Elohim kleurstralen Elohim   werken   in   kleurstralen.   Zo   benoemt   Petra   Schneider   in   haar   inspirerende   boek   ´De   Elohim,   Krachtige   engelen   voor   onze   tijd   van transformatie´   specifieke   kleurstralen.   Daarbij   geeft   ze   helder   uitleg   over   wat   de   kracht   van   deze   Elohim   kleurstralen   teweeg   brengt.   Ik   heb inmiddels   veel   ervaren   door   intensief   met   de   kracht   van   de   Elohim   te   werken.   De   laatste   tijd   ontdek   ik   nog   meer   Elohim   kleurstralen   en   Elohim groepen waar ik nog nooit iets over heb gelezen. Zodra ik de specifieke werking voldoende heb doorleefd, zal ik ze proberen te beschrijven.
Elohim Kleurstralen
Elohim - Kleurstralen
Elohim kleurstralen Elohim   werken   in   kleurstralen.   Zo   benoemt Petra   Schneider   in   haar   inspirerende   boek ´De   Elohim,   Krachtige   engelen   voor   onze tijd        van        transformatie´        specifieke kleurstralen.   Daarbij   geeft   ze   helder   uitleg over     wat     de     kracht     van     deze     Elohim kleurstralen      teweeg      brengt.      Ik      heb inmiddels   veel   ervaren   door   intensief   met de    kracht    van    de    Elohim    te    werken.    De laatste    tijd    ontdek    ik    nog    meer    Elohim kleurstralen   en   Elohim   groepen   waar   ik   nog nooit   iets   over   heb   gelezen.   Zodra   ik   de specifieke        werking        voldoende        heb doorleefd, zal ik ze proberen te beschrijven.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400