Workshops - Workshop Zelfheling met behulp van de pendel - Niveau 5 In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 1 Werken met de Opgestegen Meesters 2 Iemand in je aura, chakra of lichaam 3 Daderenergie 4 Iets op / om / door / tussen / aan / in je lichaam 5 Ondersteuning bij het testen 6 Macht over jezelf 7 Lidmaatschap De volgorde waarin bovenstaande onderwerpen behandeld worden stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze workshop sluit aan op de Workshop Zelfheling met behulp van de pendel niveau 4. Voorwaarde voor deelname is dan ook dat je de Basisworkshop, niveau 2, niveau 3 en niveau 4 volledig hebt gevolgd. Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 6 personen. Prijs van deelname is 167,50 euro per persoon (inclusief thee en lekkers). De workshop beslaat 4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. 1 Werken met de Opgestegen Meesters * documentatie wordt uitgereikt in de groep 2 Iemand in je aura, chakra of lichaam Mensen kunnen in je aura verblijven, in een chakra nestelen of zelfs een plaats innemen in jouw stoffelijke lichaam. Het is altijd wenselijk dit te verhelpen. Iemand die in jouw aura verblijft, kan je vermoeien en je stemming beïnvloeden. Het kan gaan om een levende, een entiteit of iemand vanuit het licht. Het is zinvol te achterhalen wie het is en waarom deze persoon in jouw aura aanwezig is, zodat er iets opgelost of afgehandeld kan worden. Dit lijkt enigszins op 17. een aanhaker. Toch kun je uittesten dat er niemand aanhaakt, terwijl er wel degelijk iemand in je aura verblijft. Iemand die in jouw chakra verblijft, kan je enorm vermoeien, de doorstroming in je chakra’s en de verbinding met de aarde en de kosmos belemmeren en je stemming beïnvloeden. Dit is ingrijpender dan wanneer iemand in jouw aura verblijft. Het is bijna altijd een bekende die leeft. Het is zinvol te achterhalen wie het is en waarom deze persoon in jouw chakra verblijft, zodat je eventueel kunt voorkomen dat de persoon terug blijft komen. Soms hindert degene die in jouw chakra zit het uittesten, waardoor je ten onrechte uittest dat er niemand in je chakra’s zit. Gelukkig kan een ander dit dan wel testen. Als iemand in jouw lichaam verblijft (‘incorporatie’, in de kerk ‘bezeten’ genoemd) gaat het meestal om een entiteit die zijn leven voort wil zetten in jouw lichaam. Hij probeert jouw persoonlijkheid naar de achtergrond te duwen om ook aan bod te komen. Dit kan je uitputten, duizelingen geven, de verbinding met de aarde belemmeren, je enorm verwarren en maken dat je vervreemd raakt van jezelf. Dit is nog ingrijpender dan wanneer iemand in je chakra verblijft. Het is meestal een entiteit, vaak een onbekende. Er zijn mediums die bewust toestaan dat een ziel tijdelijk toetreedt en het medium volledig overneemt. Dat is iets anders en als het goed is gaat het dan om iemand vanuit de lichtwereld die dus al over is. 3 Daderenergie In deze kwestie spreek ik over daders en slachtoffers. Puur als aanduiding van de partijen of rollen vanuit een gebeurtenis. Natuurlijk hoef je als slachtoffer geen slachtoffer te blijven. En ben je geen van beiden meer als alles goed is uitgewerkt en geheeld. Voorbeeld: Een tasjesdief ontdoet een dame van haar handtasje. Hier is de dief de dader en de dame het slachtoffer. Als het slachtoffer zich verzet, schreeuwt, angstig kijkt of verstijft beseft de dader wel dat het slachtoffer hier last van heeft. Toch zet hij zijn daderschap door, hij wil immers de handtas. Het ‘gezonde’ deel van de dader kan zich bezwaard voelen, bang zijn, etc. Het ‘zieke’ deel van de dader wil gewoon de buit. Het slachtoffer raakt vaak verzwakt door de eigen emoties tijdens de gebeurtenis. De emoties van de dader kunnen hierdoor gaan kleven aan het slachtoffer. Dit noem ik aderenergie. Het slachtoffer draagt dan dus daderenergie. Bovengenoemd voorbeeld is expres mild omschreven en staat model voor vele situaties waarin een slachtoffer belast kan raken met daderenergie (de emoties van (het gezonde deel van) de dader). Natuurlijk kun je slachtoffer zijn van allerlei situaties. 4 Iets op / om / door / tussen / aan / in je lichaam Iedereen is wel eens gewond geraakt of vastgebonden geweest in een eerdere incarnatie. Het kan zijn dat de gebeurtenis rondom de gebeurtenis traumatisch was en dat dit trauma nog onverwerkt is. Dan kan de oude gebeurtenis (in de eerdere incarnatie) in het huidige lichaam (energetisch gezien) een zwakke plek opleveren. Het kan zelfs zijn dat het (medisch gezien) onverklaarbare klachten geeft. Natuurlijk kan het ook zijn dat de gebeurtenis in dit leven plaatsvond. In het hier en nu kunnen we onszelf ‘bevrijden’ vanuit deze gebeurtenissen en kan er heling plaatsvinden. Dit is over het algemeen goed voelbaar in het lichaam. 5 Ondersteuning bij het testen Als je iemand anders uittest, kan een thema iets bij jezelf triggeren. Bijvoorbeeld omdat jij zelf nog onverwerkte stukken op hetzelfde thema hebt. Dit bemoeilijkt dan het testen. In een dergelijk geval kun je om ondersteuning vragen, zodat je zelf in je kracht kunt blijven en zuiver kunt testen. Wellicht is het handig om, met deze ondersteuning, eerst de trigger in jezelf op te lossen. Soms kan het ook daarna. Het kan ook zijn dat je ondersteuning nodig hebt bij het uittesten van jezelf. Dat de heftigheid van hetgeen je uit gaat testen maakt dat je verzwakt of dat je gesaboteerd wordt. 6 Macht over jezelf De Elohim van de Macht kunnen je helpen om meer macht over je eigen kracht te krijgen. Zodat je jouw potentieel gebruikt voor de verwezenlijking van je levensplan. Natuurlijk geheel in harmonie met het grotere geheel, het grote plan, zodat het niemand schaadt. Het kan zijn dat er, vanuit een ver of recent verleden, nog iemand of iets macht heeft over (een deel van) jou en/of (een deel van) jouw lichaam. Dit document is erop gericht om jezelf en/of anderen zoveel als nu mogelijk is vrij en weerbaar te maken. Ik heb ontdekt dat hoe meer macht je over jezelf hebt, hoe minder vatbaar je bent voor portalen! 7 Lidmaatschap Lidmaatschap van bijvoorbeeld een bibliotheek is simpel geregeld. De regels zijn transparant en je kiest bewust voor het lidmaatschap. Je betaalt abonnementsgeld, ontvangt een lidmaatschapspas en kunt boeken lenen. Beëindiging van het lidmaatschap is net zo simpel en zonder hinder geregeld. Sommige abonnementen zijn minder bewust afgesloten, minder vrijblijvend en duren maar voort… Beëindiging is onmogelijk of betekent dreiging en/of (levens)gevaar. Aan de hand van dit document kun je dergelijke lidmaatschappen alsnog beëindigen.
Workshop zelfheling niveau 5 |  Praktijk Danielle Forrer, liefdevol energiewerk | Wieringerwerf | Hollands Kroon |
Workshops - Workshop Zelfheling met behulp van de pendel - Niveau 5 In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 1 Werken met de Opgestegen Meesters 2 Iemand in je aura, chakra of lichaam 3 Daderenergie 4 Iets op / om / door / tussen / aan / in je lichaam 5 Ondersteuning bij het testen 6 Macht over jezelf 7 Lidmaatschap De volgorde waarin bovenstaande onderwerpen behandeld worden stemt Danielle af op de groep deelnemers. Deze workshop sluit aan op de Workshop Zelfheling met behulp van de pendel niveau 4. Voorwaarde voor deelname is dan ook dat je de Basisworkshop, niveau 2, niveau 3 en niveau 4 volledig hebt gevolgd. Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 6 personen. Prijs van deelname is 167,50 euro per persoon (inclusief thee en lekkers). De workshop beslaat 4 avonden van 19:30 tot 22:00 uur. 1 Werken met de Opgestegen Meesters * documentatie wordt uitgereikt in de groep 2 Iemand in je aura, chakra of lichaam Mensen kunnen in je aura verblijven, in een chakra nestelen of zelfs een plaats innemen in jouw stoffelijke lichaam. Het is altijd wenselijk dit te verhelpen. Iemand die in jouw aura verblijft, kan je vermoeien en je stemming beïnvloeden. Het kan gaan om een levende, een entiteit of iemand vanuit het licht. Het is zinvol te achterhalen wie het is en waarom deze persoon in jouw aura aanwezig is, zodat er iets opgelost of afgehandeld kan worden. Dit lijkt enigszins op 17. een aanhaker. Toch kun je uittesten dat er niemand aanhaakt, terwijl er wel degelijk iemand in je aura verblijft. Iemand die in jouw chakra verblijft, kan je enorm vermoeien, de doorstroming in je chakra’s en de verbinding met de aarde en de kosmos belemmeren en je stemming beïnvloeden. Dit is ingrijpender dan wanneer iemand in jouw aura verblijft. Het is bijna altijd een bekende die leeft. Het is zinvol te achterhalen wie het is en waarom deze persoon in jouw chakra verblijft, zodat je eventueel kunt voorkomen dat de persoon terug blijft komen. Soms hindert degene die in jouw chakra zit het uittesten, waardoor je ten onrechte uittest dat er niemand in je chakra’s zit. Gelukkig kan een ander dit dan wel testen. Als iemand in jouw lichaam verblijft (‘incorporatie’, in de kerk ‘bezeten’ genoemd) gaat het meestal om een entiteit die zijn leven voort wil zetten in jouw lichaam. Hij probeert jouw persoonlijkheid naar de achtergrond te duwen om ook aan bod te komen. Dit kan je uitputten, duizelingen geven, de verbinding met de aarde belemmeren, je enorm verwarren en maken dat je vervreemd raakt van jezelf. Dit is nog ingrijpender dan wanneer iemand in je chakra verblijft. Het is meestal een entiteit, vaak een onbekende. Er zijn mediums die bewust toestaan dat een ziel tijdelijk toetreedt en het medium volledig overneemt. Dat is iets anders en als het goed is gaat het dan om iemand vanuit de lichtwereld die dus al over is. 3 Daderenergie In deze kwestie spreek ik over daders en slachtoffers. Puur als aanduiding van de partijen of rollen vanuit een gebeurtenis. Natuurlijk hoef je als slachtoffer geen slachtoffer te blijven. En ben je geen van beiden meer als alles goed is uitgewerkt en geheeld. Voorbeeld: Een tasjesdief ontdoet een dame van haar handtasje. Hier is de dief de dader en de dame het slachtoffer. Als het slachtoffer zich verzet, schreeuwt, angstig kijkt of verstijft beseft de dader wel dat het slachtoffer hier last van heeft. Toch zet hij zijn daderschap door, hij wil immers de handtas. Het ‘gezonde’ deel van de dader kan zich bezwaard voelen, bang zijn, etc. Het ‘zieke’ deel van de dader wil gewoon de buit. Het slachtoffer raakt vaak verzwakt door de eigen emoties tijdens de gebeurtenis. De emoties van de dader kunnen hierdoor gaan kleven aan het slachtoffer. Dit noem ik aderenergie. Het slachtoffer draagt dan dus daderenergie. Bovengenoemd voorbeeld is expres mild omschreven en staat model voor vele situaties waarin een slachtoffer belast kan raken met daderenergie (de emoties van (het gezonde deel van) de dader). Natuurlijk kun je slachtoffer zijn van allerlei situaties. 4 Iets op / om / door / tussen / aan / in je lichaam Iedereen is wel eens gewond geraakt of vastgebonden geweest in een eerdere incarnatie. Het kan zijn dat de gebeurtenis rondom de gebeurtenis traumatisch was en dat dit trauma nog onverwerkt is. Dan kan de oude gebeurtenis (in de eerdere incarnatie) in het huidige lichaam (energetisch gezien) een zwakke plek opleveren. Het kan zelfs zijn dat het (medisch gezien) onverklaarbare klachten geeft. Natuurlijk kan het ook zijn dat de gebeurtenis in dit leven plaatsvond. In het hier en nu kunnen we onszelf ‘bevrijden’ vanuit deze gebeurtenissen en kan er heling plaatsvinden. Dit is over het algemeen goed voelbaar in het lichaam. 5 Ondersteuning bij het testen Als je iemand anders uittest, kan een thema iets bij jezelf triggeren. Bijvoorbeeld omdat jij zelf nog onverwerkte stukken op hetzelfde thema hebt. Dit bemoeilijkt dan het testen. In een dergelijk geval kun je om ondersteuning vragen, zodat je zelf in je kracht kunt blijven en zuiver kunt testen. Wellicht is het handig om, met deze ondersteuning, eerst de trigger in jezelf op te lossen. Soms kan het ook daarna. Het kan ook zijn dat je ondersteuning nodig hebt bij het uittesten van jezelf. Dat de heftigheid van hetgeen je uit gaat testen maakt dat je verzwakt of dat je gesaboteerd wordt. 6 Macht over jezelf De Elohim van de Macht kunnen je helpen om meer macht over je eigen kracht te krijgen. Zodat je jouw potentieel gebruikt voor de verwezenlijking van je levensplan. Natuurlijk geheel in harmonie met het grotere geheel, het grote plan, zodat het niemand schaadt. Het kan zijn dat er, vanuit een ver of recent verleden, nog iemand of iets macht heeft over (een deel van) jou en/of (een deel van) jouw lichaam. Dit document is erop gericht om jezelf en/of anderen zoveel als nu mogelijk is vrij en weerbaar te maken. Ik heb ontdekt dat hoe meer macht je over jezelf hebt, hoe minder vatbaar je bent voor portalen! 7 Lidmaatschap Lidmaatschap van bijvoorbeeld een bibliotheek is simpel geregeld. De regels zijn transparant en je kiest bewust voor het lidmaatschap. Je betaalt abonnementsgeld, ontvangt een lidmaatschapspas en kunt boeken lenen. Beëindiging van het lidmaatschap is net zo simpel en zonder hinder geregeld. Sommige abonnementen zijn minder bewust afgesloten, minder vrijblijvend en duren maar voort… Beëindiging is onmogelijk of betekent dreiging en/of (levens)gevaar. Aan de hand van dit document kun je dergelijke lidmaatschappen alsnog beëindigen.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400