Naarmate   u   vaker   de   spirituele   energie   met   de   hoge   trillingsfrequentie   die   bekend   staat   als   het Violette   Vuur   toepast,   is   het   mogelijk   dat   er   beelden   van   vorige   levens   op   het   scherm   van   uw   geest verschijnen.   Het   kan   zijn   dat   u   uzelf   ervaart   zoals   u   in   lang   vervlogen   tijden   was.   Ook   is   het   mogelijk dat u de impressie krijgt dat u ergens op een bepaalde plaats of een bepaalde tijd was. Pijnlijke herinneringen Indien   deze   herinneringen   pijnlijk   zijn   –   en   dat   zijn   ze   meestal,   aangezien   uw   ziel   ernaar   snakt   om juist deze situaties weer in harmonie te brengen – zou u verdriet of spijt kunnen voelen. Maar   u   zult   ook   een   nieuw   gevoel   van   bevrijding   en   opluchting   ervaren,   want   u   weet   dat   wanneer   u met het Violette Vuur werkt, de restanten van slecht karma kunnen worden getransmuteerd. Pijnlijke karmische herinneringen Het   is   belangrijk   dat   u   zich   niet   bezwaard   voelt   door   herinneringen   uit   vorige   levens.   Wij   allen   hebben in   het   verleden   fouten   gemaakt.   Vergeef   uzelf   en   ga   verder   met   uw   leven.   Wees   dankbaar   dat   u   hier op   aarde   bent   en   dat   u   de   mogelijkheid   heeft   om   pijnlijke   karmische   herinneringen   met   de   Violette Vlam uit te wissen.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Het Violette Vuur - Elizabeth Clare Prophet Genezing voorlichaam, geest en ziel
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Naarmate   u   vaker   de   spirituele energie        met        de        hoge trillingsfrequentie     die     bekend staat     als     het     Violette     Vuur toepast,   is   het   mogelijk   dat   er beelden    van    vorige    levens    op het     scherm     van     uw     geest verschijnen.   Het   kan   zijn   dat   u uzelf    ervaart    zoals    u    in    lang vervlogen   tijden   was.   Ook   is   het mogelijk    dat    u    de    impressie krijgt    dat    u    ergens    op    een bepaalde   plaats   of   een   bepaalde tijd was. Pijnlijke herinneringen Indien       deze       herinneringen pijnlijk    zijn    –    en    dat    zijn    ze meestal,     aangezien     uw     ziel ernaar     snakt     om     juist     deze situaties    weer    in    harmonie    te brengen   –   zou   u   verdriet   of   spijt kunnen voelen. Maar    u    zult    ook    een    nieuw gevoel      van      bevrijding      en opluchting   ervaren,   want   u   weet dat   wanneer   u   met   het   Violette Vuur    werkt,    de    restanten    van slecht    karma    kunnen    worden getransmuteerd. Pijnlijke                   karmische herinneringen Het   is   belangrijk   dat   u   zich   niet bezwaard           voelt           door herinneringen   uit   vorige   levens. Wij   allen   hebben   in   het   verleden fouten    gemaakt.    Vergeef    uzelf en    ga    verder    met    uw    leven. Wees    dankbaar    dat    u    hier    op aarde     bent     en     dat     u     de mogelijkheid   heeft   om   pijnlijke karmische   herinneringen   met   de Violette Vlam uit te wissen.
Het Violette Vuur - Elizabeth Clare Prophet Genezing voorlichaam, geest en ziel

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400