Als   een   moderne   Carlos   Castaneda,   vertrok   de   antropoloog   Dr.   Alberto   Villoldo   naar   Zuid-Amerika.   Hij wilde    de    Inca's    bestuderen,    en    met    name    de    geneeswijzen    zoals    gepraktiseerd    door    de    Inca- sjamanen.   Daarover   is   weinig   bekend,   deels   omdat   de   oude   Indiaanse   cultuur   geen   geschreven documenten    kent.    Kennis    en    wijsheid    zijn    eeuwenlang    mondeling    van    generatie    op    generatie overgedragen.   Sjamanistische   geneeskunst   wordt   nog   heden   ten   dage   in   Indiaanse   gemeenschappen uitgeofend, en vaak met verbluffende resultaten, zoals Villoldo aan den lijve ondervond.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Healing volgens de Sjamanen - Alberto Villoldo Mijn avondturen in Zuid-Amerika en mijn onderzoek van de geneeswijzen van de inca’s
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Als       een       moderne       Carlos Castaneda,           vertrok           de antropoloog    Dr.    Alberto    Villoldo naar   Zuid-Amerika.   Hij   wilde   de Inca's   bestuderen,   en   met   name de           geneeswijzen           zoals gepraktiseerd     door     de     Inca- sjamanen.     Daarover     is     weinig bekend,    deels    omdat    de    oude Indiaanse          cultuur          geen geschreven     documenten     kent. Kennis        en        wijsheid        zijn eeuwenlang       mondeling       van generatie           op           generatie overgedragen.        Sjamanistische geneeskunst    wordt    nog    heden ten        dage        in        Indiaanse gemeenschappen    uitgeofend,    en vaak   met   verbluffende   resultaten, zoals     Villoldo     aan     den     lijve ondervond.
Healing volgens de Sjamanen - Alberto Villoldo Mijn avondturen in Zuid-Amerika en mijn onderzoek van de geneeswijzen van de inca’s

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400