De   klanken   en   trillingen   van   klankschalen   werken   helend   voor   lichaam   en   geest.   Het   neemt   stress en   energetische   ballast   weg.   Ik   zet   ze   in   om   mensen   dieper   in   balans   en   dichter      bij   zichzelf   te brengen.    Klankschalen    kunnen    vast    zittende    energetische    blokkades    losser    trillen    (als    het    ware uitpakken), waardoor ik de blokkades beter kan schouwen, duiden wat er aan de hand is en aanpakken. We bestaan allemaal uit trilling (levenskrachtenergie). Als   we   uit   balans   zijn,   komen   we   in   een   andere   (lagere)   trilling.   Dan   zijn   we,   net   als   een   muziekinstrument,   ontstemd.   Klankschalen   kunnen   ons weer   op   onze   oorspronkelijke   trilling   brengen.   Ons   lichaam   reageert   sterk   op   de   trilling   van   klankschalen,   doordat   we   voor   een   groot   deel   uit   water bestaan.   De   trilling   van   de   klankschalen   zet   dus   het   vocht   in   ons   lichaam   in   beweging.   De   uitwerking   is   zeer   divers.   Wat   veel   gebeurt,   is   dat   men het   besef   van   tijd   helemaal   kwijt   is.   Dat   komt   doordat   de   klankschalen   je   in   een   meditatieve   stemming   brengen,   waarin   je   geen   tijd   ervaart.   Velen ervaren   rust,   diepe   ontspanning   (zo   diep,   dat   sommigen   zelfs   in   slaap   vallen)   en   harmonie.   Het   is   ook   mogelijk   dat   er   oude   herinneringen   boven komen,   dat   er   beelden   of   kleuren   verschijnen,   er   is   van   alles   mogelijk.   Als   ik   met   klankschalen   werk,   dan   zie   ik,   voel   en   weet   ik   nauwkeurig   waar ik een schaal moet inzetten. Ik spoor verstoringen op in de chakra’s en in de aura, die ik vervolgens probeer te neutraliseren. Mijn   eerste   kennismaking   met   klankschalen   was   tijdens   een   behandeling   die   in   onderging   bij   een   therapeut.   Hierdoor   is   mijn   fascinatie   voor   de schalen   geboren.   Tijdens   die   eerste   kennismaking   wist   ik   helemaal   niets   van   de   herkomst   en   de   werking   ervan.   En   dat   is   ook   het   mooie;   om   een behandeling te ondergaan hoef je er geen kennis van te hebben. Je hoeft er zelfs niet in te geloven. Het werkt, daar ben ik allang achter! Klankworkshop Energetische EHBO Wil   je   ook   leren   en   ervaren   hoe   je   jezelf   en   anderen   met   klank   kunt   ondersteunen   en   helen?   In   deze   dagworkshop      gaan   we   volop   aan   de   slag   met tibetaanse   en   kristallen   klankschalen,   koshi   shanti’s,   gong,   rainstick   en   tingsha’s.   En   niet   te   vergeten   met   je   intuïtie   en   het   kind   in   jou….      Na   afloop is het mogelijk om een klankschaal bij mij aan te schaffen. De eerst volgende workshop  zie agenda Klankschalen verkoop De   klankschalen   die   ik   verkoop   heb   ik   persoonlijk   geselecteerd   op   hun   toon   en   kwaliteit.   Omdat   ik   kan   zien   welke   klankschaal   of   klankschalen   past bij   degene   die   een   klankschaal   aan   wil   schaffen   (doordat   ik   zie   wat   een   schaal   bij   iemand   doet),   kan   ik   desgewenst   een   deskundig   advies uitbrengen.   Natuurlijk   kun   je   tijdens   een   consult   of   workshop   zelf   uitgebreid   kennis   maken   met   de   schalen   en   zo   ervaren   welke   klankschaal “voegt”.
Klankschalen - Klankmassage - Klanktherapie - Klankhealing
Klankschalen - Klankmassage - Klanktherapie
    De   klanken   en   trillingen   van   klankschalen werken   helend   voor   lichaam   en   geest.   Het neemt   stress   en   energetische   ballast   weg. Ik   zet   ze   in   om   mensen   dieper   in   balans   en dichter            bij      zichzelf      te      brengen. Klankschalen       kunnen       vast       zittende energetische    blokkades    losser    trillen    (als het     ware     uitpakken),     waardoor     ik     de blokkades   beter   kan   schouwen,   duiden   wat er aan de hand is en aanpakken.   We      bestaan      allemaal      uit trilling (levenskrachtenergie).   Als   we   uit   balans   zijn,   komen   we   in   een andere   (lagere)   trilling.   Dan   zijn   we,   net   als een          muziekinstrument,          ontstemd. Klankschalen    kunnen    ons    weer    op    onze oorspronkelijke      trilling      brengen.      Ons lichaam   reageert   sterk   op   de   trilling   van klankschalen,   doordat   we   voor   een   groot deel   uit   water   bestaan.   De   trilling   van   de klankschalen    zet    dus    het    vocht    in    ons lichaam   in   beweging.   De   uitwerking   is   zeer divers.   Wat   veel   gebeurt,   is   dat   men   het besef   van   tijd   helemaal   kwijt   is.   Dat   komt doordat     de     klankschalen     je     in     een meditatieve   stemming   brengen,   waarin   je geen   tijd   ervaart.   Velen   ervaren   rust,   diepe ontspanning   (zo   diep,   dat   sommigen   zelfs in   slaap   vallen)   en   harmonie.   Het   is   ook mogelijk   dat   er   oude   herinneringen   boven komen,      dat      er      beelden      of      kleuren verschijnen,   er   is   van   alles   mogelijk.   Als   ik met   klankschalen   werk,   dan   zie   ik,   voel   en weet    ik    nauwkeurig    waar    ik    een    schaal moet   inzetten.   Ik   spoor   verstoringen   op   in de   chakra’s   en   in   de   aura,   die   ik   vervolgens probeer te neutraliseren. Mijn   eerste   kennismaking   met   klankschalen was     tijdens     een     behandeling     die     in onderging    bij    een    therapeut.    Hierdoor    is mijn   fascinatie   voor   de   schalen   geboren. Tijdens    die    eerste    kennismaking    wist    ik helemaal    niets    van    de    herkomst    en    de werking   ervan.   En   dat   is   ook   het   mooie; om   een   behandeling   te   ondergaan   hoef   je er   geen   kennis   van   te   hebben.   Je   hoeft   er zelfs   niet   in   te   geloven.   Het   werkt,   daar ben ik allang achter! Klankworkshop Energetische EHBO Wil   je   ook   leren   en   ervaren   hoe   je   jezelf   en anderen   met   klank   kunt   ondersteunen   en helen?    In    deze    dagworkshop        gaan    we volop    aan    de    slag    met    tibetaanse    en kristallen     klankschalen,     koshi     shanti’s, gong,    rainstick    en    tingsha’s.    En    niet    te vergeten    met    je    intuïtie    en    het    kind    in jou….      Na   afloop   is   het   mogelijk   om   een klankschaal    bij    mij    aan    te    schaffen.    De eerst volgende workshop zie agenda Klankschalen verkoop De    klankschalen    die    ik    verkoop    heb    ik persoonlijk    geselecteerd    op    hun    toon    en kwaliteit.     Omdat     ik     kan     zien     welke klankschaal   of   klankschalen   past   bij   degene die     een     klankschaal     aan     wil     schaffen (doordat   ik   zie   wat   een   schaal   bij   iemand doet),    kan    ik    desgewenst    een    deskundig advies   uitbrengen.   Natuurlijk   kun   je   tijdens een    consult    of    workshop    zelf    uitgebreid kennis    maken    met    de    schalen    en    zo ervaren welke klankschaal “voegt”.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400