Behoren tot de violette straal. De Elohim van het Karma behoren tot de Heren van het Karma; een groep wezens bestaande uit de Elohim van het Karma, Aartsengelen, Opgestegen meesters en andere machtige geestelijke wezens. Zij waken over onze daden en leggen ze vast. De Heren van het Karma zorgen ervoor dat karma wordt vereffend en wijzen vaak samen met de ziel ‘porties karma’ toe die in het volgende leven vereffend en opgelost kunnen worden. De Heren van het Karma hebben ook de macht om karma op te heffen, kwijt te schelden (alleen als dat in overeenstemming is met het scheppingsplan). Hiervoor werken ze samen met de Elohim van de Genade. Door de genade worden we van de plicht tot vereffening ontslagen. De energie van de genade is dan de vereffening. Soms mag het karma opgelost worden, in andere gevallen hebben we eerst nog iets te leren. Karma betekent dat oorzaak en gevolg de basis van een gebeurtenis vormen. Voor een individu betekent karma dat de voorwaarden en situaties van het huidige leven gevolgen zijn van daden in voorgaande levens. De daden van de huidige incarnatie hebben weer gevolgen in het volgende leven. Karma is het principe van de genoegdoening. Alle handelingen, elke daad die we in woorden of gedachten voltrekken, brengt karmische gevolgen teweeg die opgelost moeten worden, zodat we weer vrij kunnen zijn. In de loop van ons leven verzamelen we zowel positief als negatief karma. Aan elke positieve of negatieve ervaring is een positieve of negatieve lichamelijke, verbale of mentale daad vooraf gegaan.
De Elohim van het Karma (Heren van het Karma)
De Elohim van het Karma (Heren van het Karma)
Behoren tot de violette straal. De Elohim van het Karma behoren tot de Heren van het Karma; een groep wezens bestaande uit de Elohim van het Karma, Aartsengelen, Opgestegen meesters en andere machtige geestelijke wezens. Zij waken over onze daden en leggen ze vast. De Heren van het Karma zorgen ervoor dat karma wordt vereffend en wijzen vaak samen met de ziel ‘porties karma’ toe die in het volgende leven vereffend en opgelost kunnen worden. De Heren van het Karma hebben ook de macht om karma op te heffen, kwijt te schelden (alleen als dat in overeenstemming is met het scheppingsplan). Hiervoor werken ze samen met de Elohim van de Genade. Door de genade worden we van de plicht tot vereffening ontslagen. De energie van de genade is dan de vereffening. Soms mag het karma opgelost worden, in andere gevallen hebben we eerst nog iets te leren. Karma betekent dat oorzaak en gevolg de basis van een gebeurtenis vormen. Voor een individu betekent karma dat de voorwaarden en situaties van het huidige leven gevolgen zijn van daden in voorgaande levens. De daden van de huidige incarnatie hebben weer gevolgen in het volgende leven. Karma is het principe van de genoegdoening. Alle handelingen, elke daad die we in woorden of gedachten voltrekken, brengt karmische gevolgen teweeg die opgelost moeten worden, zodat we weer vrij kunnen zijn. In de loop van ons leven verzamelen we zowel positief als negatief karma. Aan elke positieve of negatieve ervaring is een positieve of negatieve lichamelijke, verbale of mentale daad vooraf gegaan.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400