Zou   je   graag   de   diepere   betekenis   willen   weten   van   de   grootste   uidagingen   in   je   leven? Vraag   jij   je   soms   ook   af   waarom   bepaalde   dingen   op   je   pad   komen?   Kan   het   zijn   dat   je   je leefomstandigheden en relaties in je leven zelf hebt uitgekozen? Dit   boek   gaat   uit   van   de   stelling   dat   we   als   ziel,   dus   voordat   we   (weer)   op   aarde   komen,   keuzes maken,    moedige    keuzes,    omdat    de    consequenties    die    eruit    voortvloeien    bepaald    niet    altijd aangenaam zijn, maar bij onze weg van spirituele groei horen. Via   vier   begaafde   mediums   onderzoekt   de   auteur   op   basis   van   tien   individuele   gevallen   hoe   zielen bepaalde   keuzes   maken   en   waarom   ze   dat   doen.   Als   we   tot   het   besef   zijn   gekomen   dat   niets zomaar   gebeurt   en   dat   alles   wat   ons   overkomt   met   onze   eigen   beslissingen   en   keuzes   te   maken heeft, ontstaat er ruimte voor mildheid, vergeving, acceptatie en vrede. Zijn onze uitdagingen in het leven bewuste keuzes voor spirituele groei? In   een   sessie   met   een   medium   in   2003   hoorde   Robert   Schwartz   van   vier   niet-fysieke   wezens waarom   hij   zijn   grootste   levensuitdagingen   gepland   had,   voordat   hij   op   aarde   kwam.   Geheeld   en gesterkt   door   deze   ervaring   besloot   hij   zijn   leven   te   wijden   aan   het   helpen   van   anderen   bij   het begrijpen van de diepere betekenis van hun levensuitdagingen.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Moedige Keuzes - Robert Schwartz plannen we onze levensuitdagingen vóór de geboorte?
Moedige Keuzes - Robert Schwartz plannen we onze levensuitdagingen vóór de geboorte?
Zou       je       graag       de       diepere betekenis    willen    weten    van    de grootste   uidagingen   in   je   leven? Vraag   jij   je   soms   ook   af   waarom bepaalde      dingen      op      je      pad komen?    Kan    het    zijn    dat    je    je leefomstandigheden    en    relaties in je leven zelf hebt uitgekozen? Dit   boek   gaat   uit   van   de   stelling   dat we   als   ziel,   dus   voordat   we   (weer)   op aarde      komen,      keuzes      maken, moedige        keuzes,        omdat        de consequenties   die   eruit   voortvloeien bepaald   niet   altijd   aangenaam   zijn, maar    bij    onze    weg    van    spirituele groei horen. Via        vier        begaafde        mediums onderzoekt   de   auteur   op   basis   van tien    individuele    gevallen    hoe    zielen bepaalde   keuzes   maken   en   waarom ze   dat   doen.   Als   we   tot   het   besef   zijn gekomen   dat   niets   zomaar   gebeurt en   dat   alles   wat   ons   overkomt   met onze   eigen   beslissingen   en   keuzes   te maken   heeft,   ontstaat   er   ruimte   voor mildheid,    vergeving,    acceptatie    en vrede. Zijn     onze     uitdagingen     in     het leven      bewuste      keuzes      voor spirituele groei? In    een    sessie    met    een    medium    in 2003    hoorde    Robert    Schwartz    van vier   niet-fysieke   wezens   waarom   hij zijn       grootste       levensuitdagingen gepland    had,    voordat    hij    op    aarde kwam.    Geheeld    en    gesterkt    door deze   ervaring   besloot   hij   zijn   leven   te wijden   aan   het   helpen   van   anderen bij    het    begrijpen    van    de    diepere betekenis                van                hun levensuitdagingen.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400