De Behoren tot de blauwe straal. De Elohim van de Waarheid helpen ons: de (Goddelijke) waarheid en onze eigen waarheid te leren kennen, vanuit onze eigen waarheid te leven en de harmonie met de Goddelijke waarheid te herstellen. De   Elohim   van   de   Waarheid   ondersteunen   ons   bewuste   besluit   om   te   leven   in   de   waarheid   van   de   goddelijke   sferen.   Met   hun   kracht   kunnen   we ons de waarheid op verschillende niveaus eigen maken en situaties en uitspraken controleren. Ons   geweten   is   de   goddelijke   vonk   in   ons.   Bij   het   nemen   van   besluiten   dient   ons   geweten   als   innerlijke   richtingaanwijzer.   Het   verbindt   ons   met Gods waarheid, we zijn dan afgestemd op de goddelijke principes. Op   het   goddelijke   niveau   is   er   slechts   één   waarheid.   Op   aarde   treffen   we   deze   ene   waarheid   echter   in   vele   gedaantes   aan.   Er   zijn   religieuze waarheden   waarvan   we   de   kern   in   alle   religies   tegenkomen,   maar   dan   steeds   anders   geformuleerd   en   vormgegeven.   De   verschillende   religies hebben   verschillende   benamingen   voor   God   en   toch   geeft   elke   religie   de   hoogste   scheppingskracht   een   naam.   Waarheid   en   waarachtigheid   zijn   de richtlijnen voor ons handelen ten opzichte van onze medemens en gelden ook voor maatschappelijke structuren.
De Elohim van de Waarheid
De Elohim van de Waarheid
De Behoren tot de blauwe straal. De    Elohim    van    de    Waarheid    helpen ons: de    (Goddelijke)    waarheid    en    onze eigen waarheid te leren kennen, vanuit   onze   eigen   waarheid   te   leven en de     harmonie     met     de     Goddelijke waarheid te herstellen. De   Elohim   van   de   Waarheid   ondersteunen ons    bewuste    besluit    om    te    leven    in    de waarheid   van   de   goddelijke   sferen.   Met   hun kracht    kunnen    we    ons    de    waarheid    op verschillende     niveaus     eigen     maken     en situaties en uitspraken controleren. Ons   geweten   is   de   goddelijke   vonk   in   ons. Bij    het    nemen    van    besluiten    dient    ons geweten    als    innerlijke    richtingaanwijzer. Het   verbindt   ons   met   Gods   waarheid,   we zijn     dan     afgestemd     op     de     goddelijke principes. Op   het   goddelijke   niveau   is   er   slechts   één waarheid.   Op   aarde   treffen   we   deze   ene waarheid   echter   in   vele   gedaantes   aan.   Er zijn   religieuze   waarheden   waarvan   we   de kern   in   alle   religies   tegenkomen,   maar   dan steeds         anders         geformuleerd         en vormgegeven.     De     verschillende     religies hebben   verschillende   benamingen   voor   God en    toch    geeft    elke    religie    de    hoogste scheppingskracht   een   naam.   Waarheid   en waarachtigheid   zijn   de   richtlijnen   voor   ons handelen   ten   opzichte   van   onze   medemens en     gelden     ook     voor     maatschappelijke structuren.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400