Behoren   tot   de   violette   straal.    De   Elohim   van   het   Karma   behoren   tot   de   Heren   van   het   Karma;   een   groep   wezens   bestaande   uit   de   Elohim   van het Karma, Aartsengelen, Opgestegen meesters en andere machtige geestelijke wezens. Zij waken over onze daden en leggen ze vast. De   Heren   van   het   Karma   zorgen   ervoor   dat   karma   wordt   vereffend   en   wijzen   –   vaak   samen   met   de   ziel   –   ‘porties   karma’   toe   die   in   het   volgende leven vereffend en opgelost kunnen worden. De   Heren   van   het   Karma   hebben   ook   de   macht   om   karma   op   te   heffen,   kwijt   te   schelden   (alleen   als   dat   in   overeenstemming   is   met   het scheppingsplan).   Hiervoor   werken   ze   samen   met   de   Elohim   van   de   Genade.   Door   de   genade   worden   we   van   de   plicht   tot   vereffening   ontslagen.   De energie van de genade is dan de vereffening. Soms mag het karma opgelost worden, in andere gevallen hebben we eerst nog iets te leren. Karma   betekent   dat   oorzaak   en   gevolg   de   basis   van   een   gebeurtenis   vormen.   Voor   een   individu   betekent   karma   dat   de   voorwaarden   en   situaties van   het   huidige   leven   gevolgen   zijn   van   daden   in   voorgaande   levens.   De   daden   van   de   huidige   incarnatie   hebben   weer   gevolgen   in   het   volgende leven. Karma   is   het   principe   van   de   genoegdoening.   Alle   handelingen,   elke   daad   die   we   in   woorden   of   gedachten   voltrekken,   brengt   karmische   gevolgen teweeg   die   opgelost   moeten   worden,   zodat   we   weer   vrij   kunnen   zijn.   In   de   loop   van   ons   leven   verzamelen   we   zowel   positief   als   negatief   karma. Aan elke positieve of negatieve ervaring is een positieve of negatieve lichamelijke, verbale of mentale daad vooraf gegaan.
De Elohim van het Karma (Heren van het Karma)
De Elohim van het Karma (Heren van het Karma)
Behoren tot de violette straal.   De   Elohim   van   het   Karma   behoren   tot   de Heren   van   het   Karma;   een   groep   wezens bestaande   uit   de   Elohim   van   het   Karma, Aartsengelen,     Opgestegen     meesters     en andere    machtige    geestelijke    wezens.    Zij waken over onze daden en leggen ze vast. De   Heren   van   het   Karma   zorgen   ervoor   dat karma   wordt   vereffend   en   wijzen   –   vaak samen   met   de   ziel   –   ‘porties   karma’   toe   die in   het   volgende   leven   vereffend   en   opgelost kunnen worden. De   Heren   van   het   Karma   hebben   ook   de macht    om    karma    op    te    heffen,    kwijt    te schelden         (alleen         als         dat         in overeenstemming          is          met          het scheppingsplan).      Hiervoor      werken      ze samen   met   de   Elohim   van   de   Genade.   Door de    genade    worden    we    van    de    plicht    tot vereffening   ontslagen.   De   energie   van   de genade   is   dan   de   vereffening.   Soms   mag het    karma    opgelost    worden,    in    andere gevallen hebben we eerst nog iets te leren. Karma   betekent   dat   oorzaak   en   gevolg   de basis    van    een    gebeurtenis    vormen.    Voor een     individu     betekent     karma     dat     de voorwaarden   en   situaties   van   het   huidige leven      gevolgen      zijn      van      daden      in voorgaande    levens.    De    daden    van    de huidige   incarnatie   hebben   weer   gevolgen   in het volgende leven. Karma       is       het       principe       van       de genoegdoening.     Alle     handelingen,     elke daad    die    we    in    woorden    of    gedachten voltrekken,     brengt     karmische     gevolgen teweeg   die   opgelost   moeten   worden,   zodat we   weer   vrij   kunnen   zijn.   In   de   loop   van ons   leven   verzamelen   we   zowel   positief   als negatief    karma.    Aan    elke    positieve    of negatieve    ervaring    is    een    positieve    of negatieve   lichamelijke,   verbale   of   mentale daad vooraf gegaan.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400