Deze   Elohim   werken   op   de   roze   en   zilveren   straal   en   brengt   onvoorwaardelijke   liefde,   vrouwelijk/moederlijk,   voedende   kracht   die   verlost, genade en vergeving schenkt en vergeeft. Versterkt en versnelt elke genezing en transformatie door oude zwaarte los te laten en op te lossen. De Elohim van de Genade in combinatie met de Elohim van het Karma en de Elohim van de Violette straal Compenseert   verstrikkingen   (pijnlijke   ervaringen,   schade   veroorzaakt   /   opgelopen,   verbroken   beloftes,   verwensingen   en   vervloekingen)   waardoor er een karmische balans ontstaat en we dat karma niet meer hoeven te doorleven of op te ruimen. De Elohim van de Genade in combinatie met de Elohim van de Groene Straal Versterkt   en   versnelt   genezing   van   het   lichaam,   de   aarde   en   ons   leven.   Door   impulsen   te   geven,   poorten   te   openen,   versterkt   en   werkt   als katalysator. En dat versterkt dan weer de genezende energie.
De Elohim van de Genade
De Elohim van de genade
Deze     Elohim     werken     op     de     roze     en zilveren           straal           en           brengt onvoorwaardelijke        liefde,        vrouwelijk/ moederlijk,    voedende    kracht    die    verlost, genade   en   vergeving   schenkt   en   vergeeft. Versterkt    en    versnelt    elke    genezing    en transformatie    door    oude    zwaarte    los    te laten en op te lossen. De      Elohim      van      de      Genade      in combinatie    met    de    Elohim    van    het Karma    en    de    Elohim    van    de    Violette straal Compenseert       verstrikkingen       (pijnlijke ervaringen,    schade    veroorzaakt    /    opge- lopen,   verbroken   beloftes,   verwensingen   en vervloekingen)   waardoor   er   een   karmische balans   ontstaat   en   we   dat   karma   niet   meer hoeven te doorleven of op te ruimen. De      Elohim      van      de      Genade      in combinatie     met     de     Elohim     van     de Groene Straal Versterkt    en    versnelt    genezing    van    het lichaam,    de    aarde    en    ons    leven.    Door impulsen    te    geven,    poorten    te    openen, versterkt   en   werkt   als   katalysator.   En   dat versterkt dan weer de genezende energie.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400