Wat   gebeurt   er   met   je   als   je   samen   in   de   buik   van   je   moeder   zit   en   je   tweelinghelft   overlijdt?   Een   op de   tien   zwangerschappen   begint   met   een   tweeling.   Als   een   van   de   foetussen   sterft,   is   dat   voor   de overlevende   tweelinghelft   een   geweldige   schok,   waarvan   hij   of   zij   zich   later   niet   meer   bewust   is.   Er blijft    een    leegte    in    de    ziel    achter.    De    gevolgen    van    dit    vroege    verlies    kunnen    eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens en een onvervulbaar verlangen naar eenheid zijn. In   verhalen,   brieven   en   gedichten   hebben   alleengeboren   tweelingen   hun   ervaringen   weergegeven.   Ze vertellen   over   hun   verlangens,   zoektocht   en   wegen   van   genezing.   Het   is   ontroerend   om   te   zien   hoe ingrijpend   het   verlies   van   een   tweelinghelft   zo   vroeg   in   de   zwangerschap   kan   zijn   en   hoe   begrip   voor de eigen gevoelens en die van naasten kan ontstaan. Iedereen   die   met   dit   thema   verbonden   is,   uit   persoonlijke,   psychologische   en   ook   uit   medische interesse, zal door dit boek geraakt worden. Psycholoog   Alfred   R.   Austermann   en   sociaalpedagoog   Bettina   Austermann   begeleiden   in   hun   centrum in   Berlijn   al   vele   jaren   volwassenen   en   kinderen.   Zij   zijn   ook   de   auteurs   van   Het   drama   in   de moederschoot,   waarin   zij   met   goedonderbouwde   feiten   en   aandoenlijke   voorbeelden   laten   zien   welke gevolgen dit vroege verlies kan hebben en hoe de ziel geheeld kan worden.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
De Verloren tweelinghelft - A.R. Austermann alleengeboren tweelingen vertellen
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Wat    gebeurt    er    met    je    als    je samen   in   de   buik   van   je   moeder zit    en    je    tweelinghelft    overlijdt? Een   op   de   tien   zwangerschappen begint   met   een   tweeling.   Als   een van    de    foetussen    sterft,    is    dat voor   de   overlevende   tweelinghelft een   geweldige   schok,   waarvan   hij of   zij   zich   later   niet   meer   bewust is.   Er   blijft   een   leegte   in   de   ziel achter.     De     gevolgen     van     dit vroege           verlies           kunnen eenzaamheid,          onverklaarbare schuldgevoelens          en          een onvervulbaar       verlangen       naar eenheid zijn. In   verhalen,   brieven   en   gedichten hebben   alleengeboren   tweelingen hun   ervaringen   weergegeven.   Ze vertellen    over    hun    verlangens, zoektocht   en   wegen   van   genezing. Het   is   ontroerend   om   te   zien   hoe ingrijpend    het    verlies    van    een tweelinghelft     zo     vroeg     in     de zwangerschap    kan    zijn    en    hoe begrip   voor   de   eigen   gevoelens   en die van naasten kan ontstaan. Iedereen     die     met     dit     thema verbonden     is,     uit     persoonlijke, psychologische       en       ook       uit medische    interesse,    zal    door    dit boek geraakt worden. Psycholoog   Alfred   R.   Austermann en        sociaalpedagoog        Bettina Austermann    begeleiden    in    hun centrum    in    Berlijn    al    vele    jaren volwassenen   en   kinderen.   Zij   zijn ook   de   auteurs   van   Het   drama   in de   moederschoot,   waarin   zij   met goedonderbouwde       feiten       en aandoenlijke     voorbeelden     laten zien    welke    gevolgen    dit    vroege verlies   kan   hebben   en   hoe   de   ziel geheeld kan worden.
De Verloren tweelinghelft - A.R. Austermann alleengeboren tweelingen vertellen

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400