Workshops - Inleiding Naast   het   werk   met   cliënten   in   de   praktijk   geeft   Danielle   ook   enkele   workshops.   In   deze   workshops   draagt   Danielle   haar eigen   werkwijze   en   jarenlange   praktijkervaring   met   veel   passie   en   mededogen   over   aan   de   deelnemers.   De   workshops worden continue bijgeschaafd aan de huidige tijd en sluiten dikwijls mooi aan op andere werkwijzen. Zo   is   er   een   Klankworkshop    Energetische   EHBO,   waarin   je   leert   werken   met   traditonele   klankschalen   en   kristallen klankschalen, koshi shanti’s, gong, sjamanendrum en rainstick. Sinds   januari   2018   is   er   de   workshop   aura   lopen       om      de      aura      op      te      frissen.      De   aanwezige   ballast,   emoties   en lading   in      de      aura      wordt   bewust   gemaakt   en   uitgewerkt.   Dit      kan      een      positief      verschil      maken      in      relaties      en      in      je     algemene   functioneren.      En      je      kunt      je      er      energetisch      lichter      door      voelen.      Het      kan   maken      dat      je      gemakkelijker     veranderingen  in  je  leven  door  kunt  voeren, waar je nu misschien ervaart vast te zitten. En   zijn   er   de   Workshops   Zelfheling   met   behulp   van   de   pendel,    waarin   je   leert   uittesten   zoals   Danielle   dat   zelf   ook altijd doet. Deze workshops zijn er inmiddels in zes niveaus! Aan niveau zeven wordt al gewerkt. De   workshops   zijn   gericht   op   persoonlijke   ontwikkeling   en   groei .   De   deelnemers   worden   uitgenodigd   om   zichzelf,   hun   eigen   intuïtie   en talenten te ontdekken en te versterken. Er wordt veel met elkaar geoefend en gewerkt onder de deskundige begeleiding van Danielle. Er   wordt   gewerkt   met   kleine   groepjes,   zodat   Danielle   de   ruimte   heeft   om   de   deelnemers   op   hun   eigen   niveau   te   begeleiden.   Binnen   de veiligheid   van   de   groep,   die   Danielle   nauwlettend   in   de   gaten   houdt,   kan   er   een   diepe   heling   plaatsvinden.   Er   is   ruimte   en   respect   voor   ieders eigen visie.
Workshops - inleiding |  Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon | voor o.a. coaching / persoonlijke ondersteuning, angsten, fobieën, etc.
Workshops - Inleiding Naast   het   werk   met   cliënten   in   de   praktijk   geeft Danielle     ook     enkele     workshops.     In     deze workshops   draagt   Danielle   haar   eigen   werkwijze en   jarenlange   praktijkervaring   met   veel   passie en    mededogen    over    aan    de    deelnemers.    De workshops   worden   continue   bijgeschaafd   aan   de huidige    tijd    en    sluiten    dikwijls    mooi    aan    op andere werkwijzen. Zo    is    er    een    Klankworkshop     Energetische EHBO,   waarin   je   leert   werken   met   traditonele klankschalen    en    kristallen    klankschalen,    koshi shanti’s, gong, sjamanendrum en rainstick. Sinds    januari    2018    is    er    de    workshop    aura lopen       om      de      aura      op      te      frissen.      De aanwezige   ballast,   emoties   en   lading   in      de      aura     wordt   bewust   gemaakt   en   uitgewerkt.   Dit      kan     een      positief      verschil      maken      in      relaties      en      in     je      algemene   functioneren.      En      je      kunt      je      er     energetisch      lichter      door      voelen.      Het      kan maken      dat      je      gemakkelijker      veranderingen      in     je        leven        door        kunt        voeren,    waar    je    nu misschien ervaart vast te zitten. En    zijn    er    de    Workshops    Zelfheling    met behulp   van   de   pendel,    waarin   je   leert   uittesten zoals    Danielle    dat    zelf    ook    altijd    doet.    Deze workshops   zijn   er   inmiddels   in   zes   niveaus!   Aan niveau zeven wordt al gewerkt. De    workshops    zijn    gericht    op    persoonlijke ontwikkeling   en   groei .   De   deelnemers   worden uitgenodigd   om   zichzelf,   hun   eigen   intuïtie   en talenten   te   ontdekken   en   te   versterken.   Er   wordt veel   met   elkaar   geoefend   en   gewerkt   onder   de deskundige begeleiding van Danielle. Er    wordt    gewerkt    met    kleine    groepjes,    zodat Danielle   de   ruimte   heeft   om   de   deelnemers   op hun    eigen    niveau    te    begeleiden.    Binnen    de veiligheid   van   de   groep,   die   Danielle   nauwlettend in    de    gaten    houdt,    kan    er    een    diepe    heling plaatsvinden.   Er   is   ruimte   en   respect   voor   ieders eigen visie.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400