Als   kind   haalde   ik   –   zonder   het   te   beseffen   -   al   pijn   bij   anderen   weg.   In   de   loop   der   jaren   ben   ik   mij   hier   bewust   van geworden   en   heb   ik   het   magnetiseren   verder   ontwikkeld.   Een   rijke   aanvulling   hierop   is   de   basiscursus   Quantum   Touch® die   ik   in   2008   heb   gevolgd.   Tijdens   een   sessie   leg   ik   mijn   handen   op   of   bij   het   lichaam.   De   energie   die   door   mijn   handen stroomt   bestrijdt   pijn,   spanning   en   energetische   ballast.   Het   herstellend   vermogen   wordt   ondersteund,   waardoor   het lichaam   zichzelf   gaat   helen   en   -   indien   van   toepassing   -   wervels   of   botten   weer   op   de   oorspronkelijke   plaats   brengt. Doordat   ik   contact   maak   met   de   energie   van   de   betrokkene   krijg   ik   allerlei   informatie   door.   Zelfs   verwondingen   uit vorige   levens   die   nu   onverklaarbare   pijn   of   andere   klachten   veroorzaken   kunnen   aan   het   licht   komen   en   verholpen worden. Magnetiseren en Quantum Touch® zijn meestal verweven in een behandeling. Werken met licht Zelf   werk   ik   uitsluitend   met   witte   energie,   met   helend   licht.   Voor   mij   is   dat   een   hele   heldere   keuze.   Ik   zou   zelfs   niet anders   kunnen   en   willen.   In   de   huidige   tijd   waarin   wij   leven   wordt   de   trilling   van   de   aarde   steeds   hoger.   Dit   gaat bijzonder   goed   samen   met   degenen   die   zich   op   "het   witte   pad"   begeven.   Er   komt   steeds   meer   licht,   dat   ook   wil   schijnen op de stukken die we mogen helen en/of loslaten. Zwarte energie Zonder   licht   zou   er   geen   donker   zijn.   Net   zo   goed   als   dat   er   witte   energie   is,   komt   zwarte   energie   ook   (nog   steeds)   voor.   Wie   belast   is   met   zwarte energie   en   kiest   voor   het   witte   pad,   is   meestal   niet   meteen   van   de   zwarte   energie   af.   Deze   zwarte   energie,   of   zwarte   magie,   heeft   een   zekere intelligentie.   En   het   wil   liever   blijven   waar   het   is.   Ik   heb   ontdekt   dat   ik   zeer   goed   in   staat   ben   om   de   zwarte   magie   op   vele   niveaus   op   te   sporen, los te maken en te neutraliseren. Duiveluitdrijving of Exorcisme Onderwerpen   die   vandaag   de   dag   tot   mijn   verbijstering   nog   steeds   in   het   nieuws   komen.   Personen   die   vastgebonden   en   gesmoord   mishandeld worden   omdat   ze   door   de   duivel   bezeten   zouden   zijn.   Door   mensen   die   uit   naam   van   God   zouden   handelen.   Soms   worden   de   slachtoffers   op   tijd gevonden, soms zijn ze dan al dood. Door de mishandelingen die de duivel, kwade geesten of demonen had moeten verdrijven….. Gebeurt nu nog steeds In   een   reading   van   een   cliënt   nam   ik   dergelijke   praktijken   ook   waar.   Dat   vond   plaats   in   lang   vervlogen   tijden.   Maar   nu   kom   ik   erachter   dat   dit notabenen nu nog steeds gebeurt, gewoon in Europa! 9 December 2015 stierf er nog een vrouw in Frankfurt aan een agressieve ‘duiveluitdrijving’. Geweldloze aanpak Gelukkig   zijn   er   ook   geweldloze   praktijken,   door   gelovigen   die   middels   zang   en   gebeden   de   bezetene   willen   zuiveren.   Of   het   helpt   weet   ik   niet,   ik hoop het van harte. Ze doen in ieder geval niemand geweld aan! Symptoom bestrijding Wat   me   het   meeste   stoort,   is   dat   alleen   naar   de   symptomen   wordt   gekeken.   Ik   ben   het   eens   dat   het   mogelijk   is   dat   iemand   niet   alleen   is   in   zijn lichaam. Dat er iemand bij is gekomen, dat hij bezeten is, incorporatie met een mooi woord. Maar dat gebeurt niet ´zomaar´!!! De oorzaak aanpakken Dikwijls   is   er   een   link   tussen   degene   wiens   lichaam   gekaapt   is   en   de   persoon   die   erbij   in   is   getrokken.   Als   die   oorzaak   ontrafeld   wordt,   er   inzicht verkregen   wordt   en   er   heling   plaatsvindt,   komt   de   indringer   dikwijls   vanzelf   al   los.   Soms   is   het   allemaal   wat   hardnekkiger   en   is   er   meer   nodig.   In mijn   praktijk   pak   ik   het   in   ieder   geval   allemaal   energetisch   en   procesmatig   aan.   Met   respect   en   in   liefde.   Bovendien   op   een   manier   die   bij   de betrokkene past. Meer informatie neem contact op met mij Danielle 
Magnetiseren - Helen - Healen - Quantum Touch
Magnetiseren - Helen - Healen - Quantum Touch
    Als   kind   haalde   ik   –   zonder   het   te   beseffen   - al   pijn   bij   anderen   weg.   In   de   loop   der   jaren ben   ik   mij   hier   bewust   van   geworden   en   heb ik   het   magnetiseren   verder   ontwikkeld.   Een rijke    aanvulling    hierop    is    de    basiscursus Quantum     Touch®     die     ik     in     2008     heb gevolgd.    Tijdens    een    sessie    leg    ik    mijn handen   op   of   bij   het   lichaam.   De   energie   die door    mijn    handen    stroomt    bestrijdt    pijn, spanning     en     energetische     ballast.     Het herstellend    vermogen    wordt    ondersteund, waardoor   het   lichaam   zichzelf   gaat   helen   en -   indien   van   toepassing   -   wervels   of   botten weer    op    de    oorspronkelijke    plaats    brengt. Doordat   ik   contact   maak   met   de   energie   van de    betrokkene    krijg    ik    allerlei    informatie door.   Zelfs   verwondingen   uit   vorige   levens die     nu     onverklaarbare     pijn     of     andere klachten   veroorzaken   kunnen   aan   het   licht komen   en   verholpen   worden.   Magnetiseren en   Quantum   Touch®   zijn   meestal   verweven in een behandeling. Werken met licht Zelf   werk   ik   uitsluitend   met   witte   energie, met   helend   licht.   Voor   mij   is   dat   een   hele heldere    keuze.    Ik    zou    zelfs    niet    anders kunnen   en   willen.   In   de   huidige   tijd   waarin wij    leven    wordt    de    trilling    van    de    aarde steeds   hoger.   Dit   gaat   bijzonder   goed   samen met    degenen    die    zich    op    "het    witte    pad" begeven.   Er   komt   steeds   meer   licht,   dat   ook wil   schijnen   op   de   stukken   die   we   mogen helen en/of loslaten. Zwarte energie Zonder   licht   zou   er   geen   donker   zijn.   Net   zo goed   als   dat   er   witte   energie   is,   komt   zwarte energie   ook   (nog   steeds)   voor.   Wie   belast   is met   zwarte   energie   en   kiest   voor   het   witte pad,   is   meestal   niet   meteen   van   de   zwarte energie   af.   Deze   zwarte   energie,   of   zwarte magie,   heeft   een   zekere   intelligentie.   En   het wil   liever   blijven   waar   het   is.   Ik   heb   ontdekt dat   ik   zeer   goed   in   staat   ben   om   de   zwarte magie   op   vele   niveaus   op   te   sporen,   los   te maken en te neutraliseren. Duiveluitdrijving of Exorcisme Onderwerpen   die   vandaag   de   dag   tot   mijn verbijstering     nog     steeds     in     het     nieuws komen.     Personen     die     vastgebonden     en gesmoord   mishandeld   worden   omdat   ze   door de   duivel   bezeten   zouden   zijn.   Door   mensen die    uit    naam    van    God    zouden    handelen. Soms     worden     de     slachtoffers     op     tijd gevonden,   soms   zijn   ze   dan   al   dood.   Door   de mishandelingen      die      de      duivel,      kwade geesten       of       demonen       had       moeten verdrijven….. Gebeurt nu nog steeds In    een    reading    van    een    cliënt    nam    ik dergelijke    praktijken    ook    waar.    Dat    vond plaats   in   lang   vervlogen   tijden.   Maar   nu   kom ik   erachter   dat   dit   notabenen   nu   nog   steeds gebeurt,    gewoon    in    Europa!    9    December 2015   stierf   er   nog   een   vrouw   in   Frankfurt aan een agressieve ‘duiveluitdrijving’. Geweldloze aanpak Gelukkig   zijn   er   ook   geweldloze   praktijken, door   gelovigen   die   middels   zang   en   gebeden de    bezetene    willen    zuiveren.    Of    het    helpt weet   ik   niet,   ik   hoop   het   van   harte.   Ze   doen in ieder geval niemand geweld aan! Symptoom bestrijding Wat   me   het   meeste   stoort,   is   dat   alleen   naar de   symptomen   wordt   gekeken.   Ik   ben   het eens    dat    het    mogelijk    is    dat    iemand    niet alleen   is   in   zijn   lichaam.   Dat   er   iemand   bij   is gekomen,    dat    hij    bezeten    is,    incorporatie met   een   mooi   woord.   Maar   dat   gebeurt   niet ´zomaar´!!! De oorzaak aanpakken Dikwijls   is   er   een   link   tussen   degene   wiens lichaam   gekaapt   is   en   de   persoon   die   erbij   in is    getrokken.    Als    die    oorzaak    ontrafeld wordt,    er    inzicht    verkregen    wordt    en    er heling   plaatsvindt,   komt   de   indringer   dikwijls vanzelf    al    los.    Soms    is    het    allemaal    wat hardnekkiger   en   is   er   meer   nodig.   In   mijn praktijk   pak   ik   het   in   ieder   geval   allemaal energetisch   en   procesmatig   aan.   Met   respect en   in   liefde.   Bovendien   op   een   manier   die   bij de betrokkene past. Meer   informatie   neem   contact   op   met mij Danielle 

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400