Deze Elohim werken op de blauwe en rode straal Ze leren ons omgaan met het thema macht (dus zonder machtsmisbruik, hebzucht en egoïsme). Om onze levenstaak optimaal uit te kunnen voeren is het nodig dat we beschikken over onze eigen kracht. Het is de bedoeling dat we onze macht inzetten in harmonie met het scheppingsplan, handelen vanuit liefde en deemoed, werken voor het welzijn van het grotere geheel. De liefde is daarbij de sleutel tot harmonie. In het bijzonder wanneer je over buitengewone kracht en macht beschikt. Vanuit deze kracht ontwikkel je leiderschapkwaliteit en wordt de zuivere vorm van kracht en macht van leiderschap uit vorige levens weer beschikbaar. Op onze zielenweg hebben we ervaring opgedaan met alle aspecten van macht op alle gebieden. Soms dienden we in harmonie met het scheppingsplan, soms maakten we er misbruik van door onze wil voorop te stellen, om persoonlijke wensen en verlangens te verwezenlijken. Het kan ook zijn dat je wel de intentie had om voor de hoogste doeleinden te handelen. En dat je op je sterfbed of na het overlijden ontdekt dat je ondanks al je goede overtuigingen toch af bent gedwaald en egoïstisch hebt gehandeld. Mogelijk heb je besloten om deze kracht en macht nooit meer te gebruiken. Of je bent zelf slachtoffer van machtsmisbruik geweest en heb je besloten om zelf nooit over zoveel macht en kracht te willen beschikken. Uit angst voor je eigen kracht en om ooit zo te kunnen worden, accepteer je jouw eigen macht en kracht dan helemaal niet. In deze tijd van transformatie worden velen van ons getriggerd met een dergelijke herinnering en besluit. We snijden onszelf af van onze macht en kracht. Dat is lastig als je voelt of weet dat de tijd rijp is om jouw talenten te ontplooien. Als het tot jouw levenstaak behoort om je kracht te ontwikkelen om krachtig te werken. Zonder macht en kracht zijn we slachtoffers. We mogen leren om de macht te gebruiken in harmonie met de goddelijke wil. De Elohim van de macht zijn onze leermeesters. Vraag ze om heldere inzichten en je om te leren gaan met macht. Vraag ze duidelijke aanwijzingen te geven als je in strijd met het goddelijke plan handelt, of vraag ze dergelijke handelingen te laten mislukken en te voorkomen dat eventuele betrokkenen schade toe wordt gebracht. Fouten maken mag. Wees bereid om ervan te leren, de verantwoordelijkheid ervoor te dragen en het goed te maken op de manier die ervoor nodig is. Je doet wat je kunt door je geestelijke begeleiders en de geestelijke wereld steeds weer om leiding en duidelijke aanwijzingen te vragen en zelf oplettend en wakker te blijven.
De Elohim van de Macht
De Elohim van de Macht
Deze Elohim werken op de blauwe en rode straal Ze leren ons omgaan met het thema macht (dus zonder machtsmisbruik, hebzucht en egoïsme). Om onze levenstaak optimaal uit te kunnen voeren is het nodig dat we beschikken over onze eigen kracht. Het is de bedoeling dat we onze macht inzetten in harmonie met het scheppingsplan, handelen vanuit liefde en deemoed, werken voor het welzijn van het grotere geheel. De liefde is daarbij de sleutel tot harmonie. In het bijzonder wanneer je over buitengewone kracht en macht beschikt. Vanuit deze kracht ontwikkel je leiderschapkwaliteit en wordt de zuivere vorm van kracht en macht van leiderschap uit vorige levens weer beschikbaar. Op onze zielenweg hebben we ervaring opgedaan met alle aspecten van macht op alle gebieden. Soms dienden we in harmonie met het scheppingsplan, soms maakten we er misbruik van door onze wil voorop te stellen, om persoonlijke wensen en verlangens te verwezenlijken. Het kan ook zijn dat je wel de intentie had om voor de hoogste doeleinden te handelen. En dat je op je sterfbed of na het overlijden ontdekt dat je ondanks al je goede overtuigingen toch af bent gedwaald en egoïstisch hebt gehandeld. Mogelijk heb je besloten om deze kracht en macht nooit meer te gebruiken. Of je bent zelf slachtoffer van machtsmisbruik geweest en heb je besloten om zelf nooit over zoveel macht en kracht te willen beschikken. Uit angst voor je eigen kracht en om ooit zo te kunnen worden, accepteer je jouw eigen macht en kracht dan helemaal niet. In deze tijd van transformatie worden velen van ons getriggerd met een dergelijke herinnering en besluit. We snijden onszelf af van onze macht en kracht. Dat is lastig als je voelt of weet dat de tijd rijp is om jouw talenten te ontplooien. Als het tot jouw levenstaak behoort om je kracht te ontwikkelen om krachtig te werken. Zonder macht en kracht zijn we slachtoffers. We mogen leren om de macht te gebruiken in harmonie met de goddelijke wil. De Elohim van de macht zijn onze leermeesters. Vraag ze om heldere inzichten en je om te leren gaan met macht. Vraag ze duidelijke aanwijzingen te geven als je in strijd met het goddelijke plan handelt, of vraag ze dergelijke handelingen te laten mislukken en te voorkomen dat eventuele betrokkenen schade toe wordt gebracht. Fouten maken mag. Wees bereid om ervan te leren, de verantwoordelijkheid ervoor te dragen en het goed te maken op de manier die ervoor nodig is. Je doet wat je kunt door je geestelijke begeleiders en de geestelijke wereld steeds weer om leiding en duidelijke aanwijzingen te vragen en zelf oplettend en wakker te blijven.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400