Holistisch coachen / Op zoek naar persoonlijke ondersteuning Mijn   werkwijze   is   zoveel   mogelijk   op   coaching   en   begeleiding   gericht   en   holistisch.   Door   mijn   heldere   kijk   kan   ik   verduidelijking   geven   van   de oorzaak, waardoor de cliënt de benodigde inzichten krijgt. Zelfinzicht en Transformatie Dit   zelfinzicht   is   nodig   om   verandering   en   transformatie   mogelijk   te   maken.   Onder   mijn   zorgvuldige   begeleiding   kan   de   cliënt   zelf   stappen   zetten. Hierbij   licht   ik   waar   nodig   toe   wat   er   in   de   energie   verandert   om   nog   meer   bewustzijn   bij   de   cliënt   op   gang   te   brengen.   Op   een   liefdevolle   manier komen we door af te pellen al coachend  op steeds dieper liggende (pijn)stukken of trauma's. Wie kan er gecoached worden? Ik kan personen zowel individueel als samen in relaties, gezinnen, teams en organisaties coachen en begeleiden op vele gebieden. Enkele voorbeelden waarin ik mogelijk hulp kan bieden zijn o.a.: Faalangst,   fobieen,   persoonlijke   ondersteuning,   gebrek   aan   zelfvertrouwen,   onzekerheid,   twijfelen   aan   jezelf,   jezelf   dom   vinden   of   niet   goed genoeg,   relatieprobolemen,   vastzitten   in   je   proces,   innnerlijk   kind   stukken,   kindstukken,   traumaverwerking,   personal   coaching,   beter   omgaan   met stress (situaties) en werkdruk, verandering of doorbreken van patronen, leren je grenzen aan te geven, opkomen voor jezelf etc etc.
Coaching of begeleiding nodig?
Coaching of begeleiding nodig? Persoonlijke ondersteuning | Praktijk Danielle Forrer Wieringerwerf Weet je het even niet meer ? Laat je coach! | Danielle Forrer
Coaching of begeleiding nodig?
    Holistisch   coachen   /   Op   zoek naar                        persoonlijke ondersteuning Mijn     werkwijze     is     zoveel     mogelijk     op coaching      en      begeleiding      gericht      en holistisch.   Door   mijn   heldere   kijk   kan   ik verduidelijking     geven     van     de     oorzaak, waardoor   de   cliënt   de   benodigde   inzichten krijgt. Zelfinzicht en Transformatie Dit   zelfinzicht   is   nodig   om   verandering   en transformatie    mogelijk    te    maken.    Onder mijn   zorgvuldige   begeleiding   kan   de   cliënt zelf   stappen   zetten.   Hierbij   licht   ik   waar nodig   toe   wat   er   in   de   energie   verandert om   nog   meer   bewustzijn   bij   de   cliënt   op gang   te   brengen.   Op   een   liefdevolle   manier komen   we   door   af   te   pellen   al   coachend      op steeds    dieper    liggende    (pijn)stukken    of trauma's. Wie       kan       er       gecoached worden? Ik    kan    personen    zowel    individueel    als samen    in    relaties,    gezinnen,    teams    en organisaties   coachen   en   begeleiden   op   vele gebieden. Enkele   voorbeelden   waarin   ik   mogelijk   hulp kan bieden zijn o.a.:   Faalangst, fobieen, persoonlijke ondersteuning, gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, twijfelen aan jezelf, jezelf dom vinden of niet goed genoeg, relatieprobolemen, vastzitten in je proces,  innnerlijk kind stukken, kindstukken, traumaverwerking, personal coaching, beter omgaan met stress (situaties) en werkdruk, verandering of doorbreken van patronen, leren je grenzen aan te geven, opkomen voor jezelf etc etc.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400