De Tranen van onze voorouders lezing door Maarten Oversier Dinsdagavond 30 mei 2017 - Westerland Westerland   Op   dinsdagavond   30   mei   2017   komt   Maarten   Oversier   een   lezing   geven   in   het Westerlander    kerkje    te    Westerland    over    hoe    we    onbewust    ballast    van    onze voorouders met ons mee kunnen torsen. Pijnlijke en onafgeronde ervaringen Veel   mensen   zijn   onbewust   belast   met   de   pijnlijke   en   onafgeronde   ervaringen   van hun    (voor)ouders.    Er    wordt    energetisch    veel    overgedragen    van    generatie    op generatie!   Met   het   fysiek   sterven   van   onze   (voor)ouders   blijft   de   verbinding   met hen   nog   van   kracht.   Veel   van   die   gebeurtenissen   werden   weggezet   onder   ‘daar praten   we   niet   over’.   De   Tweede   Wereldoorlog   en   de   Katholieke   kerk   hebben   daar   een   enorm   omvangrijke   rol   in gespeeld.   Wat onopgelost achterblijft zoekt naar nieuwe wegen Wat   onopgelost   achterblijft   zoekt   naar   nieuwe   wegen   om   alsnog   naar   het   daglicht   te   komen.   Helaas   zien   we   niet   meer hoe   die   verbindingen   tegenwoordig   liggen.   We   brengen   onze   huidige   problemen   niet   meer   met   oude   gebeurtenissen   in verband.   Vandaar   dat   het   van   groot   belang   is   je   voorouders   te   kennen,   vooral   waar   het   soms   pijnlijk   was.   Natuurvolken weten    dit    en    kennen    in    hun    tradities    allerlei    ceremonies    en    rituelen    die    ten    aanzien    van    deze    overdracht    heling bewerkstelligen voor waar nodig, zodat de nazaten niet onnodig belast worden met oude energieën. ‘Unfinished bussiness’ Maarten   haalt   in   deze   lezing   diverse   voorbeelden   aan   uit   zijn   praktijk.   Hij   legt   uit   hoe   de   ballast   van   degenen   die   deze gebeurtenissen   hebben   meegemaakt,   overgedragen   wordt   op   de   volgende   generaties.   Bovendien   geeft         Maarten handvatten   hoe   het   nageslacht,   wij      dus,   zelf   aan   de   slag   kan   gaan      om   deze   ‘unfinished      bussines’      te   transformeren   en los   te   laten   zodat   de   verstorende   werking   stopt.   Deze   lezing   is   in   eerste   instantie   informatief   bedoeld.   Ervaring   leert echter dat mensen er dikwijls door geraakt worden en met veel inzichten en innerlijke beweging naar huis toe gaan. Lokatie: Westerlander Kerk, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland Aanvang: 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- Incl. Consumpties Opgave: wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail Bijlage: Flyer PDF  
De Tranen van onze voorouders lezing door Maarten Oversier Dinsdagavond 30 mei 2017 - Westerland Westerland   Op    dinsdagavond    30    mei    2017    komt Maarten   Oversier   een   lezing   geven   in   het Westerlander   kerkje   te   Westerland   over hoe     we     onbewust     ballast     van     onze voorouders met ons mee kunnen torsen. Pijnlijke en onafgeronde ervaringen Veel   mensen   zijn   onbewust   belast   met de    pijnlijke    en    onafgeronde    ervaringen van       hun       (voor)ouders.       Er       wordt energetisch      veel      overgedragen      van generatie    op    generatie!    Met    het    fysiek sterven   van   onze   (voor)ouders   blijft   de verbinding   met   hen   nog   van   kracht.   Veel van        die        gebeurtenissen        werden weggezet    onder    ‘daar    praten    we    niet over’.    De    Tweede    Wereldoorlog    en    de Katholieke   kerk   hebben   daar   een   enorm omvangrijke rol in gespeeld.   Wat   onopgelost   achterblijft   zoekt   naar nieuwe wegen Wat    onopgelost    achterblijft    zoekt    naar nieuwe     wegen     om     alsnog     naar     het daglicht   te   komen.   Helaas   zien   we   niet meer   hoe   die   verbindingen   tegenwoordig liggen.      We      brengen      onze      huidige problemen       niet       meer       met       oude gebeurtenissen   in   verband.   Vandaar   dat het   van   groot   belang   is   je   voorouders   te kennen,    vooral    waar    het    soms    pijnlijk was.   Natuurvolken   weten   dit   en   kennen in    hun    tradities    allerlei    ceremonies    en rituelen     die     ten     aanzien     van     deze overdracht    heling    bewerkstelligen    voor waar     nodig,     zodat     de     nazaten     niet onnodig      belast      worden      met      oude energieën. ‘Unfinished bussiness’ Maarten    haalt    in    deze    lezing    diverse voorbeelden   aan   uit   zijn   praktijk.   Hij   legt uit   hoe   de   ballast   van   degenen   die   deze gebeurtenissen     hebben     meegemaakt, overgedragen     wordt     op     de     volgende generaties.   Bovendien   geeft         Maarten handvatten   hoe   het   nageslacht,   wij      dus, zelf    aan    de    slag    kan    gaan        om    deze ‘unfinished      bussines’      te   transformeren en    los    te    laten    zodat    de    verstorende werking   stopt.   Deze   lezing   is   in   eerste instantie    informatief    bedoeld.    Ervaring leert   echter   dat   mensen   er   dikwijls   door geraakt   worden   en   met   veel   inzichten   en innerlijke beweging naar huis toe gaan. Lokatie: Westerlander Kerk, Westerlanderweg 61, 1778 KM Westerland Aanvang: 19:30 uur, zaal open om 19:00 uur Bijdrage deelname: € 15,- Incl. Consumpties Opgave: wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan bij Danielle Forrer op per mail Bijlage: Flyer PDF  

Praktijk Danielle Forrer Liefdevol energiewerk  Neptunusstraat 77 - 1771 BT Wieringerwerf - 0629260400