Waar    vind    je    een    boek    dat    in    één    band    zulke    diverse    onderwerpen    behandel    als    Jungiaanse psychologie. oosterse spiritualiteit, somatische therapie, metafysica en New Age, en dat toch recht doet   aan   ieder   afzonderlijk   thema?   Waarin   bovendien   de   auteur   ook   nog   eens   alle   onderdelen aaneensmeedt   tot   een   enkele,   krachtige   theorie?   Handboek   chakrapsychologie   van   Anodea   Judith   is zo'n zeldzaam boek. In   dit   even   veelomvattende   als   baanbrekende   werk   wordt   het   oude   oosterse   chakrasysteem   verklaard vanuit    de    westerse    psychologie.    Judith    gebruikt    de    structuur    van    het    chakrasysteem    als    een plattegrond   waarop   westerse   begrippen   van   persoonlijke   ontwikkeling   ingevuld   kunnen   worden.   De spirituele   natuur   van   onze   persoonlijkheid   brengt   ze   in   verband   met   de   structurele   logica   van   ons lichaam. Aan elk van de zeven chakra's wijdt ze een apart hoofdstuk. Handboek   chakrapsychologie   trekt   de   lijn   door   die   Anodea   Judith   begon   met   haar   eerste   boek (Chakra-werkboek,) en vervolgde met Reis door de chakra's (dat ze samen met Selene Vega schreef.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Handboek Chakra Psychologie - Anodea Judith zelfverwerkelijking in zeven stappen
Waar   vind   je   een   boek   dat   in   één band   zulke   diverse   onderwerpen behandel         als         Jungiaanse psychologie.                    oosterse spiritualiteit,                somatische therapie,   metafysica   en   New   Age, en dat toch recht doet      aan      ieder      afzonderlijk thema?     Waarin     bovendien     de auteur      ook      nog      eens      alle onderdelen     aaneensmeedt     tot een    enkele,    krachtige    theorie? Handboek   chakrapsychologie   van Anodea    Judith    is    zo'n    zeldzaam boek. In    dit    even    veelomvattende    als baanbrekende    werk    wordt    het oude      oosterse      chakrasysteem verklaard     vanuit     de     westerse psychologie.    Judith    gebruikt    de structuur   van   het   chakrasysteem als      een      plattegrond      waarop westerse          begrippen          van persoonlijke               ontwikkeling ingevuld     kunnen     worden.     De spirituele      natuur      van      onze persoonlijkheid     brengt     ze     in verband   met   de   structurele   logica van   ons   lichaam.   Aan   elk   van   de zeven   chakra's   wijdt   ze   een   apart hoofdstuk. Handboek          chakrapsychologie trekt    de    lijn    door    die    Anodea Judith    begon    met    haar    eerste boek      (Chakra-werkboek,)      en vervolgde     met     Reis     door     de chakra's     (dat     ze     samen     met Selene Vega schreef.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Handboek Chakra Psychologie - Anodea Judith zelfverwerkelijking in zeven stappen

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400