In   Werken   aan   jezelf   wordt   een   originele   visie   op   bewustzijnsgroei   gegeven.   Je   wordt   je   meer   bewust van   je   functioneren,   je   emoties   en   je   overtuigingen   en   je   krijgt   inzicht   in   de   rol   van   je   ziel.   Ook   laat het   boek   je   zien   wat   schokkende   ervaringen   met   je   doen   en   hoe   deze   een   mogelijkheid   bieden   om   te werken   aan   je   proces   van   heelwording.   Je   kunt   daardoor   een   brug   slaan   naar   een   gezonde   toekomst, hoe oud of jong je ook bent. Belangrijke   ervaringen   in   het   leven   zijn   geboorte,   seksualiteit   en   sterven.   Het   zijn   onderwerpen   waar iedereen   tijdens   zijn   leven   mee   te   maken   heeft.   Zingeving,   spiritualiteit   en   levenslust   zijn   kwaliteiten die   hierdoor   beïnvloed   worden:   een   belangrijke   reden   om   ons   te   bezinnen   en   te   verdiepen   in   deze fenomenen. In    Werken    aan    jezelf    worden    door    Joop    van    der    Hagen    moderne    inzichten    uit    hedendaagse therapievormen   gekoppeld   aan   de   visie   van   oude   sjamanen   uit   diverse   tradities.   De   reis   van   de   ziel door het leven en de dood neemt een belangrijke plaats in. Joop   van   der   Hagen   is   bewustzijnstrainer.   Hij   heeft   verschillende   methodieken   ontdekt   en   verder ontwikkeld   om   mensen   te   genezen   en   bewust   te   laten   worden   van   hun   capaciteiten.   Hierin   geeft   hij opleidingen, workshops en trainingen. Ook schreef hij het boek 'Leela - Het leven als spel'.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Werken aan jezelf - Joop van der Hagen Heel worden door de confrontatie aan te gaan met diepere lagen in jezelf: Geboorte - Sterven - Seksualiteit - Zielsverlies - Het Onsterfelijke ik - Aanhechting - Zingeving
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
In   Werken   aan   jezelf   wordt   een originele               visie               op bewustzijnsgroei      gegeven.      Je wordt    je    meer    bewust    van    je functioneren,    je    emoties    en    je overtuigingen   en   je   krijgt   inzicht in   de   rol   van   je   ziel.   Ook   laat   het boek    je    zien    wat    schokkende ervaringen   met   je   doen   en   hoe deze   een   mogelijkheid   bieden   om te    werken    aan    je    proces    van heelwording.    Je    kunt    daardoor een   brug   slaan   naar   een   gezonde toekomst,   hoe   oud   of   jong   je   ook bent. Belangrijke     ervaringen     in     het leven    zijn    geboorte,    seksualiteit en   sterven.   Het   zijn   onderwerpen waar   iedereen   tijdens   zijn   leven mee   te   maken   heeft.   Zingeving, spiritualiteit    en    levenslust    zijn kwaliteiten   die   hierdoor   beïnvloed worden:    een    belangrijke    reden om     ons     te     bezinnen     en     te verdiepen in deze fenomenen. In   Werken   aan   jezelf   worden   door Joop    van    der    Hagen    moderne inzichten        uit        hedendaagse therapievormen     gekoppeld     aan de   visie   van   oude   sjamanen   uit diverse   tradities.   De   reis   van   de ziel   door   het   leven   en   de   dood neemt een belangrijke plaats in. Joop       van       der       Hagen       is bewustzijnstrainer.       Hij       heeft verschillende             methodieken ontdekt   en   verder   ontwikkeld   om mensen   te   genezen   en   bewust   te laten        worden        van        hun capaciteiten.     Hierin     geeft     hij opleidingen,        workshops        en trainingen.    Ook    schreef    hij    het boek 'Leela - Het leven als spel'.
Werken aan jezelf - Joop van der Hagen Heel worden door de confrontatie aan te gaan met diepere lagen in jezelf: Geboorte - Sterven - Seksualiteit - Zielsverlies - Het Onsterfelijke ik - Aanhechting - Zingeving

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400