zelfs   meerdere   entiteiten   bij   zich.   Het   gevolg   is   dat   ze   intens   moe zijn.   Die   entiteiten   blijven   ze   vergezellen,   waar   ze   ook   gaan.   In   mijn   praktijk   wijs   ik   deze   entiteiten   niet   alleen   de   weg.   Ik   spoor   de   oorzaak   van deze   aantrekkingskracht   ook   op,   zodat   ik   deze   kan   verhelpen.   Wat   maakt   dat   er   niet   weer   nieuwe   entiteiten   bij   komen.   Iemand   die   voorheen   als een magneet was voor entiteiten kan dan weer zijn eigen leven oppakken.   Overledenen uit de lichtwereld Vanuit   de   hemel   of   lichtwereld   kunnen   overledenen   hun   dierbaren   opzoeken.   Dikwijls   ondersteunen   zij   degenen   op   aarde   van   wie   zij   zoveel houden.   Door   ze   met   hun   aanwezigheid   warmte   en   liefde   te   geven.   En   ze   bijvoorbeeld   voor   onheil   te   behoeden.   Dergelijke   overledenen   uit   de lichtwereld   voelen   plezierig   aan.   Hun   aanwezigheid   komt   de   woonsfeer   eerder   ten   goede.   Op   jonge   leeftijd   zijn   wij   over   het   algemeen   goed   in staat   om   zowel   overledenen   uit   de   lichtwereld   als   entiteiten   waar   te   nemen.   Afhankelijk   van   hoe   hierop   is   gereageerd   passen   wij   onze   manier   van waarnemen hierop aan. Wegwijzer Al   vele   jaren   fungeer   ik   als   wegwijzer   voor   entiteiten   die   nog   op   aarde   ronddolen.   En   met   mij   zijn   er   gelukkig   nog   velen.   Want   er   is   een   hoop   werk te   verrichten.   Dankbaar   werk   wel   te   verstaan.   De   rust   die   de   overledene   eindelijk   ervaart   bij   het   overgaan   is   namelijk   overweldigend   mooi.   Als wegwijzer   voel   ik   ook   die   fijne   gemoedstoestand   door   me   heen   als   de   ziel   eindelijk   zijn   thuis   heeft   gevonden.   Is   er   een   vertrek   in   uw   woning   waar u   liever   niet   komt?   Wordt   u   thuis   heel   moe   of   krijgt   u   er   hoofdpijn   of   zomaar   koude   rillingen?   Wil   uw   kind   telkens   bij   u   in   bed   liggen   en   is   het   bang en huilt het in zijn eigen kamertje? Wellicht kan ik hierin iets voor u betekenen.   Bedrijfsruimtes Entiteiten houden zich niet alleen op in woningen, privé bij iemand thuis. Je kunt ze zeker ook aantreffen op het werk of in een winkel. Mogelijke gevolgen zijn: - klanten blijven weg - veel verzuim onder het personeel - lage productiviteit en weinig creativiteit - weinig collegialiteit Wil jij hierin verandering brengen, dan kan ik wellicht wat voor je doen.      
Ruimtes zuiveren - Entiteiten - Spoken
Ruimtes energetisch zuiveren
    Soms   is   er   iets   voelbaar   mis   in   een   woning en   is   de   sfeer   er   ver   te   zoeken.   Het   maakt de   bewoners   onrustig,   angstig,   depressief of   prikkelbaar.   In   plaats   van   zich   thuis   op   te laden     worden     ze     thuis     eerder     moe. Gebroken    nachten,    ruzies    en    tegenspoed kunnen    het    gevolg    zijn.    Tekenen    aan    de wand   om   dit   eens   te   laten   onderzoeken. Misschien   bent   u   momenteel   niet   de   enige bewoner(s)   van   uw   huis.   Wat   ik   daarmee bedoel    is    dat    het    mogelijk    is    dat    die negatieve   sferen   afkomstig   zijn   van   iemand die   overleden   is   en   de   weg   naar   het   licht nog   niet   heeft   gevonden.   Dat   u   daarom   die ene kamer liever niet betreedt.   Entiteiten Een   dergelijke   entiteit   (overledene)   “leeft” nog     voort     in     de     emoties     waarin     hij verkeerde   op   het   moment   van   overlijden. Idealiter   verlaat   de   ziel   het   lichaam   bij   het overlijden   en   reist   het   naar   het   licht   of   de hemel,    het    thuis    van    de    zielen.    Helaas vinden          sommige          zielen          door omstandigheden   de   weg   niet   en   dolen   zij nog   voort   hier   op   aarde.   Als   een   dergelijke entiteit    angstig    sterft,    doolt    hij    angstig voort.   Met   boosheid,   verdriet   en   alle   andere emoties   is   dat   net   zo.   In   die   toestand   kan een   entiteit   jaren   –   zelfs   eeuwen   –   blijven dolen.   Totdat   iemand   die   zich   op   hem   af kan   stemmen   hem   de   weg   naar   het   licht wijst.   En   dan   keert   de   rust   voelbaar   terug. Is   die   vreemde   koude   wind   verdwenen   of   is de hoofdpijn over.   Entiteiten aantrekken Sommige   mensen   trekken   entiteiten   als   het ware   aan.   Zij   hebben   dikwijls   een   of   zelfs meerdere   entiteiten   bij   zich.   Het   gevolg   is dat    ze    intens    moe    zijn.    Die    entiteiten blijven   ze   vergezellen,   waar   ze   ook   gaan.   In mijn    praktijk    wijs    ik    deze    entiteiten    niet alleen   de   weg.   Ik   spoor   de   oorzaak   van deze   aantrekkingskracht   ook   op,   zodat   ik deze   kan   verhelpen.   Wat   maakt   dat   er   niet weer   nieuwe   entiteiten   bij   komen.   Iemand die    voorheen    als    een    magneet    was    voor entiteiten   kan   dan   weer   zijn   eigen   leven oppakken.   Overledenen uit de lichtwereld Vanuit    de    hemel    of    lichtwereld    kunnen overledenen      hun      dierbaren      opzoeken. Dikwijls   ondersteunen   zij   degenen   op   aarde van   wie   zij   zoveel   houden.   Door   ze   met   hun aanwezigheid   warmte   en   liefde   te   geven. En   ze   bijvoorbeeld   voor   onheil   te   behoeden. Dergelijke    overledenen    uit    de    lichtwereld voelen    plezierig    aan.    Hun    aanwezigheid komt   de   woonsfeer   eerder   ten   goede.   Op jonge   leeftijd   zijn   wij   over   het   algemeen goed   in   staat   om   zowel   overledenen   uit   de lichtwereld   als   entiteiten   waar   te   nemen. Afhankelijk   van   hoe   hierop   is   gereageerd passen    wij    onze    manier    van    waarnemen hierop aan. Wegwijzer Al   vele   jaren   fungeer   ik   als   wegwijzer   voor entiteiten   die   nog   op   aarde   ronddolen.   En met   mij   zijn   er   gelukkig   nog   velen.   Want   er is   een   hoop   werk   te   verrichten.   Dankbaar werk    wel    te    verstaan.    De    rust    die    de overledene      eindelijk      ervaart      bij      het overgaan   is   namelijk   overweldigend   mooi. Als     wegwijzer     voel     ik     ook     die     fijne gemoedstoestand   door   me   heen   als   de   ziel eindelijk   zijn   thuis   heeft   gevonden.   Is   er een   vertrek   in   uw   woning   waar   u   liever   niet komt?   Wordt   u   thuis   heel   moe   of   krijgt   u   er hoofdpijn   of   zomaar   koude   rillingen?   Wil   uw kind   telkens   bij   u   in   bed   liggen   en   is   het bang   en   huilt   het   in   zijn   eigen   kamertje? Wellicht kan ik hierin iets voor u betekenen.   Bedrijfsruimtes Entiteiten    houden    zich    niet    alleen    op    in woningen,   privé   bij   iemand   thuis.   Je   kunt ze   zeker   ook   aantreffen   op   het   werk   of   in een winkel. Mogelijke gevolgen zijn: - klanten blijven weg - veel verzuim onder het personeel -      lage      productiviteit      en      weinig creativiteit - weinig collegialiteit Wil   jij   hierin   verandering   brengen,   dan kan ik wellicht wat voor je doen.      

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400