Na   de   begrafenis   van   haar   moeder   vertoont   Chantal   verschijnselen   van   Post   Traumatische   Stress   en begint   de   strijd   om   te   genezen   pas   echt.   Haar   echtgenoot,   ineens   alleen   in   de   zorg   van   de   drie kinderen,   het   bedrijf   en   het   landgoed,   steunt   haar   door   dik   en   dun.   In   een   intensief   proces   van ademtherapie,   EMDR   en   lichaamswerk   verwerkt   ze   haar   traumatische   jeugdherinneringen   en   komt   ze er bovenop. Dan ontmoet ze haar tweelingziel Dan   ontmoet   ze   haar   tweelingziel,   het   is   liefde   op   het   eerste   gezicht.   Maar   ze   is   niet   bereid   om   haar gezin   op   te   geven   en   beseft   al   snel   dat   deze   ontmoeting   een   ander   doel   dient.   Ze   staat   oog   in   oog met   de   energie   die   ze   haar   hele   leven   heeft   gemist.   Om   de   essentie   die   ze   al   heel   jong   blijkt   te hebben   afgesneden,   terug   te   vinden,   begint   ze   te   schrijven,   iets   wat   haar   gidsen   haar   al   jaren adviseren. Zo vindt ze eindelijk de sleutel die haar bij haar vitaliteit en vervulling brengt.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Brieven van mijn ziel 3 - Chantal van den Brink over de bodem van de put en de ontmoetting met mijn tweelingziek die me eindelijk thuis brengt
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Na     de     begrafenis     van     haar moeder         vertoont         Chantal verschijnselen          van          Post Traumatische   Stress   en   begint   de strijd    om    te    genezen    pas    echt. Haar   echtgenoot,   ineens   alleen   in de   zorg   van   de   drie   kinderen,   het bedrijf    en    het    landgoed,    steunt haar    door    dik    en    dun.    In    een intensief             proces             van ademtherapie,          EMDR          en lichaamswerk    verwerkt    ze    haar traumatische    jeugdherinneringen en komt ze er bovenop. Dan        ontmoet        ze        haar tweelingziel Dan         ontmoet         ze         haar tweelingziel,   het   is   liefde   op   het eerste    gezicht.    Maar    ze    is    niet bereid   om   haar   gezin   op   te   geven en     beseft     al     snel     dat     deze ontmoeting   een   ander   doel   dient. Ze    staat    oog    in    oog    met    de energie    die    ze    haar    hele    leven heeft   gemist.   Om   de   essentie   die ze   al   heel   jong   blijkt   te   hebben afgesneden,     terug     te     vinden, begint   ze   te   schrijven,   iets   wat haar      gidsen      haar      al      jaren adviseren.   Zo   vindt   ze   eindelijk de     sleutel     die     haar     bij     haar vitaliteit en vervulling brengt.
Brieven van mijn ziel 3 - Chantal van den Brink over de bodem van de put en de ontmoetting met mijn tweelingziek die me eindelijk thuis brengt

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400