Workshop Aura lopen Start Maandagavond 22 januari 2018 - Wieringerwerf Je   aura   is   het   energetische   veld   om   je   heen.   In   je   aura   kun   je   onbewust veel    ballast,    emoties    en    lading    dragen.    Als    iemand    fysiek    in    je    aura aanwezig   is   op   zo’n   belaste   plek,   reageer   je   onbewust   anders.   Zo   kun   je emotioneel reageren, moe worden, fysieke ongemakken ervaren, etc. Aura opfrissen Deze   actieve   workshop   is   erop   gericht   om   de   aura   op   te   frissen.   Dit   doen we   door   met   elkaar   dat   wat   aanwezig   is   in   de   aura   bewust   te   maken   en   uit te   werken.   Dit   kan   een   positief   verschil   maken   in   relaties   en   in   je   algemene functioneren.   En   je   kunt   je   energetisch   lichter   door   voelen.   Het   kan   maken dat   je   gemakkelijker   veranderingen   in   je   leven   door   kunt   voeren,   waar   je   nu misschien ervaart vast te zitten. Beproefde werkwijze Deze   werkwijze   pas   ik   al   jaren   toe   in   sessies   met   stellen   en   gezinnen   om onderlinge   conflicten   en   disharmonie   aan   te   pakken.   Het   maakt   bovendien deel   uit   van   de   pendelworkshop   niveau   3.   Naar   aanleiding   van   de   vele enthousiaste    reacties    op    deze    manier    van    werken    heb    ik    besloten    om hiervoor een aparte workshop te organiseren. Wat kun je zoal aantreffen in je aura Een kleine opsomming van de vele mogelijkheden: Delen   van   jezelf   die   je   buiten   jezelf   hebt   geparkeerd   (omdat   ze   bijvoorbeeld   door   jezelf   of   anderen   zijn   afgekeurd   in   het huidige   of   in   een   andere   incarnatie).   Door   opnieuw   naar   zo’n   deel   te   kijken,   kun   je   ontdekken   dat   je   het   mist,   welke   talenten en/of kracht erin kunnen schuilen. Door uiteindelijke herintegratie kun je daar dan weer over beschikken. Een   overledene   die   nog   niet   naar   het   licht   is   gegaan .   Dit   kan   een   bekende   of   een   onbekende   zijn,   vanuit   de   huidige   of een   andere   incarnatie,   die   nog   wat   uit   te   werken   heeft   met   je   of   vindt   dat   hij   dat   heeft.   De   aanwezigheid   van   een   overledene in    je    systeem    kan    veel    onrust    teweeg    brengen    en    je    vermoeien!    Door    deze    aanpak    word    je    je    bewust    van    diens aanwezigheid   en   het   effect   daarvan   in   je   zijn.   Door   bemiddeling   kan   de   overledene   weer   verder   en   meestal   over   naar   het licht. Iemand   vanuit   het   licht.    Het   komt   dikwijls   voor   dat   er   vanuit   de   lichtwereld   helpers   om   je   heen   zijn   die   je   niet   op   hebt gemerkt   en/of   waar   je   je   voor   af   hebt   gesloten.   Dan   werken   we   eraan   om   je   bewust   te   maken   van   deze   aanwezigheid,   wat het voor je kan betekenen en hoe je daar gebruik van kunt maken / je ervoor open kunt stellen. Een   levende   bekende   of   familielid.    Zonder   dat   je   het   bewust   opmerkt   kan   er   iemand   (permanent)   in   je   aura   aanwezig   zijn die   leeft,   nog   een   aards   lichaam   heeft.   Diegene   doet   dan   meestal   onbewust.   Het   kan   ook   zijn   dat   jij   diegene   in   je   aura   trekt. Aanleiding   is   meestal   dat   deze   persoon   wat   van   jou   wil   of   juist   denkt   er   voor   jou   te   moeten   zijn.   Of   andersom,   dat   jij   iets   van die   ander   wilt.   Samen   gaan   we   op   zoek   naar   de   oorzaak   en   pakken   die   aan,   zodat   de   persoon   in   kwestie   weer   uit   je   aura gaat. Zwaarte   /   ballast.    Veel   mensen   dragen   de   ballast   van   een   pijnlijke   situatie   of   gebeurtenis.   Dat   kan   als   je   de   situatie   of gebeurtenis   zelf   hebt   beleefd,   in   het   huidige   leven   of   in   een   eerder   incarnatie.   Dikwijls   is   die   ballast   van   veel   betrokkenen   en heb   je   die   naar   je   toe   getrokken   vanuit   een   gevoel   van   verantwoordelijkheid   of   schuld.   Maar   het   kan   bijvoorbeeld   ook   heel goed   familiair   doorgegeven   zijn   en   plaats   hebben   gevonden   voor   jouw   incarnatie.   Misschien   heb   je   er   dan   nooit   iets   over gehoord! Aanpak: Een   van   de   deelnemers   kiest   een   plaats   in   de   ruimte.   De   andere   deelnemers   kiezen   intuïtief   (eventueel   met   mijn   hulp)   een   plek in   de   aura   van   deze   ene   at   hdeelnemer,   waar   ze   ervaren   dat   er   iets   gebeurt   als   ze   daar   plaatsnemen   (of   gewoon   weten   dat   ze daar   iets   teweeg   brengen).   Zij   vormen   de   levende   triggers.   Met   elkaar   werken   we   uit   wat   er   getriggerd   is,   zodat   er   heling plaatsvindt. Dikwijls brengt het de andere deelnemers, door herkenning met soortgelijke situaties, ook inzicht en/of heling. Per avond werken we in de aura van twee deelnemers. Diep doorpakken De   werkwijze   heeft   wel   wat   van   systemisch   werk,   de   zogenaamde   familie   opstellingen.   Omdat   mijn   aanpak   en   benadering behoorlijk   eigen   is,   noem   ik   het   ook   zeker   niet   zo.   Verder   breng   ik   mijn   levenservaring,   kwaliteiten   als   aura   reader   en   jarenlange werkervaring mee die maken dat ik behoorlijk diep door kan pakken. Data: 4 maandagavonden: 22 januari, 5 februari, 19 februari en 12 maart 2018 Locatie:  OBS Jenaplanschool De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 19:30 tot ca. 22:00 uur. Bijdrage: € 101,00 (inclusief consumpties) Opgave:   Opgave workshop Aura lopen - start 22 januari 2018 te Wieringerwerf  
Workshop Aura lopen Start Maandagavond 22 januari 2018 - Wieringerwerf Je   Je   aura   is   het   energetische   veld   om   je heen.    In    je    aura    kun    je    onbewust    veel ballast,     emoties     en     lading     dragen.     Als iemand   fysiek   in   je   aura   aanwezig   is   op   zo’n belaste    plek,    reageer    je    onbewust    anders. Zo   kun   je   emotioneel   reageren,   moe   worden, fysieke ongemakken ervaren, etc. Aura opfrissen Deze   actieve   workshop   is   erop   gericht   om   de aura   op   te   frissen.   Dit   doen   we   door   met elkaar   dat   wat   aanwezig   is   in   de   aura   bewust te    maken    en    uit    te    werken.    Dit    kan    een positief   verschil   maken   in   relaties   en   in   je algemene     functioneren.     En     je     kunt     je energetisch    lichter    door    voelen.    Het    kan maken   dat   je   gemakkelijker   veranderingen   in je    leven    door    kunt    voeren,    waar    je    nu misschien ervaart vast te zitten. Beproefde werkwijze Deze   werkwijze   pas   ik   al   jaren   toe   in   sessies met     stellen     en     gezinnen     om     onderlinge conflicten    en    disharmonie    aan    te    pakken. Het     maakt     bovendien     deel     uit     van     de pendelworkshop   niveau   3.   Naar   aanleiding van   de   vele   enthousiaste   reacties   op   deze manier    van    werken    heb    ik    besloten    om hiervoor        een        aparte        workshop        te organiseren. Wat kun je zoal aantreffen in je aura Een      kleine      opsomming      van      de      vele mogelijkheden: Delen   van   jezelf   die   je   buiten   jezelf hebt         geparkeerd         (omdat         ze bijvoorbeeld   door   jezelf   of   anderen   zijn afgekeurd    in    het    huidige    of    in    een andere   incarnatie).   Door   opnieuw   naar zo’n   deel   te   kijken,   kun   je   ontdekken   dat je   het   mist,   welke   talenten   en/of   kracht erin   kunnen   schuilen.   Door   uiteindelijke herintegratie   kun   je   daar   dan   weer   over beschikken. Een   overledene   die   nog   niet   naar   het licht   is   gegaan .   Dit   kan   een   bekende of     een     onbekende     zijn,     vanuit     de huidige    of    een    andere    incarnatie,    die nog   wat   uit   te   werken   heeft   met   je   of vindt   dat   hij   dat   heeft.   De   aanwezigheid van   een   overledene   in   je   systeem   kan veel     onrust     teweeg     brengen     en     je vermoeien!   Door   deze   aanpak   word   je je   bewust   van   diens   aanwezigheid   en het    effect    daarvan    in    je    zijn.    Door bemiddeling    kan    de    overledene    weer verder en meestal over naar het licht. Iemand    vanuit    het    licht.     Het    komt dikwijls   voor   dat   er   vanuit   de   lichtwereld helpers   om   je   heen   zijn   die   je   niet   op hebt   gemerkt   en/of   waar   je   je   voor   af hebt    gesloten.    Dan    werken    we    eraan om    je    bewust    te    maken    van    deze aanwezigheid,    wat    het    voor    je    kan betekenen   en   hoe   je   daar   gebruik   van kunt    maken    /    je    ervoor    open    kunt stellen. Een    levende    bekende    of    familielid.   Zonder   dat   je   het   bewust   opmerkt   kan er     iemand     (permanent)     in     je     aura aanwezig   zijn   die   leeft,   nog   een   aards lichaam      heeft.      Diegene      doet      dan meestal   onbewust.   Het   kan   ook   zijn   dat jij   diegene   in   je   aura   trekt.   Aanleiding   is meestal   dat   deze   persoon   wat   van   jou wil   of   juist   denkt   er   voor   jou   te   moeten zijn.   Of   andersom,   dat   jij   iets   van   die ander    wilt.    Samen    gaan    we    op    zoek naar    de    oorzaak    en    pakken    die    aan, zodat   de   persoon   in   kwestie   weer   uit   je aura gaat. Zwaarte   /   ballast.    Veel   mensen   dragen de   ballast   van   een   pijnlijke   situatie   of gebeurtenis.   Dat   kan   als   je   de   situatie of   gebeurtenis   zelf   hebt   beleefd,   in   het huidige      leven      of      in      een      eerder incarnatie.    Dikwijls    is    die    ballast    van veel   betrokkenen   en   heb   je   die   naar   je toe    getrokken    vanuit    een    gevoel    van verantwoordelijkheid    of    schuld.    Maar het    kan    bijvoorbeeld    ook    heel    goed familiair    doorgegeven    zijn    en    plaats hebben   gevonden   voor   jouw   incarnatie. Misschien   heb   je   er   dan   nooit   iets   over gehoord! Aanpak: Een   van   de   deelnemers   kiest   een   plaats   in de    ruimte.    De    andere    deelnemers    kiezen intuïtief   (eventueel   met   mijn   hulp)   een   plek   in de   aura   van   deze   ene   at   hdeelnemer,   waar ze   ervaren   dat   er   iets   gebeurt   als   ze   daar plaatsnemen   (of   gewoon   weten   dat   ze   daar iets   teweeg   brengen).   Zij   vormen   de   levende triggers.    Met    elkaar    werken    we    uit    wat    er getriggerd is, zodat er heling plaatsvindt. Dikwijls   brengt   het   de   andere   deelnemers, door    herkenning    met    soortgelijke    situaties, ook inzicht en/of heling. Per   avond   werken   we   in   de   aura   van   twee deelnemers. Diep doorpakken De   werkwijze   heeft   wel   wat   van   systemisch werk,   de   zogenaamde   familie   opstellingen. Omdat   mijn   aanpak   en   benadering   behoorlijk eigen    is,    noem    ik    het    ook    zeker    niet    zo. Verder      breng      ik      mijn      levenservaring, kwaliteiten    als    aura    reader    en    jarenlange werkervaring      mee      die      maken      dat      ik behoorlijk diep door kan pakken. Data: 4 maandagavonden: 22 januari, 5 februari, 19 februari en 12 maart 2018 Locatie:  OBS Jenaplanschool De Zilvermeeuw te Wieringerwerf Tijd: van 19:30 tot ca. 22:00 uur. Bijdrage: € 101,00 (inclusief consumpties) Opgave:  Opgave workshop Aura lopen - start 22 januari 2018 te Wieringerwerf  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400