Welke hulp kan ik u beiden: stress en PTSS, diep trauma's, vermoeiheid, pijn, angsten, ruzies, negatieve stemmingen, ondersteuning, doorbreken oude patronen, wisselende emoties, ontrust, slaapproblemen, relatieproblemen Voorbeelden van situaties waarin ik wellicht hulp kan bieden:  • Stress en PTSS (PTSD) • Diepe trauma's • Vermoeidheid (van weinig energie tot burn out) • Pijn (fysiek en/of emotioneel) • Angsten • Ruzies/onbegrip binnen een relatie of tussen gezinsleden • Negatieve stemmingen • Ondersteuning bij (groei)processen • Doorbreken van oude patronen • Wisselende emoties • Vreemde klachten waar reguliere artsen niets (meer) mee kunnen • Huilbaby • Na een scheiding of verlies van een dierbare • Onrust • Slaapproblemen (bij kinderen en volwassenen) • Negatieve sferen in een woning
Voorbeelden van situaties waarin ik wellicht hulp kan bieden: 

Even voorstellen

Mijn   naam   is   Danielle   Forrer   (15-08-1972).   Samen   met   mijn   man   en   drie   kinderen   woon   ik   in Wieringerwerf.   Ik   ben   geboren   als   genezer   en   medium.   Mijn   hele   leven   zie   ik   al   aura’s,   maar   ik wist   nooit   zo   goed   wat   ik   daarmee   aan   moest.   Als   kind   haalde   ik   –   zonder   het   te   beseffen   –   al pijn   bij   anderen   weg.   De   uitspraken   die   ik   als   klein   meisje   deed   boden   sommigen   veel   troost, lieten   zij   mij   later   weten.   Helaas   was   ik   soms   te   confronterend   voor   de   mensen   om   me   heen. Jarenlang   onderdrukte   ik   mijn   eigen   kracht,   ik   sloot   de   deuren   naar   de   spirituele   wereld   en heb zelfs gesmeekt of alles wat ‘anders’ aan mij was weg wilde gaan. Sinds   mijn   zestiende   levensjaar   ben   ik   me   (opnieuw)   bewust   geworden   van   mijn   talenten   op spiritueel   gebied.   En   van   de   pijnlijke   stukken   die   ik   met   mij   mee   draag   en   op   wil   lossen. Sindsdien   ben   ik   mij   gaan   ontwikkelen   en   pijnlijke   stukken   in   mezelf   aan   gaan   pakken   en helen.   Van   daaruit   komt   er   steeds   meer   ruimte   om   in   mijn   kracht   te   staan   en   als   kanaal   te fungeren. Sinds   1995   help   ik   (bewust)   anderen   met   mijn   kracht.   Natuurlijk   heb   ik   in   de   loop   der   jaren heel   veel   bij   geleerd   door   het   werken   met   mensen   en   de   opleiding,   cursussen   en   workshops die   ik   heb   gevolgd.   Dat   is   een   voortdurend   proces,   waardoor   ik   cliënten   steeds   meer   te   bieden heb.   Sinds   21   maart   2011   is   het   werken   in   mijn   praktijk   –   dat   waar   mijn   hart   van   gaat stromen – mijn broodwinning.
Danielle Forrer | Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon |
Danielle Forrer | Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon |

Even voorstellen

Mijn    naam    is    Danielle    Forrer    (15-08- 1972).    Samen    met    mijn    man    en    drie kinderen   woon   ik   in   Wieringerwerf.   Ik   ben geboren    als    genezer    en    medium.    Mijn hele   leven   zie   ik   al   aura’s,   maar   ik   wist nooit   zo   goed   wat   ik   daarmee   aan   moest. Als    kind    haalde    ik    –    zonder    het    te beseffen   –   al   pijn   bij   anderen   weg.   De uitspraken    die    ik    als    klein    meisje    deed boden   sommigen   veel   troost,   lieten   zij   mij later    weten.    Helaas    was    ik    soms    te confronterend    voor    de    mensen    om    me heen.   Jarenlang   onderdrukte   ik   mijn   eigen kracht,     ik     sloot     de     deuren     naar     de spirituele   wereld   en   heb   zelfs   gesmeekt   of alles   wat   ‘anders’   aan   mij   was   weg   wilde gaan. Sinds   mijn   zestiende   levensjaar   ben   ik   me (opnieuw)    bewust    geworden    van    mijn talenten   op   spiritueel   gebied.   En   van   de pijnlijke   stukken   die   ik   met   mij   mee   draag en   op   wil   lossen.   Sindsdien   ben   ik   mij gaan   ontwikkelen   en   pijnlijke   stukken   in mezelf   aan   gaan   pakken   en   helen.   Van daaruit   komt   er   steeds   meer   ruimte   om   in mijn    kracht    te    staan    en    als    kanaal    te fungeren. Sinds   1995   help   ik   (bewust)   anderen   met mijn   kracht.   Natuurlijk   heb   ik   in   de   loop der   jaren   heel   veel   bij   geleerd   door   het werken    met    mensen    en    de    opleiding, cursussen     en     workshops     die     ik     heb gevolgd.   Dat   is   een   voortdurend   proces, waardoor    ik    cliënten    steeds    meer    te bieden   heb.   Sinds   21   maart   2011   is   het werken   in   mijn   praktijk   –   dat   waar   mijn hart      van      gaat      stromen      –      mijn broodwinning. Meer   inhoudelijk   over   mijn   werk   in   mijn praktijk    is    te    lezen    onder    de    knop    “de praktijk”.
Voorbeelden van situaties waarin ik wellicht hulp kan bieden: 
Voorbeelden van situaties waarin ik wellicht hulp kan bieden:  • Stress en PTSS (PTSD) • Diepe trauma's • Vermoeidheid (van weinig energie tot burn out) • Pijn (fysiek en/of emotioneel) • Angsten • Ruzies/onbegrip binnen een relatie of tussen gezinsleden • Negatieve stemmingen • Ondersteuning bij (groei)processen • Doorbreken van oude patronen • Wisselende emoties • Vreemde klachten waar reguliere artsen niets (meer) mee kunnen • Huilbaby • Na een scheiding of verlies van een dierbare • Onrust • Slaapproblemen (bij kinderen en volwassenen) • Negatieve sferen in een woning

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400