Een   aurareading   is   een   intuïtieve   waarneming   van   jouw   energie   en   de   interactie   met   je   omgeving.   Het   is   een   stroom   praktische   informatie   van   je uitstraling;   een   momentopname   tegen   de   achtergrond   van   het   verleden   en   met   verwijzingen   naar   de   toekomst.   In   je   energieveld   is   deze informatie te zien. Mijn leven lang zie ik al aura’s Mijn   hele   leven   lang   zie   ik   eigenlijk   al   aura’s.   Afgezien   van   het   feit   dat   het   niet   altijd   gelegen   kwam   om   ze   te   zien,   het   leidde   namelijk   nogal   eens af, kon ik er niets mee. Ik wist de kleuren namelijk niet te interpreteren. Opleiding bij Carolina Bont’s Centrum voor Effectieve Intuitie Daarom   ben   ik   in   2002   bij   Carolina   Bont’s   Centrum   voor   Effectieve   Intuïtie   de   gedegen   opleiding   gaan   volgen.   Ik   heb   me   gedurende   de   vijf   jaar die   de   opleiding   in   beslag   nam   enorm   plezierig   en   vakkundig   begeleid   en   begrepen   gevoeld   door   docente   Annette   van   den   Berg.   Zij   heeft   mij allerlei waardevolle inzichten bijgebracht die ik in mijn dagelijks leven en mijn werk heb geïntegreerd. certificaat erkend auralezer behaald In 2008 heb ik mijn certificaat erkend auralezer behaald. Het   readen   doe   ik   eigenlijk   continue   als   ik   aan   het   werk   ben   (tijdens   mijn   sessies   in   mijn   praktijk,   bij   het   geven   van workshops,   bij   de   begeleiding   van   groepen   tijdens   de   meditatieve   Elohim   avonden,   etc.).   Zo   zie   ik   telkens   wat   er   gebeurt   en kan   ik   naar   aanleiding   daarvan   begeleiden   en   coachen.   Een   losse   aurareading   geef   ik   eigenlijk   zelden   meer,   omdat   ik   juist graag met mensen aan de slag ga met wat ik waarneem, in plaats van het alleen te benoemen.
Aurareaden - Auralezen - Aurahealing
Aurareaden - Auralezen - Aurahealing
    Een       aurareading       is       een       intuïtieve waarneming     van     jouw     energie     en     de interactie    met    je    omgeving.    Het    is    een stroom      praktische      informatie      van      je uitstraling;    een    momentopname    tegen    de achtergrond     van     het     verleden     en     met verwijzingen     naar     de     toekomst.     In     je energieveld is deze informatie te zien. Mijn leven lang zie ik al aura’s Mijn   hele   leven   lang   zie   ik   eigenlijk   al   aura’s. Afgezien    van    het    feit    dat    het    niet    altijd gelegen    kwam    om    ze    te    zien,    het    leidde namelijk   nogal   eens   af,   kon   ik   er   niets   mee. Ik     wist     de     kleuren     namelijk     niet     te interpreteren. Opleiding    bij    Carolina    Bont’s Centrum        voor        Effectieve Intuitie Daarom   ben   ik   in   2002   bij   Carolina   Bont’s Centrum   voor   Effectieve   Intuïtie   de   gedegen opleiding   gaan   volgen.   Ik   heb   me   gedurende de   vijf   jaar   die   de   opleiding   in   beslag   nam enorm   plezierig   en   vakkundig   begeleid   en begrepen   gevoeld   door   docente   Annette   van den   Berg.   Zij   heeft   mij   allerlei   waardevolle inzichten   bijgebracht   die   ik   in   mijn   dagelijks leven en mijn werk heb geïntegreerd. certificaat      erkend      auralezer behaald In    2008    heb    ik    mijn    certificaat    erkend auralezer behaald. Het   readen   doe   ik   eigenlijk   continue   als   ik aan   het   werk   ben   (tijdens   mijn   sessies   in mijn   praktijk,   bij   het   geven   van   workshops, bij   de   begeleiding   van   groepen   tijdens   de meditatieve   Elohim   avonden,   etc.).   Zo   zie   ik telkens    wat    er    gebeurt    en    kan    ik    naar aanleiding   daarvan   begeleiden   en   coachen. Een    losse    aurareading    geef    ik    eigenlijk zelden    meer,    omdat    ik    juist    graag    met mensen     aan     de     slag     ga     met     wat     ik waarneem,    in    plaats    van    het    alleen    te benoemen.

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400