Chantal   van   den   Brink   (1964)   krijgt   in   1982   op   achttienjarige   leeftijd   de   ziekte   van   Pfeiffer.   Volgens haar huisarts zal ze met rust, beweging en een gezond dieet vanzelf herstellen, maar ze blijft moe. In   de   twaalf   jaar   die   volgen,   studeert   ze   bedrijfskunde   aan   Nyenrode   en   werkt   ze   in   de   commercie   bij ICT-bedrijf   NCR.   Tussendoor   slaapt   ze   zoveel   mogelijk,   van   CVS/ME   heeft   ze   nog   nooit   gehoord.   Pas   in 1993 dringt het tot haar door dat het abnormaal is om altijd zo moe te zijn. Dan   begint   ze   de   zoektocht   naar   genezing,   waar   ze   in   een   trilogie   Brieven   van   mijn   Ziel   openhartig verslag van doet. In   Boek   I   begint   de   reis   wanneer   een   consultant   haar   erop   wijst   dat   ze   niet   lijkt   te   weten   wie   ze   is. Geraakt   gaat   ze   met   hulp   van   een   aurareader   op   zoek   naar   de   betekenis   van   die   opmerking.   Een visioen   leidt   haar   naar   Findhorn,   een   spirituele   leefgemeenschap   in   Schotland.   Daar   leert   ze   dat   ze veel groter is dan ze dacht, haar ziekte blijkt een roep van haar ziel om een koerswijziging. Vastbesloten   om   gezond   te   worden   zet   ze   haar   leven   op   zijn   kop:   ze   beëindigt   haar   huwelijk,   zegt haar   baan   op   en   verkoopt   haar   huis.   Samen   met   haar   nieuwe   liefde   gaat   ze   in   de   Verenigde   Staten healing studeren en begint ze Soulstation, een bureau voor persoonlijke ontwikkeling. Een   nieuwe   wereld   gaat   open   en   ze   verkent   met   stijgende   verwondering   de   energetische   dimensies achter   het   aardse   bestaan.   Deze   ervaringen   veranderen   haar   bewustzijn   over   haarzelf,   het   leven   en den   kosmos;   gaandeweg   komt   ze   tot   het   besef   dat   de   sleutel   tot   genezing   in   haarzelf   ligt.   Maar   oude patronen    zijn    hardnekkig    en    de    genezing    waar    ze    zo    naar    verlangt    blijkt    minder    gemakkelijk bereikbaar dan ze had gedacht.
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Brieven van mijn ziel (1993-1999) - Chantal van den Brink Over wakker worden en op reis gaan in een wondere wereld, die mijn leven op zijn kop zet
Dit boek is onder andere te bestellen bij :
Brieven van mijn ziel (1993-1999) - Chantal van den Brink Over wakker worden en op reis gaan in een wondere wereld, die mijn leven op zijn kop zet
Chantal     van     den     Brink     (1964) krijgt    in    1982    op    achttienjarige leeftijd     de     ziekte     van     Pfeiffer. Volgens   haar   huisarts   zal   ze   met rust,    beweging    en    een    gezond dieet   vanzelf   herstellen,   maar   ze blijft moe. In     de     twaalf     jaar     die     volgen, studeert     ze     bedrijfskunde     aan Nyenrode     en     werkt     ze     in     de commercie     bij     ICT-bedrijf     NCR. Tussendoor      slaapt      ze      zoveel mogelijk,   van   CVS/ME   heeft   ze   nog nooit   gehoord.   Pas   in   1993   dringt het      tot      haar      door      dat      het abnormaal   is   om   altijd   zo   moe   te zijn. Dan   begint   ze   de   zoektocht   naar genezing,   waar   ze   in   een   trilogie Brieven   van   mijn   Ziel   openhartig verslag van doet. In   Boek   I   begint   de   reis   wanneer een   consultant   haar   erop   wijst   dat ze    niet    lijkt    te    weten    wie    ze    is. Geraakt   gaat   ze   met   hulp   van   een aurareader     op     zoek     naar     de betekenis   van   die   opmerking.   Een visioen    leidt    haar    naar    Findhorn, een   spirituele   leefgemeenschap   in Schotland.    Daar    leert    ze    dat    ze veel   groter   is   dan   ze   dacht,   haar ziekte   blijkt   een   roep   van   haar   ziel om een koerswijziging. Vastbesloten   om   gezond   te   worden zet   ze   haar   leven   op   zijn   kop:   ze beëindigt   haar   huwelijk,   zegt   haar baan    op    en    verkoopt    haar    huis. Samen    met    haar    nieuwe    liefde gaat    ze    in    de    Verenigde    Staten healing     studeren     en     begint     ze Soulstation,      een      bureau      voor persoonlijke ontwikkeling. Een   nieuwe   wereld   gaat   open   en ze        verkent        met        stijgende verwondering      de      energetische dimensies      achter      het      aardse bestaan.          Deze          ervaringen veranderen    haar    bewustzijn    over haarzelf,   het   leven   en   den   kosmos; gaandeweg   komt   ze   tot   het   besef dat    de    sleutel    tot    genezing    in haarzelf   ligt.   Maar   oude   patronen zijn    hardnekkig    en    de    genezing waar    ze    zo    naar    verlangt    blijkt minder   gemakkelijk   bereikbaar   dan ze had gedacht.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400