Deze Elohim werken op de blauwe en rode straal Ze   leren   ons   omgaan   met   het   thema   macht   (dus   zonder   machtsmisbruik,   hebzucht   en   egoïsme).   Om   onze   levenstaak   optimaal   uit   te   kunnen voeren   is   het   nodig   dat   we   beschikken   over   onze   eigen   kracht.   Het   is   de   bedoeling   dat   we   onze   macht   inzetten   in   harmonie   met   het scheppingsplan,   handelen   vanuit   liefde   en   deemoed,   werken   voor   het   welzijn   van   het   grotere   geheel.   De   liefde   is   daarbij   de   sleutel   tot   harmonie. In het bijzonder wanneer je over buitengewone kracht en macht beschikt. Vanuit   deze   kracht   ontwikkel   je   leiderschapkwaliteit   en   wordt   de   zuivere   vorm   van   kracht   en   macht   van   leiderschap   uit   vorige   levens   weer beschikbaar.   Op   onze   zielenweg   hebben   we   ervaring   opgedaan   met   alle   aspecten   van   macht   op   alle   gebieden.   Soms   dienden   we   in   harmonie   met het scheppingsplan, soms maakten we er misbruik van door onze wil voorop te stellen, om persoonlijke wensen en verlangens te verwezenlijken. Het   kan   ook   zijn   dat   je   wel   de   intentie   had   om   voor   de   hoogste   doeleinden   te   handelen.   En   dat   je   op   je   sterfbed   of   na   het   overlijden   ontdekt   dat   je –   ondanks   al   je   goede   overtuigingen   –   toch   af   bent   gedwaald   en   egoïstisch   hebt   gehandeld.   Mogelijk   heb   je   besloten   om   deze   kracht   en   macht nooit meer te gebruiken. Of   je   bent   zelf   slachtoffer   van   machtsmisbruik   geweest   en   heb   je   besloten   om   zelf   nooit   over   zoveel   macht   en   kracht   te   willen   beschikken.   Uit angst voor je eigen kracht en om ooit zo te kunnen worden, accepteer je jouw eigen macht en kracht dan helemaal niet. In   deze   tijd   van   transformatie   worden   velen   van   ons   getriggerd   met   een   dergelijke   herinnering   en   besluit.   We   snijden   onszelf   af   van   onze   macht en   kracht.   Dat   is   lastig   als   je   voelt   of   weet   dat   de   tijd   rijp   is   om   jouw   talenten   te   ontplooien.   Als   het   tot   jouw   levenstaak   behoort   om   je   kracht   te ontwikkelen om krachtig te werken. Zonder   macht   en   kracht   zijn   we   slachtoffers.   We   mogen   leren   om   de   macht   te   gebruiken   in   harmonie   met   de   goddelijke   wil.   De   Elohim   van   de macht   zijn   onze   leermeesters.   Vraag   ze   om   heldere   inzichten   en   je   om   te   leren   gaan   met   macht.   Vraag   ze   duidelijke   aanwijzingen   te   geven   als   je in   strijd   met   het   goddelijke   plan   handelt,   of   vraag   ze   dergelijke   handelingen   te   laten   mislukken   en   te   voorkomen   dat   eventuele   betrokkenen schade toe wordt gebracht. Fouten   maken   mag.   Wees   bereid   om   ervan   te   leren,   de   verantwoordelijkheid   ervoor   te   dragen   en   het   goed   te   maken   op   de   manier   die   ervoor nodig   is.   Je   doet   wat   je   kunt   door   je   geestelijke   begeleiders   en   de   geestelijke   wereld   steeds   weer   om   leiding   en   duidelijke   aanwijzingen   te   vragen en zelf oplettend en wakker te blijven.
De Elohim van de Macht
De Elohim van de Macht
Deze   Elohim   werken   op   de   blauwe   en rode straal Ze   leren   ons   omgaan   met   het   thema   macht (dus   zonder   machtsmisbruik,   hebzucht   en egoïsme).   Om   onze   levenstaak   optimaal   uit te    kunnen    voeren    is    het    nodig    dat    we beschikken   over   onze   eigen   kracht.   Het   is de   bedoeling   dat   we   onze   macht   inzetten   in harmonie       met       het       scheppingsplan, handelen   vanuit   liefde   en   deemoed,   werken voor   het   welzijn   van   het   grotere   geheel.   De liefde   is   daarbij   de   sleutel   tot   harmonie.   In het        bijzonder        wanneer        je        over buitengewone kracht en macht beschikt. Vanuit       deze       kracht       ontwikkel       je leiderschapkwaliteit    en    wordt    de    zuivere vorm   van   kracht   en   macht   van   leiderschap uit    vorige    levens    weer    beschikbaar.    Op onze     zielenweg     hebben     we     ervaring opgedaan   met   alle   aspecten   van   macht   op alle     gebieden.     Soms     dienden     we     in harmonie    met    het    scheppingsplan,    soms maakten   we   er   misbruik   van   door   onze   wil voorop   te   stellen,   om   persoonlijke   wensen en verlangens te verwezenlijken. Het   kan   ook   zijn   dat   je   wel   de   intentie   had om     voor     de     hoogste     doeleinden     te handelen.   En   dat   je   op   je   sterfbed   of   na   het overlijden   ontdekt   dat   je   –   ondanks   al   je goede     overtuigingen     –     toch     af     bent gedwaald    en    egoïstisch    hebt    gehandeld. Mogelijk   heb   je   besloten   om   deze   kracht   en macht nooit meer te gebruiken. Of       je       bent       zelf       slachtoffer       van machtsmisbruik   geweest   en   heb   je   besloten om   zelf   nooit   over   zoveel   macht   en   kracht te    willen    beschikken.    Uit    angst    voor    je eigen    kracht    en    om    ooit    zo    te    kunnen worden,   accepteer   je   jouw   eigen   macht   en kracht dan helemaal niet. In   deze   tijd   van   transformatie   worden   velen van    ons    getriggerd    met    een    dergelijke herinnering   en   besluit.   We   snijden   onszelf af   van   onze   macht   en   kracht.   Dat   is   lastig als   je   voelt   of   weet   dat   de   tijd   rijp   is   om jouw    talenten    te    ontplooien.    Als    het    tot jouw   levenstaak   behoort   om   je   kracht   te ontwikkelen om krachtig te werken. Zonder      macht      en      kracht      zijn      we slachtoffers.   We   mogen   leren   om   de   macht te   gebruiken   in   harmonie   met   de   goddelijke wil.    De    Elohim    van    de    macht    zijn    onze leermeesters.      Vraag      ze      om      heldere inzichten    en    je    om    te    leren    gaan    met macht.   Vraag   ze   duidelijke   aanwijzingen   te geven   als   je   in   strijd   met   het   goddelijke plan     handelt,     of     vraag     ze     dergelijke handelingen    te    laten    mislukken    en    te voorkomen     dat     eventuele     betrokkenen schade toe wordt gebracht. Fouten   maken   mag.   Wees   bereid   om   ervan te   leren,   de   verantwoordelijkheid   ervoor   te dragen   en   het   goed   te   maken   op   de   manier die   ervoor   nodig   is.   Je   doet   wat   je   kunt door     je     geestelijke     begeleiders     en     de geestelijke   wereld   steeds   weer   om   leiding en   duidelijke   aanwijzingen   te   vragen   en   zelf oplettend en wakker te blijven.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400