Ruimte en genezing creëren met behulp van de Elohim De   Elohim   zijn   bijzonder   machtige   wezens   met   een   hoge   vibratie.   Vooral   in   de   huidige   tijd   van verandering   staan   zij   ons   terzijde.   Ze   worden   ook   wel   de   ¿lichtvervulden¿   genoemd.   We   kunnen   hun overweldigende     werkzaamheid     gewaarworden     in     onze     lichamelijke,     emotionele     en     mentale ervaringen.    Met    hun    hulp    kunnen    we    gedachten,    blokkades    en    karmisch    bepaald    gedrag    die beperkingen   voor   ons   vormen,   gemakkelijker   loslaten.   Hierdoor   ontstaan   ruimtes   waarin   genezing kan plaatsvinden. Aarstengelen, elohom en goddelijke principes Net    als    de    aartsengelen    vertegenwoordigen    de    Elohim    de    goddelijke    principes.    Zij    komen rechtstreeks     voort     uit     de     goddelijke     straal     en     hebben     een     directe     verbinding     met     het scheppingsprincipe    behouden.    Hier    komt    hun    enorme    kracht    uit    voort    die    transformatie    kan teweegbrengen. Dit   is   het   eerste   grondige   boek   over   de   Elohim,   hun   taken,   hun   werkzaamheid   en   de   manier   waarop deze   ingezet   kunnen   worden   binnen   therapeutische   omstandigheden.   In   dit   boek   worden   ook   vele ervaringen uit de praktijk beschreven.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
De Elohim - Petra Schneider Krachtige engelen - voor onze tijd van transformatie
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Ruimte    en    genezing    creëren met behulp van de Elohim De       Elohim       zijn       bijzonder machtige   wezens   met   een   hoge vibratie.   Vooral   in   de   huidige   tijd van    verandering    staan    zij    ons terzijde.   Ze   worden   ook   wel   de ¿lichtvervulden¿     genoemd.     We kunnen       hun       overweldigende werkzaamheid    gewaarworden    in onze   lichamelijke,   emotionele   en mentale   ervaringen.   Met   hun   hulp kunnen   we   gedachten,   blokkades en   karmisch   bepaald   gedrag   die beperkingen    voor    ons    vormen, gemakkelijker    loslaten.    Hierdoor ontstaan   ruimtes   waarin   genezing kan plaatsvinden. Aarstengelen,       elohom       en goddelijke principes Net       als       de       aartsengelen vertegenwoordigen   de   Elohim   de goddelijke    principes.    Zij    komen rechtstreeks       voort       uit       de goddelijke   straal   en   hebben   een directe      verbinding      met      het scheppingsprincipe        behouden. Hier   komt   hun   enorme   kracht   uit voort      die      transformatie      kan teweegbrengen. Dit   is   het   eerste   grondige   boek over   de   Elohim,   hun   taken,   hun werkzaamheid     en     de     manier waarop     deze     ingezet     kunnen worden     binnen     therapeutische omstandigheden.     In     dit     boek worden    ook    vele    ervaringen    uit de praktijk beschreven.
De Elohim - Petra Schneider Krachtige engelen - voor onze tijd van transformatie

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400