Je   kunt   jezelf   en   andere   genezen   met   behulp   van   sjamanistische   technieken,   die   tot   nu   toe   voor   de meeste   mensen   niet   toegankelijk   waren.   De   oude   sjamanen   van   Amazone   en   Andes   noemden   dit proces journeying (meditatiereizen). We   hebben   een   ziel   die   net   als   het   hart   uit   vier   'kamers'   bestaat.   In   de   eerste   kamer   heb   je   een   wond weggestopt    die    je    van    de    weg    van    je    lotsbestemming    heeft    afgebracht.    De    tweede    bevat    je beperkende   overtuigingen   en   aangegane   zielscontracten   als   gevolg   van   die   wond.   In   de   derde   kamer echter   kun   je   de   genade   en   het   vertrouwen   hervinden   die   je   weer   heel   zullen   maken.   En   in   de   vierde kamer   zul   je   je   jouw   zielsopdracht   weer   kunnen   herinneren,   de   werkelijke   reden   waarom   je   hier   bent. In   enkele   sessies   kun   je   zo   met   soul   retrieval   bereiken,   waar   je   in   een   psychologische   context misschien jaren voor nodig hebt. In enkele sessies kun je bereiken waar je anders jaren psychotherapie voor nodig hebt DR.   ALBERTO   VILLOLDO,   psycholoog   en   medisch   antropoloog,   doet   al   meer   dam   25   jaar   onderzoek naar   geneespraktijken   van   de   sjamanen   van   de   Amazone   en   Andes.   Ook   heeft   hij   zich   beziggehouden met   de   psychosomatische   factor   in   ziekte   en   gezondheid.   Tegenwoordig   leidt   hij   mensen   op   in energetische geneeskunde en soul retrieval. www.thefourwinds.com
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Afdalen in je ziel - Alberto Villoldo helen van verleden en toekomst met Soul Retrieval
Je   kunt   jezelf   en   andere   genezen met    behulp    van    sjamanistische technieken,   die   tot   nu   toe   voor   de meeste   mensen   niet   toegankelijk waren.    De    oude    sjamanen    van Amazone   en   Andes   noemden   dit proces                          journeying (meditatiereizen). We   hebben   een   ziel   die   net   als het   hart   uit   vier   'kamers'   bestaat. In   de   eerste   kamer   heb   je   een wond   weggestopt   die   je   van   de weg   van   je   lotsbestemming   heeft afgebracht.   De   tweede   bevat   je beperkende      overtuigingen      en aangegane     zielscontracten     als gevolg   van   die   wond.   In   de   derde kamer   echter   kun   je   de   genade en   het   vertrouwen   hervinden   die je   weer   heel   zullen   maken.   En   in de   vierde   kamer   zul   je   je   jouw zielsopdracht        weer        kunnen herinneren,    de    werkelijke    reden waarom   je   hier   bent.   In   enkele sessies     kun     je     zo     met     soul retrieval   bereiken,   waar   je   in   een psychologische   context   misschien jaren voor nodig hebt. In   enkele   sessies   kun   je   bereiken waar         je         anders         jaren psychotherapie voor nodig hebt DR.         ALBERTO         VILLOLDO, psycholoog          en          medisch antropoloog,    doet    al    meer    dam 25        jaar        onderzoek        naar geneespraktijken         van         de sjamanen    van    de    Amazone    en Andes.      Ook      heeft      hij      zich beziggehouden           met           de psychosomatische   factor   in   ziekte en      gezondheid.      Tegenwoordig leidt       hij       mensen       op       in energetische      geneeskunde      en soul                                retrieval. www.thefourwinds.com
Afdalen  in je ziel - Alberto Villoldo helen van verleden en toekomst met Soul Retrieval
Dit boek is onder andere te bestellen bij :

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400