Workshop Aura lopen (systemisch werk Start Maandagavond 24 februari 2020 - Wieringerwerf Je   aura   is   het   energetische   veld   om   je   heen.   In   je   aura   kun   je   onbewust veel   ballast,   emoties   en   lading   dragen   die   je   altijd   met   je   mee   torst   en   je beïnvloedt.   Als   iemand   fysiek   in   je   aura   aanwezig   is   op   zo’n   belaste   plek, reageer   je   onbewust   anders.   Zo   kun   je   emotioneel   reageren,   moe   worden, fysieke   ongemakken   ervaren,   etc.   In   deze   workshop   doen   we   dit   juist   om deze     lagen     te     triggeren,     inzicht     te     geven     en     heling     en     groei     te bewerkstelligen. Aura opfrissen Deze   actieve   workshop   is   erop   gericht   om   de   aura   op   te   frissen.   Dit   doen we   door   met   elkaar   dat   wat   aanwezig   is   in   de   aura   bewust   te   maken   en   uit te   werken.   Dit   kan   een   positief   verschil   maken   in   relaties   en   in   je   algemene functioneren.   En   je   kunt   je   er   energetisch   lichter   door   voelen.   Het   kan maken   dat   je   gemakkelijker   veranderingen   in   je   leven   door   kunt   voeren, waar je nu misschien ervaart vast te zitten. Beproefde werkwijze Deze   werkwijze   pas   ik   al   jaren   succesvol   toe   in   sessies   met   stellen   en gezinnen    om    onderlinge    conflicten    en    disharmonie    aan    te    pakken.    Het maakt bovendien deel uit van de pendelworkshop niveau 3. Diep doorpakken De   werkwijze   heeft   wel   wat   van   systemisch   werk,   de   zogenaamde   familie   opstellingen.   Omdat   mijn   aanpak   en   benadering behoorlijk   eigen   is,   noem   ik   het   aura   lopen.   Verder   breng   ik   mijn   levenservaring,   kwaliteiten   als   aura   reader   en   jarenlange werkervaring mee die maken dat ik behoorlijk diep door kan pakken. Wat kun je zoal aantreffen in je aura Een kleine opsomming van de vele mogelijkheden: Delen   van   jezelf   die   je   buiten   jezelf   hebt   geparkeerd   (omdat   ze   bijvoorbeeld   door   jezelf   of   anderen   zijn   afgekeurd   in   het huidige   of   in   een   andere   incarnatie).   Door   opnieuw   naar   zo’n   deel   te   kijken,   kun   je   ontdekken   dat   je   het   mist,   welke talenten en/of kracht erin kunnen schuilen. Door uiteindelijke herintegratie kun je daar dan weer over beschikken. Een   overledene   die   nog   niet   naar   het   licht   is   gegaan .   Dit   kan   een   bekende   of   een   onbekende   zijn,   vanuit   de   huidige   of een   andere   incarnatie,   die   nog   wat   uit   te   werken   heeft   met   je   of   vindt   dat   hij   dat   heeft.   De   aanwezigheid   van   een overledene   in   je   systeem   kan   veel   onrust   teweeg   brengen   en   je   vermoeien!   Door   deze   aanpak   word   je   je   bewust   van diens   aanwezigheid   en   het   effect   daarvan   in   je   zijn.   Door   bemiddeling   kan   de   overledene   weer   verder   en   meestal   over naar het licht. Iemand   vanuit   het   licht.    Het   komt   dikwijls   voor   dat   er   vanuit   de   lichtwereld   helpers   om   je   heen   zijn   die   je   niet   op   hebt gemerkt   en/of   waar   je   je   voor   af   hebt   gesloten.   Dan   werken   we   eraan   om   je   bewust   te   maken   van   deze   aanwezigheid,   wat het voor je kan betekenen en hoe je daar gebruik van kunt maken / je ervoor open kunt stellen. Een   levende   bekende   of   familielid.    Zonder   dat   je   het   bewust   opmerkt   kan   er   iemand   (permanent)   in   je   aura   aanwezig zijn   die   leeft,   nog   een   aards   lichaam   heeft.   Diegene   doet   dan   meestal   onbewust.   Het   kan   ook   zijn   dat   jij   diegene   in   je   aura trekt. Aanleiding   is   meestal   dat   deze   persoon   wat   van   jou   wil   of   juist   denkt   er   voor   jou   te   moeten   zijn.   Of   andersom,   dat   jij iets   van   die   ander   wilt.   Samen   gaan   we   op   zoek   naar   de   oorzaak   en   pakken   die   aan,   zodat   de   persoon   in   kwestie   weer   uit je aura gaat. Zwaarte   /   ballast.    Veel   mensen   dragen   de   ballast   van   een   pijnlijke   situatie   of   gebeurtenis.   Dat   kan   als   je   de   situatie   of gebeurtenis   zelf   hebt   beleefd,   in   het   huidige   leven   of   in   een   eerder   incarnatie.   Dikwijls   is   die   ballast   van   veel   betrokkenen en   heb   je   die   naar   je   toe   getrokken   vanuit   een   gevoel   van   verantwoordelijkheid   of   schuld.   Maar   het   kan   bijvoorbeeld   ook heel   goed   familiair   doorgegeven   zijn   en   plaats   hebben   gevonden   voor   jouw   incarnatie.   Misschien   heb   je   er   dan   nooit   iets over gehoord! Aanpak: Een   van   de   vier   deelnemers   kiest   een   plaats   in   de   ruimte.   De   andere   drie   deelnemers   en   mijn   team   van   ervaren   en   toegewijde representanten   kiezen   intuïtief   (eventueel   met   mijn   hulp)   een   plek   in   de   aura   van   deze   ene   deelnemer,   waar   ze   ervaren   dat   er iets   gebeurt   als   ze   daar   plaatsnemen   (of   gewoon   weten   dat   ze   daar   iets   teweeg   brengen).   Zij   vormen   de   levende   triggers.   Met elkaar werken we uit wat er getriggerd is, zodat er heling plaatsvindt. Dikwijls brengt het de andere deelnemers, door herkenning met soortgelijke situaties, ook inzicht en/of heling. Per avond werken we in de aura van 1 deelnemer. Data: 4 Maandagavonden: 24 februari & 2, 16 en 23 maart 2020 Locatie:  OBS Jenaplanschool De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 19:30 tot ca. 21:30 uur. Bijdrage: € 177,00 per persoon voor 4 avonden  (inclusief consumpties) Opgave:   Opgave workshop Aura lopen - start 24 februari 2020 te Wieringerwerf  Wil je liever een individuele opstelling? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Enkele reacties van enthousiaste deelnemers: Mijn basis is nog meer geheeld. Ik sta sterker, heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben meer mezelf geworden, heb meer helderheid gekregen. Ik weet nu wie ik ben. Ik ben terug bij mezelf gekomen. Ik wilde je bedanken voor de 4 geweldigen avonden die ik bij jou heb mogen meemaken .Na een zware emotionele periode heeft het mij inzicht in mijzelf gebracht . Mijn zelfvertrouwen dat ik mag zijn wie ik ben is enorm gegroeid en heeft mij vertrouwen in de toekomst gegeven. Ik weet waar ik voor sta en wat ik kan . Door aura lopen met een groep te doen wordt het pad of de stukken waar je tegen aan loopt duidelijk zichtbaar en het geeft een fantastische boost . Ik vond de cursus auralopen een zeer welkome in mijn ontwikkeling. Met het plezier, de grap en de grol waarmee jij, als juf dit alles begeleidt en ons tot inzichten brengt was gezellig, hartverwarmend, verbindend en bovenal leerzaam. Ik heb genoten! En ik heb heel veel geleerd. wat precies? Een diepe verbinding te maken vanuit mijzelf met vertrouwen en te leren ervaren welke delen stromen, vanuit dit leven of een andere, en welke delen niet, geen onderscheid, simpelweg (!) weerspiegeld in respectvol samenzijn. Onder de zachte heldere begeleiding van jou, Danielle. Maar ook van de medecursisten. We deden het op vele momenten echt samen! Dank! Wat ik geleerd heb is, laat je hersenen niet werken maar laat alles los. Je gevoel verteld wat er met je gebeurt. En dat is zo gaaf! Ik was niet bang om het middelpunt te zijn op de cursus. Ik wist dat het heftig zou zijn, maar je wordt zo geholpen door Danielle en de andere cursisten. Ik raad het iedereen aan. Je wordt er zo wijs van, jezelf te leren kennen. Dat is belangrijk!
Workshop Aura lopen Start Maandagavond 24 febr. 2020 - Wieringerwerf Je    aura    is    het    energetische    veld    om    je heen.    In    je    aura    kun    je    onbewust    veel ballast,    emoties    en    lading    dragen    die    je altijd   met   je   mee   torst   en   je   beïnvloedt.   Als iemand    fysiek    in    je    aura    aanwezig    is    op zo’n    belaste    plek,    reageer    je    onbewust anders.    Zo    kun    je    emotioneel    reageren, moe   worden,   fysieke   ongemakken   ervaren, etc.   In   deze   workshop   doen   we   dit   juist   om deze   lagen   te   triggeren,   inzicht   te   geven   en heling en groei te bewerkstelligen. Aura opfrissen Deze   actieve   workshop   is   erop   gericht   om de   aura   op   te   frissen.   Dit   doen   we   door   met elkaar    dat    wat    aanwezig    is    in    de    aura bewust   te   maken   en   uit   te   werken.   Dit   kan een   positief   verschil   maken   in   relaties   en   in je   algemene   functioneren.   En   je   kunt   je   er energetisch    lichter    door    voelen.    Het    kan maken   dat   je   gemakkelijker   veranderingen in   je   leven   door   kunt   voeren,   waar   je   nu misschien ervaart vast te zitten. Beproefde werkwijze Deze   werkwijze   pas   ik   al   jaren   succesvol toe   in   sessies   met   stellen   en   gezinnen   om onderlinge   conflicten   en   disharmonie   aan   te pakken.   Het   maakt   bovendien   deel   uit   van de pendelworkshop niveau 3. Diep doorpakken De   werkwijze   heeft   wel   wat   van   systemisch werk,   de   zogenaamde   familie   opstellingen. Omdat      mijn      aanpak      en      benadering behoorlijk   eigen   is,   noem   ik   het   aura   lopen. Verder      breng      ik      mijn      levenservaring, kwaliteiten    als    aura    reader    en    jarenlange werkervaring     mee     die     maken     dat     ik behoorlijk diep door kan pakken. Wat kun je zoal aantreffen in je aura Een     kleine     opsomming     van     de     vele mogelijkheden: Delen   van   jezelf   die   je   buiten   jezelf hebt        geparkeerd        (omdat        ze bijvoorbeeld   door   jezelf   of   anderen   zijn afgekeurd    in    het    huidige    of    in    een andere   incarnatie).   Door   opnieuw   naar zo’n   deel   te   kijken,   kun   je   ontdekken dat   je   het   mist,   welke   talenten   en/of kracht     erin     kunnen     schuilen.     Door uiteindelijke   herintegratie   kun   je   daar dan weer over beschikken. Een    overledene    die    nog    niet    naar het    licht    is    gegaan .    Dit    kan    een bekende   of   een   onbekende   zijn,   vanuit de   huidige   of   een   andere   incarnatie, die   nog   wat   uit   te   werken   heeft   met   je of      vindt      dat      hij      dat      heeft.      De aanwezigheid   van   een   overledene   in je    systeem    kan    veel    onrust    teweeg brengen   en   je   vermoeien!   Door   deze aanpak   word   je   je   bewust   van   diens aanwezigheid   en   het   effect   daarvan   in je     zijn.     Door     bemiddeling     kan     de overledene    weer    verder    en    meestal over naar het licht. Iemand    vanuit    het    licht.     Het    komt dikwijls      voor      dat      er      vanuit      de lichtwereld   helpers   om   je   heen   zijn   die je   niet   op   hebt   gemerkt   en/of   waar   je je   voor   af   hebt   gesloten.   Dan   werken we   eraan   om   je   bewust   te   maken   van deze    aanwezigheid,    wat    het    voor    je kan   betekenen   en   hoe   je   daar   gebruik van   kunt   maken   /   je   ervoor   open   kunt stellen. Een   levende   bekende   of   familielid.   Zonder   dat   je   het   bewust   opmerkt   kan er    iemand    (permanent)    in    je    aura aanwezig   zijn   die   leeft,   nog   een   aards lichaam     heeft.     Diegene     doet     dan meestal    onbewust.    Het    kan    ook    zijn dat     jij     diegene     in     je     aura     trekt. Aanleiding      is      meestal      dat      deze persoon   wat   van   jou   wil   of   juist   denkt er     voor     jou     te     moeten     zijn.     Of andersom,    dat    jij    iets    van    die    ander wilt.   Samen   gaan   we   op   zoek   naar   de oorzaak   en   pakken   die   aan,   zodat   de persoon    in    kwestie    weer    uit    je    aura gaat. Zwaarte     /     ballast.      Veel     mensen dragen    de    ballast    van    een    pijnlijke situatie   of   gebeurtenis.   Dat   kan   als   je de    situatie    of    gebeurtenis    zelf    hebt beleefd,   in   het   huidige   leven   of   in   een eerder   incarnatie.   Dikwijls   is   die   ballast van    veel    betrokkenen    en    heb    je    die naar     je     toe     getrokken     vanuit     een gevoel     van     verantwoordelijkheid     of schuld.   Maar   het   kan   bijvoorbeeld   ook heel    goed    familiair    doorgegeven    zijn en   plaats   hebben   gevonden   voor   jouw incarnatie.    Misschien    heb    je    er    dan nooit iets over gehoord! Aanpak: Een    van    de    vier    deelnemers    kiest    een plaats     in     de     ruimte.     De     andere     drie deelnemers   en   mijn   team   van   ervaren   en toegewijde    representanten    kiezen    intuïtief (eventueel   met   mijn   hulp)   een   plek   in   de aura    van    deze    ene    deelnemer,    waar    ze ervaren    dat    er    iets    gebeurt    als    ze    daar plaatsnemen   (of   gewoon   weten   dat   ze   daar iets     teweeg     brengen).     Zij     vormen     de levende   triggers.   Met   elkaar   werken   we   uit wat     er     getriggerd     is,     zodat     er     heling plaatsvindt. Dikwijls   brengt   het   de   andere   deelnemers, door   herkenning   met   soortgelijke   situaties, ook inzicht en/of heling. Per    avond    werken    we    in    de    aura    van    1 deelnemer. Data: 4 Maandagavonden: 24 februari & 2, 16 en 23 maart 2020 Locatie: OBS Jenaplanschool De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 19:30 tot ca. 21:30 uur. Bijdrage: € 177,00 per persoon voor 4 avonden  (inclusief consumpties) Opgave: Opgave workshop Aura lopen - start 24 februari 2020 te Wieringerwerf   Wil je liever een individuele opstelling? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Enkele reacties van enthousiaste deelnemers: Mijn basis is nog meer geheeld. Ik sta sterker, heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben meer mezelf geworden, heb meer helderheid gekregen. Ik weet nu wie ik ben. Ik ben terug bij mezelf gekomen. Ik wilde je bedanken voor de 4 geweldigen avonden die ik bij jou heb mogen meemaken .Na een zware emotionele periode heeft het mij inzicht in mijzelf gebracht . Mijn zelfvertrouwen dat ik mag zijn wie ik ben is enorm gegroeid en heeft mij vertrouwen in de toekomst gegeven. Ik weet waar ik voor sta en wat ik kan . Door aura lopen met een groep te doen wordt het pad of de stukken waar je tegen aan loopt duidelijk zichtbaar en het geeft een fantastische boost . Ik vond de cursus auralopen een zeer welkome in mijn ontwikkeling. Met het plezier, de grap en de grol waarmee jij, als juf dit alles begeleidt en ons tot inzichten brengt was gezellig, hartverwarmend, verbindend en bovenal leerzaam. Ik heb genoten! En ik heb heel veel geleerd. wat precies? Een diepe verbinding te maken vanuit mijzelf met vertrouwen en te leren ervaren welke delen stromen, vanuit dit leven of een andere, en welke delen niet, geen onderscheid, simpelweg (!) weerspiegeld in respectvol samenzijn. Onder de zachte heldere begeleiding van jou, Danielle. Maar ook van de medecursisten. We deden het op vele momenten echt samen! Dank! Wat ik geleerd heb is, laat je hersenen niet werken maar laat alles los. Je gevoel verteld wat er met je gebeurt. En dat is zo gaaf! Ik was niet bang om het middelpunt te zijn op de cursus. Ik wist dat het heftig zou zijn, maar je wordt zo geholpen door Danielle en de andere cursisten. Ik raad het iedereen aan. Je wordt er zo wijs van, jezelf te leren kennen. Dat is belangrijk!

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400