Bij het overlijden verlaat de ziel het stoffelijke lichaam. Om vervolgens naar het licht of de hemel te gaan. Van daaruit zet de ziel het bestaan voort en houdt contact met zijn dierbaren. Totdat hij weer toe is aan een nieuwe incarnatie op aarde. Bij het sterven kan er echter heel wat “mis” gaan met de ziel. Onbewust sterven Het komt voor dat een overledene de weg naar het licht niet kan vinden en als “entiteit” rond blijft dolen op aarde. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat het overlijden onverwachts of bij verminderd bewustzijn gebeurde (door een ongeval, operatie, toediening van medicatie, etc.). Ook bij zelfmoord is dit helaas het geval. De overledene is zich soms niet eens bewust van het feit dat hij/zij niet meer leeft en begeeft zich in een onaangename waanwereld. In mijn praktijk draag ik zorg voor de ziel van de overledene door hem op te sporen, eventuele belemmeringen op te lossen en te begeleiden naar het licht. Voor de overledene kan het een hele opluchting zijn om - soms na vele jaren - eindelijk gehoord te worden en rust te vinden! Zielsverlies en aangehechte energie Er zijn ook zielen die bij het overlijden versplinteren. Bepaalde stukjes van de ziel blijven dan achter op aarde op de plaats van overlijden. Deze ‘fragmenten’ kunnen zich eventueel hechten aan omstanders of nabestaanden. Deze aangehechte energie kan de belaste nabestaande behoorlijk verzwakken. Zelfs zo sterk, dat deze dezelfde symptomen krijgt als de overledene had voor diens overlijden. Geen van beide partijen de gestorvene en de nabestaande zijn hiermee gebaat. De gestorvene is incompleet en de nabestaande is belast met iets wat niet van hem is. In mijn praktijk draag ik zowel zorg voor de ziel van overledenen als voor de nog op aarde levende en belaste personen. Door de fragmenten weer terug te leiden naar waar ze horen. Beide worden hier weer krachtiger door. Boodschappen van overledenen Gelukkig vinden de meeste overledenen wel de weg naar het licht. En van daaruit houden zij contact met hun dierbaren. Niet iedereen is in staat om zelf te communiceren met de overledene. Ook dan kan het zijn dat de overledene nog een boodschap over wil brengen aan een dierbare achterblijver. Of dat de achterblijver nog vragen heeft aan de overledene. In dergelijke gevallen kan ik een oplossing bieden door als tussenpersoon te fungeren. Eigenlijk vind ik dit het meest dankbare en intense werk van alles. Dit komt omdat ik alle emoties van de overledene voel en dat kan heel heftig zijn. Hier kan ik eindeloos over schrijven en vertellen, misschien schrijf ik er nog wel eens een boek over......
Begeleiding Overledenen
Begeleiding overledenen
Bij het overlijden verlaat de ziel het stoffelijke lichaam. Om vervolgens naar het licht of de hemel te gaan. Van daaruit zet de ziel het bestaan voort en houdt contact met zijn dierbaren. Totdat hij weer toe is aan een nieuwe incarnatie op aarde. Bij het sterven kan er echter heel wat “mis” gaan met de ziel. Onbewust sterven Het komt voor dat een overledene de weg naar het licht niet kan vinden en als “entiteit” rond blijft dolen op aarde. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat het overlijden onverwachts of bij verminderd bewustzijn gebeurde (door een ongeval, operatie, toediening van medicatie, etc.). Ook bij zelfmoord is dit helaas het geval. De overledene is zich soms niet eens bewust van het feit dat hij/zij niet meer leeft en begeeft zich in een onaangename waanwereld. In mijn praktijk draag ik zorg voor de ziel van de overledene door hem op te sporen, eventuele belemmeringen op te lossen en te begeleiden naar het licht. Voor de overledene kan het een hele opluchting zijn om - soms na vele jaren - eindelijk gehoord te worden en rust te vinden! Zielsverlies en aangehechte energie Er zijn ook zielen die bij het overlijden versplinteren. Bepaalde stukjes van de ziel blijven dan achter op aarde op de plaats van overlijden. Deze ‘fragmenten’ kunnen zich eventueel hechten aan omstanders of nabestaanden. Deze aangehechte energie kan de belaste nabestaande behoorlijk verzwakken. Zelfs zo sterk, dat deze dezelfde symptomen krijgt als de overledene had voor diens overlijden. Geen van beide partijen de gestorvene en de nabestaande zijn hiermee gebaat. De gestorvene is incompleet en de nabestaande is belast met iets wat niet van hem is. In mijn praktijk draag ik zowel zorg voor de ziel van overledenen als voor de nog op aarde levende en belaste personen. Door de fragmenten weer terug te leiden naar waar ze horen. Beide worden hier weer krachtiger door. Boodschappen van overledenen Gelukkig vinden de meeste overledenen wel de weg naar het licht. En van daaruit houden zij contact met hun dierbaren. Niet iedereen is in staat om zelf te communiceren met de overledene. Ook dan kan het zijn dat de overledene nog een boodschap over wil brengen aan een dierbare achterblijver. Of dat de achterblijver nog vragen heeft aan de overledene. In dergelijke gevallen kan ik een oplossing bieden door als tussenpersoon te fungeren. Eigenlijk vind ik dit het meest dankbare en intense werk van alles. Dit komt omdat ik alle emoties van de overledene voel en dat kan heel heftig zijn. Hier kan ik eindeloos over schrijven en vertellen, misschien schrijf ik er nog wel eens een boek over......

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400