Behoren tot de blauwe straal. De Elohim van de Harmonie helpen ons harmonie te scheppen In ons leven In onze omgeving Op aarde Met ons eigen levensplan Met de goddelijke harmonie en het scheppingsplan De   Elohim   van   de   harmonie   zijn   machtige   krachten   binnen   het   scheppingsproces.   Zij   zorgen   ervoor   dat   de   schepping   steeds   weer   tot   een harmonieuze   toestand   terugkeert.   Deze   harmonie   is   geen   statische   situatie   die,   eenmaal   bereikt,   onveranderd   blijft.   Want   zelfs   een   perfecte stilstand zou het einde van de schepping betekenen. Daarom draagt de harmonie een dynamiek in zich. Bestaande   structuren   lossen   zich   op   en   nieuwe   ontstaan.   De   Elohim   van   de   Harmonie   zorgen   voor   de   harmonie   in   dit   proces   en   ze   houden   het   in harmonie binnen de ordening van het scheppingsplan.
De Elohim van de Harmonie
De Elohim van de Harmonie
Behoren   tot   de   blauwe   straal.   De   Elohim van   de   Harmonie   helpen   ons   harmonie   te scheppen In ons leven In onze omgeving Op aarde Met ons eigen levensplan Met    de    goddelijke    harmonie    en    het scheppingsplan De   Elohim   van   de   harmonie   zijn   machtige krachten   binnen   het   scheppingsproces.   Zij zorgen    ervoor    dat    de    schepping    steeds weer      tot      een      harmonieuze      toestand terugkeert.      Deze      harmonie      is      geen statische    situatie    die,    eenmaal    bereikt, onveranderd   blijft.   Want   zelfs   een   perfecte stilstand   zou   het   einde   van   de   schepping betekenen.    Daarom    draagt    de    harmonie een dynamiek in zich. Bestaande    structuren    lossen    zich    op    en nieuwe     ontstaan.     De     Elohim     van     de Harmonie   zorgen   voor   de   harmonie   in   dit proces    en    ze    houden    het    in    harmonie binnen        de        ordening        van        het scheppingsplan.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400