Intensief helende Elohim Meditaties - Haarlem 27 januari 2016  - Rosenstock-Huessy Huis te Haarlem   Haarlem Op   woensdagavond   27   januari   2016   geeft   Danielle   Forrer   een   meditatieve   avond   met intensief   helende   Elohim   meditaties   in   Haarlem.   Elohim   zijn   scheppingsengelen,   engelen van   de   hoogste   orde.   Hun   kracht   is   enorm   sterk,   invloedrijk   en   helend.   Danielle   begeleidt de   aanwezigen   in   diverse   meditaties,   waarbij   de   Elohim   hun   kracht,   ondersteuning   en diepe heling aanbieden. Verschillende elohim Zo   zijn   er   Elohim   die   ons   als   een   douche   van   wit   licht   bevrijden   van   vreemde   energieën en     verstoringen,     blokkades     en     zwaarte.     En     Elohim     die     onze     ervaringen     met machtsmisbruik   helen   en   ons   ondersteunen   om   krachtig   te   zijn. Ander   Elohim   verbinden   ons   weer   met   de   inzichten   die   we   voor ons   leven   en   onze   taak   nodig   hebben.   Waar   andere   Elohim   ons   licht   brengen   in   duistere   tijden   en   pijn   verminderen.   Er   zijn   zelfs Elohim die ons karma (de wet van oorzaak en gevolg) kwijt kunnen schelden, voor je in kunnen lossen! Inspelen op de aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle   stemt   zich   af   op   de   aanwezigen,   zodat   zij   in   kan   spelen   op   wat   de   groep   en   aanwezigen   individueel   nodig   hebben. Deze   avond   is   dus   volledig   maatwerk.   Voor   en   na   iedere   meditatie   geeft   Danielle   uitgebreide   uitleg   en   beantwoordt   ze   vragen. Op   deze   avonden   wordt   doorgaans   veel   belasting   los   gelaten,   pijn   geheeld   en   kracht   opgehaald.   Danielle   bemiddelt   bij   de energetische   uitwisseling   tussen   de   vele   zielen,   lichtwezens   en   engelen   die   langs   komen   voor   de   fysiek   aanwezigen.   Danielle's kristallen en kristallen schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie: Kapel van het Rosenstock-Huessy Huis  Aanvang:  19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- incl. consumpties Opgave:   Wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail. Bijlage:   Download pdf  
Intensief Helende Elohim Meditaties - Haarlem - 27 januari 2016 - Rosenstock Huessy Huis te Haarlem
Intensief helende Elohim Meditaties - Haarlem 27 januari 2016  - Rosenstock- Huessy Huis te Haarlem   Haarlem Op   woensdagavond   27   januari   2016 geeft   Danielle   Forrer   een   meditatieve avond    met    intensief    helende    Elohim meditaties    in    Haarlem.    Elohim    zijn scheppingsengelen,    engelen    van    de hoogste    orde.    Hun    kracht    is    enorm sterk,   invloedrijk   en   helend.   Danielle begeleidt    de    aanwezigen    in    diverse meditaties,    waarbij    de    Elohim    hun kracht,   ondersteuning   en   diepe   heling aanbieden. Verschillende elohim Zo    zijn    er    Elohim    die    ons    als    een douche    van    wit    licht    bevrijden    van vreemde    energieën    en    verstoringen, blokkades   en   zwaarte.   En   Elohim   die onze   ervaringen   met   machtsmisbruik helen     en     ons     ondersteunen     om krachtig      te      zijn.      Ander      Elohim verbinden   ons   weer   met   de   inzichten die   we   voor   ons   leven   en   onze   taak nodig    hebben.    Waar    andere    Elohim ons   licht   brengen   in   duistere   tijden   en pijn   verminderen.   Er   zijn   zelfs   Elohim die   ons   karma   (de   wet   van   oorzaak   en gevolg)   kwijt   kunnen   schelden,   voor   je in kunnen lossen! Inspelen        op        de        aanwezigen (helderziende waarnemingen) Danielle      stemt      zich      af      op      de aanwezigen,   zodat   zij   in   kan   spelen op     wat     de     groep     en     aanwezigen individueel   nodig   hebben.   Deze   avond is   dus   volledig   maatwerk.   Voor   en   na iedere       meditatie       geeft       Danielle uitgebreide   uitleg   en   beantwoordt   ze vragen.     Op     deze     avonden     wordt doorgaans   veel   belasting   los   gelaten, pijn    geheeld    en    kracht    opgehaald. Danielle   bemiddelt   bij   de   energetische uitwisseling    tussen    de    vele    zielen, lichtwezens     en     engelen     die     langs komen    voor    de    fysiek    aanwezigen. Danielle's      kristallen      en      kristallen schedels dragen ook hun steentje bij. Lokatie:   Kapel   van   het   Rosenstock- Huessy    Huis        Aanvang:     19:30    uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage     deelname:     €     15,-     incl. consumpties Opgave:        Wil    je    verzekerd    zijn    van een    plaats,    geef    je    dan    bij    Danielle Forrer op per mail. Bijlage:   Download pdf  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400