De   chakra's,   de   zeven   energiecentra   van   de   mens,   zijn   in   de   spirituele   tradities   van   India   en   China   al duizenden    jaren    bekend.    In    deze    stelsels    worden    zij    beschouwd    als    een    graadmeter    van    het lichamelijk   en   geestelijk   functioneren.   In   het   Chakra-werkboek   worden   deze   energiecentra   in   al   hun psycho-fysiologische   functies   en   eigenschappen   beschreven.   Het   boek   geeft   ons   een   samenhangend beeld   van   de   informatie   die   ons   vanuit   de   oosterse   spirituele   stelsel   is   overgeleverd.   Deze   kennis wordt   aangevuld,   gecorrigeerd   of   in   een   nieuw   voor   de   westerse   mens   relevant   daglicht   geplaatst door   recent   wetenschappelijk   onderzoek   op   dit   gebied.   Het   resultaat   hiervan   is   een   caleidoscopisch beeld   van   de   chakra's   dat   de   lezer   in   staat   stelt   de   chakra's   in   al   hun   facetten   te   leren   kennen,   zodat die   er   doelgericht   mee   kan   werken.   Om   de   gebruiker   te   helpen   de   theorie   in   praktijk   te   brengen   wordt elk   hoofdstuk   door   een   serie   oefeningen   afgesloten.   In   feite   zijn   deze   oefeningen   nog   belangrijker   dan het   theoretisch-informatieve   aspect,   dat   door   de   schrijfster   wordt   afgeschilderd   als   een   landkaart, omdat met de oefeningen de reis pas echt begint. Herziene druk van onbetwist standaardwerk De   eerste   druk   van   de   Nederlandse   editie   van   dit   gezaghebbende   boek   over   het   chakrasysteem verscheen   in   1989.   Twaalf   jaar   later   en   tien   drukken   verder   presenteren   wij   met   gepaste   trots   een geheel   herziene   en   vermeerderde   druk   in   een   nieuw,   meer   eigentijds   omslag   en   een   vernieuwde   lay- out.   Naast   de   vele   door   de   auteur   aangebrachte   veranderingen   en   verfijningen   zijn   er   ook   nieuwe hoofdstukken toegevoegd over chakra's en kinderen en de relatie tussen chakra's en evolutie. In   combinatie   met   Reis   door   de   chakra's   (ISBN   90   230   0835   9)   en   Handboek   chakrapsychologie   (ISBN 90   230   0954   1)   vormt   Chakra-werkboek   een   indrukwekkend,   samenhangend   overzicht   van   een spiritueel systeem dat steeds meer mensen aanspreekt.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Chakra werkboek - Anodea Judith het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei
De        chakra's,        de        zeven energiecentra   van   de   mens,   zijn in   de   spirituele   tradities   van   India en     China     al     duizenden     jaren bekend.   In   deze   stelsels   worden zij        beschouwd        als        een graadmeter    van    het    lichamelijk en   geestelijk   functioneren.   In   het Chakra-werkboek     worden     deze energiecentra   in   al   hun   psycho- fysiologische         functies         en eigenschappen    beschreven.    Het boek          geeft          ons          een samenhangend     beeld     van     de informatie     die     ons     vanuit     de oosterse      spirituele      stelsel      is overgeleverd.   Deze   kennis   wordt aangevuld,   gecorrigeerd   of   in   een nieuw    voor    de    westerse    mens relevant    daglicht    geplaatst    door recent                 wetenschappelijk onderzoek    op    dit    gebied.    Het resultaat        hiervan        is        een caleidoscopisch     beeld     van     de chakra's   dat   de   lezer   in   staat   stelt de   chakra's   in   al   hun   facetten   te leren     kennen,     zodat     die     er doelgericht   mee   kan   werken.   Om de   gebruiker   te   helpen   de   theorie in   praktijk   te   brengen   wordt   elk hoofdstuk       door       een       serie oefeningen    afgesloten.    In    feite zijn       deze       oefeningen       nog belangrijker   dan   het   theoretisch- informatieve   aspect,   dat   door   de schrijfster   wordt   afgeschilderd   als een    landkaart,    omdat    met    de oefeningen     de     reis     pas     echt begint. Herziene     druk     van     onbetwist standaardwerk De       eerste       druk       van       de Nederlandse      editie      van      dit gezaghebbende    boek    over    het chakrasysteem       verscheen       in 1989.    Twaalf    jaar    later    en    tien drukken    verder    presenteren    wij met    gepaste    trots    een    geheel herziene    en    vermeerderde    druk in    een    nieuw,    meer    eigentijds omslag    en    een    vernieuwde    lay- out.   Naast   de   vele   door   de   auteur aangebrachte    veranderingen    en verfijningen    zijn    er    ook    nieuwe hoofdstukken     toegevoegd     over chakra's   en   kinderen   en   de   relatie tussen chakra's en evolutie. In   combinatie   met   Reis   door   de chakra's   (ISBN   90   230   0835   9) en    Handboek    chakrapsychologie (ISBN    90    230    0954    1)    vormt Chakra-werkboek                    een indrukwekkend,      samenhangend overzicht      van      een      spiritueel systeem   dat   steeds   meer   mensen aanspreekt.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Chakra werkboek - Anodea Judith het chakrasysteem als sleutel tot kennis  en geestelijke groei

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400